Merkantil saksbehandler (seniorkonsulent)

 

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.

Som en del av Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) sørger du for at Forsvaret kan utføre sine oppgaver og forsvare landet på best mulig måte. FLO fornyer, forenkler og forbedrer Forsvarets logistikk. Det gir styrket kampkraft og bærekraft. I FLO jobber sivile og militære med høy kompetanse og lang erfaring med militær logistikk og materiell. Forsyning og vedlikehold av materiell, som er unikt for Forsvaret, er kjernekompetansen til FLOs ansatte. FLO ivaretar innkjøp og driftsanskaffelser for forsvarssektoren. Frem mot 2020 skal FLO jobbe for å bli best i offentlig sektor på anskaffelser av varer og tjenester.

FLO har i overkant av 1 900 ansatte og gjennomfører anskaffelser for ca. 13 MRD årlig. FLO er en kompetansebedrift og de ansatte er blant annet offiserer, ingeniører, økonomer, jurister, prosjektledere og teknisk personell.
Stillingsinnehaver skal støtte kategoriansvarlig med taktiske anskaffelsesprosesser. Merkantil saksbehandler skal lede anskaffelsesprosessen fra mottak av bestilling av behov fra behovshaver (de ulike forsvarsgrenene i Forsvaret) til kontrakt er klargjort for signering, herunder gjennomføre behovs- og markedsanalyser, støtte i utarbeidelsen av kravspesifikasjon, ferdigstille anskaffelsesdokumentene, gjennomføre forhandlinger og klargjøre for kontraktsinngåelse.

Tjenestested: Haakonsvern

Arbeidsoppgaver

 • Merkantil saksbehandler er ansvarlig for gjennomføring og koordinering av anskaffelser innen respektiv kategori, herunder:
 • Sette sammen et anskaffelsesteam i samarbeid med kategoriansvarlig
 • Gjennomføre intern behovsspesifisering og analyse
 • Gjennomføre anskaffelsen i overenstemmelse med intern styringsdokument og fullmakthierarki
 • Gjennomføre markedsundersøkelser (dialog)
 • Utforme anskaffelsesstrategi for den enkelte anskaffelse i samarbeid med kategoriansvarlig
 • Utforme forsyningsstrategi for den enkelte anskaffelse i samarbeid med kategoriansvarlig
 • Utarbeide anskaffelsesdokumentene, herunder konkurransegrunnlaget
 • Bistå behovshaver i utarbeidelsen av kravspesifikasjon
 • Utarbeide kunngjøringen og gjennomføringen av anskaffelsesprosessen, herundergjennomføre evaluering og eventuelle forhandlinger i anskaffelsesprosessen, utferdige tildelings-, meddelelses- og avvisningsbrev,samt
 • Besvare klager og innsynsbegjæringer, samt klargjøre kontrakt for kontraktsinngåelse
 • Støtte avtaleforvalter i implementeringen og ved behov støtte avtaleforvalter i forvaltningen av kontrakter
 • Kunngjøring av konkurranseresultatet
 • Gjennomføre eventuelle forhandlinger ved prolongering av eksisterende rammeavtaler i samarbeid med avtaleforvalter
 • Føre anskaffelsesprotokoll i tråd med anskaffelses gjeldende regelverk og intern instruks.
 • Merkantil saksbehandler skal sikre at innhold, form og metode i anskaffelsesprosessen bidrar til realisering av kategoriens strategiske målsetninger, herunder logistikk-, beredskaps-, kvalitets- og finansielle- målsetninger.

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning på masternivå innen relevant fagkrets. Relevant erfaring kan oppveie for kravet til høyere utdanning på masternivå.
 • Ønskelig med juridisk eller økonomisk utdannelse
 • Minimum 1 års erfaring innenfor anskaffelsesfaget
 • Videre må søker kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig/NATO Secret.

Utdanningsretning

 • Juridiske fag
 • Økonomi
 • Administrasjon og ledelse

Personlige egenskaper

 • Resultatorientert og initiativrik
 • Gode kommunikasjons- og samhandlingsevner
 • Har handlekraft gjennom faglig styrke
 • Stillingen krever meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Språk

 • Norsk
 • Engelsk

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid, med mulighet for trening i arbeidstiden
 • Gode pensjons- og velferdsordninger
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ, som seniorkonsulent, kode 1363, for tiden. kr 477 800 – 600 200 brutto per år, avhengig av kvalifikasjoner. Av dette trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse

  Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

  I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

  Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Søknader uten attester og vitnemål blir ikke vurdert. Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.

Andre opplysninger

Kontakt

Navn: Helge Jellestad Andersen
Tittel: Seksjonssjef
Telefon: (+047) 984 10 991
E-post:

Navn: Alejandro Serrano-Kristiansen
Tittel: Underdirektør
Telefon: (+047) 474 73 138
E-post:

Søk på stillingen på Webcruiter

Søk her
Publisert 7. desember 2017 11:39.. Sist oppdatert 2. januar 2018 23:29.