Mekaniker

 

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.

Som en del av Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO)  sørger du for at Forsvaret kan utføre sine oppgaver og forsvare landet på best mulig måte. FLO fornyer, forenkler og forbedrer Forsvarets logistikk. Det gir styrket kampkraft og bærekraft. I FLO jobber sivile og militære med høy kompetanse og lang erfaring med militær logistikk og materiell. Forsyning og vedlikehold av materiell, som er unikt for Forsvaret, er kjernekompetansen til FLOs ansatte. FLO ivaretar innkjøp og driftsanskaffelser for forsvarssektoren. Frem mot 2020 skal FLO jobbe for å bli best i offentlig sektor på anskaffelser av varer og tjenester.

Regional Logistikkledelse Vest støtter avdelinger fra Sjøforsvaret, Luftforsvaret og Heimevernet fra Kristiansand til Sognefjorden. Forsvarets avhendingsverksted ivaretar sikker og effektiv behandling av materiell som skal utfases. Mekanikeren jobber ved verkstedet på Voss og støtter seksjonens andre depoter og verksteder ved behov.

Arbeidsoppgaver

 • Utføre arbeid med avhending, demilitarisering og vedlikehold innen fagfeltet ammunisjon.
 • Mottak og klargjøring av ammunisjon for lagring, transport og etterbehandling.
 • Må påregne reisevirksomhet og tidsbegrenset tjeneste ved andre depot/verksted.
 • Må delta og bestå kurs som ansees nødvendig for tjenesten.
 • Delta i avdelingens oppgaver i fred, krise- og krigssituasjoner

Kvalifikasjoner

 • Videregående, avsluttende utdanning og relevant fagbrev.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Førerkort klasse B.
 • Den som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig før fast tilsettelse.
 • Truckførerbevis T4
 • Det er ønskelig med relevant teknisk tjenesteerfaring og grunnkurs ammunisjon. Videre er det ønskelig med førerkort klasse C og BE, truckførerbevis T8, anleggsmaskinførerbevis M4 – M5, kompetansebevis personell lift A/B/C og kjennskap til logistikkprosesser i Forsvaret.

Utdanningsretning

 • Bil-/Mekanikerfag

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Fleksibel
 • Nøyaktig samt evne til å jobbe strukturert over tid
 • Løsningsorientert og serviceinnstilt
 • God læringsevne

Språk

 • Engelsk
 • Norsk

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer, samt fleksibel arbeidstid
 • Forsvaret har gode pensjons- og velferdsordninger, bl.a trening i arbeidstiden
 • Nødvendig opplæring vil bli gitt
 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som mekaniker med fagbrev kode 1284, for tiden kr 382 900,- til 404 000 pr år, avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens Pensjonskasse.

  Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

  I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

  Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Søknader uten attester og vitnemål blir ikke vurdert. Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.

Andre opplysninger

 • Noe reisevirksomhet må påregnes

Kontakt

Navn: Olav Kvåle
Tittel: Verkstedleder
Telefon: 55 50 25 39/- 49
E-post:

Navn: Bye, Pål Iver
Tittel: Major
Telefon: 55 50 44 33
E-post:

Søk på stillingen på Webcruiter

Søk her
Publisert 13. november 2017 13:32.. Sist oppdatert 27. november 2017 23:15.