Mekaniker - bilmekaniker på Jan Mayen (midlertidig)

 

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.

Som en del av Cyberforsvaret er du med på å drifte, sikre og forsvare Forsvarets datasystemer, nettverk og høyteknologiske plattformer mot angrep i og fra cyberdomenet.


Cyberforsvarets Taktiske Kommando (CTK ) er Cyberforsvarets største avdeling, og samler en rekke svært varierte kompetansemiljøer, som avhenger av god samhandling.
Avdelingen skal sørge for fungerende kommunikasjons- og virksomhetsprosesser i fred, krise, konflikt og krig.

For perioden primo april 2018 – medio oktober 2018 søkes personell til halvårlig engasjement som mekaniker - bilmekaniker ved Cyberforsvaret - CTK, stasjon Jan Mayen.
For mer informasjon om Jan Mayen og stillingen se http://jan.mayen.no

Arbeidsoppgaver

 • Utføre teknisk vedlikehold, kontroll og feilretting på alle kjøretøyer,anleggsmaskiner og utstyr.
 • Utføre kontroll,vedlikehold og feilretting på stasjonens kjøretøyer anleggsmaskiner og utstyr.
 • Kontrollere og følge opp stasjonens reservedelslager for kjøretøyer og anleggsmaskiner.
 • Utføre lasting og lossing av fly og båt.
 • Delta i stasjonens HMS-opplegg.

Kvalifikasjoner

 • Fagbrev som bilmekaniker
 • Førerkort klasse B og C
 • Minimum 3 års relevant praksis, herunder fra reparasjon av tyngre kjøretøyer/anleggsmaskiner og kjennskap til sveising
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for Konfidensielt/NATO Confidential før tiltredelse.
 • Søkere må være norske statsborgere for å kunne sikkerhetsklareres
 • Spesiell helse- og tannlegeattest må forelegges etter nærmere anvisning
 • Det er ønskelig med spesialutdanning på anleggsmaskiner og/eller beltekjøretøyer
 • Det er ønskelig med røykdykkersertifikat.
  Hvis det ikke er et tilstrekkelig antall av søkerne som har røykdykkersertifikat vil det bli gitt tilbud om slik utdanning. Opplysninger om sertifikat etc må fremgå av søknaden

  På grunn av allsidig tjenesteforhold på den arktiske stasjonen, må søkere gi utførlige opplysninger om alle sine kvalifikasjoner.Det må oppgis 2 referanser i søknaden.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og evne til helheltsoversikt
 • Strukturert
 • Trives med å ta initiativ og ansvar
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Gode pensjons- og velferdsordninger.
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ som mekaniker, kode 1284, LR 11, pt. kr 419 100 - 451 300 brutto pr år avhengig av kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse. Fra inntekten trekkes 8 % skatt og 8,2% avgift til folketrygden.
 • Arktisk tillegg, pt. kr 3 800 per mnd
 • Godtgjøring av pålagt overtid etter egne satser
 • Særskilt godtgjøring for arbeid på søn-, helge- og høytidsdager
 • Dekning av reise hjemsted - Jan Mayen - hjemsted
 • Fri kost og kvarter på Jan Mayen

  Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

  Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Søknader uten attester og vitnemål blir ikke vurdert.Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.

Andre opplysninger

Kontakt

Navn: Torgeir Madsen
Tittel: Major
Telefon: 76 11 66 41/416 14 193
E-post:

Søk på stillingen på Webcruiter

Søk her
Publisert 10. oktober 2017 15:38.. Sist oppdatert 15. november 2017 23:15.