Merkantil saksbehandler (seniorkonsulent)

 

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.

Som en del av Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) sørger du for at Forsvaret kan utføre sine oppgaver og forsvare landet på best mulig måte. FLO fornyer, forenkler og forbedrer Forsvarets logistikk. Det gir styrket kampkraft og bærekraft. I FLO jobber sivile og militære med høy kompetanse og lang erfaring med militær logistikk og materiell. Forsyning og vedlikehold av materiell, som er unikt for Forsvaret, er kjernekompetansen til FLOs ansatte. FLO ivaretar innkjøp og driftsanskaffelser for forsvarssektoren. Frem mot 2020 skal FLO jobbe for å bli best i offentlig sektor på anskaffelser av varer og tjenester.

FLO har i overkant av 1900 ansatte og gjennomfører anskaffelser for ca. 13 MRD årlig. FLO er en kompetansebedrift og de ansatte er blant annet offiserer, ingeniører, økonomer, jurister, prosjektledere og teknisk personell.

Som merkantil saksbehandler skal du støtte kategoriansvarlig med taktiske anskaffelsesprosesser. Merkantil saksbehandler skal lede prosess og anskaffelsesinitiativer frem til kontrakt er signert, herunder gjennomføre behovs- og markedsanalyser, støtte i utarbeidelsen av kravspesifikasjon, ferdigstille konkurransedokumenter, gjennomføre forhandlinger og klargjøre for kontraktsinngåelse.

Tjenestested: Kjeller. Det er politisk vedtatt at Kjeller base skal legges ned og bytte av tjenestested må påregnes.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvarlig for gjennomføring av anskaffelser innen respektiv kategori, herunder:
 • Gjennomføre markedsundersøkelser, planlegge anskaffelsesprosesser og utarbeide anskaffelsesstrategi
 • Bistå behovshaver i utarbeidelsen av kravspesifikasjon
 • Utarbeide anskaffelsesdokumentene, herunder konkurransegrunnlaget
 • Kunngjøre og gjennomføre hele anskaffelsesprosessen, herunder blant annet tilbudsevaluering og tildele kontrakt
 • Besvare klager og innsynsbegjæringer
 • Klargjøre for kontraktsinngåelse og støtte i implementeringen
 • Gjennomføre eventuelle forhandlinger ved prolongering av eksisterende rammeavtaler
 • Sikre at innhold, form og metode i anskaffelsesprosessen bidrar til å realisere kategoristrategiens målsetninger, herunder blant annet logistikk-, beredskaps-, kvalitets- og finansielle målsetninger

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning på bachelornivå innen relevant fagkrets
 • Ønskelig med juridisk eller økonomisk utdannelse
 • Minimum 1 års relevant erfaring innenfor anskaffelsesområdet
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig/NATO Secret

Personlige egenskaper

 • Resultatorientert og initiativrik
 • Gode egenskaper innen kommunikasjon og samhandling
 • Har handlekraft gjennom faglig styrke
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Språk

 • Norsk
 • Engelsk

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer
 • Fleksibel arbeidstid, med mulighet for trening i arbeidstiden
 • Gode pensjons- og velferdsordninger
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ som seniorkonsulent kode 1363, for tiden kr 477 800 – 600 200 brutto per år. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

  Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

  I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

  Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Søknader uten attester og vitnemål blir ikke vurdert. Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.

Andre opplysninger

Kontakt

Navn: Elisabeth Kristensen
Tittel: Seksjonssjef
Telefon: 913 39 805
E-post:

Navn: Alejandro Serrano-Kristensen
Tittel: Underdirektør
Telefon: 474 73 138
E-post:

Søk på stillingen på Webcruiter

Søk her
Publisert 23. oktober 2017 10:15.. Sist oppdatert 13. november 2017 23:33.