Merkantile saksbehandlere (rådgiver)

 

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.

Som en del av Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) sørger du for at Forsvaret kan utføre sine oppgaver og forsvare landet på best mulig måte. FLO fornyer, forenkler og forbedrer Forsvarets logistikk. Det gir styrket kampkraft og bærekraft. I FLO jobber sivile og militære med høy kompetanse og lang erfaring med militær logistikk og materiell. Forsyning og vedlikehold av materiell, som er unikt for Forsvaret, er kjernekompetansen til FLOs ansatte. FLO ivaretar innkjøp og driftsanskaffelser for forsvarssektoren. Frem mot 2020 skal FLO jobbe for å bli best i offentlig sektor på anskaffelser av varer og tjenester.

Stillingsinnehaver skal støtte kategoriansvarlig med taktiske anskaffelsesprosesser. Merkantil saksbehandler skal lede anskaffelsesprosessen fra mottak av bestilling av behov fra behovshaver (de ulike forsvarsgrenene i Forsvaret) til kontrakt er klargjort for signering, herunder gjennomføre behovs- og markedsanalyser, støtte i utarbeidelsen av kravspesifikasjon, ferdigstille anskaffelsesdokumentene, gjennomføre forhandlinger og klargjøre for kontraktsinngåelse.

Tjenestested: Kjeller. Det er politisk vedtatt at Kjeller base skal legges ned og bytte av tjenestested må påregnes.

Arbeidsoppgaver

 • Merkantil saksbehandler er ansvarlig for gjennomføring, herunder koordinering av anskaffelser innen respektiv kategori, herunder:
 • Sette sammen et anskaffelsesteam i samarbeid med kategoriansvarlig
 • Gjennomføre intern behovsspesifisering og analyse
 • Gjennomføre anskaffelsen i overenstemmelse med intern styringsdokument og fullmakthierarki
 • Gjennomføre markedsundersøkelser (dialog)
 • Utforme anskaffelsesstrategi for den enkelte anskaffelse i samarbeid med kategoriansvarlig
 • Utforme forsyningsstrategi for den enkelte anskaffelse i samarbeid med kategoriansvarlig
 • Utarbeide anskaffelsesdokumentene, herunder konkurransegrunnlaget
 • Bistå behovshaver i utarbeidelsen av kravspesifikasjon
 • Kunngjøringen og gjennomføringen av anskaffelsesprosessen, herundergjennomføre evaluering og eventuelle forhandlinger i anskaffelsesprosessen, utferdige tildelings-, meddelelses- og avvisningsbrev,samt
 • Besvare klager og innsynsbegjæringer, samt klargjøre kontrakt for kontraktsinngåelse
 • Støtte avtaleforvalter i implementeringen og ved behov støtte avtaleforvalter i forvaltningen av kontrakter
 • Kunngjøring av konkurranseresultatet
 • Gjennomføre eventuelle forhandlinger ved prolongering av eksisterende rammeavtaler i samarbeid med avtaleforvalter
 • Føre anskaffelsesprotokoll i tråd med anskaffelses gjeldende regelverk og intern instruks.
 • Merkantil saksbehandler skal sikre at innhold, form og metode i anskaffelsesprosessen bidrar til realisering av kategoriens strategiske målsetninger, herunder logistikk-, beredskaps-, kvalitets- og finansielle- målsetninger.

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning på masternivå innen relevant fagkrets. Relevant erfaring kan oppveie for noe av kravet til høyere utdanning.
 • Ønskelig med juridisk eller økonomisk utdannelse
 • Minimum 3 års relevant yrkeserfaring, hvorav minimum 2 års erfaring innen anskaffelser og kontrakt
 • Videre må søker kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig/NATO Secret.

Utdanningsnivå

 • Høyskole/Universitet, Hovedfag/Mastergrad

Personlige egenskaper

 • Resultatorientert og initiativrik
 • Gode kommunikasjons- og samhandlingsevner
 • Har handlekraft gjennom faglig styrke
 • Stillingen krever meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Språk

 • Norsk
 • Engelsk

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer samt fleksibel arbeidstid. Forsvaret har gode pensjons- og velferdsordninger, bl.a. trening i arbeidstiden.
 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som Rådgiver kode 1434 for tiden kr 470 000 – 623 900 brutto per år. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.
 • Nærmere opplysninger om stillingen kan du få av underdirektør Alejandro Serrano-Kristiansen på telefon 47473138. Alternativt seksjonssjef Elisabeth Kristensen, på telefon 91339805.
 • Søknad med attester, vitnemål og CV fylles ut og sendes fram elektronisk via Webcruiter.no
 • Originale vitnemål og attester samt søkers identifikasjon medbringes til et evt. intervju.
 • Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitiskmål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

Andre opplysninger

Kontakt

Navn: Elisabeth Kristensen
Tittel: Seksjonssjef
Telefon: 913 39 805
E-post: elkristensen@mil.no

Navn: Alejandro Serrano-Kristiansen
Tittel: Underdirektør
Telefon: 474 73 138
E-post: aserranokrist@mil.no

Søk på stillingen på Webcruiter

Søk her
Publisert 11. oktober 2017 14:15.. Sist oppdatert 6. november 2017 23:29.