Mester ved Setermoen tekniske verksted

 

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.

Som en del av Hæren er du med på å skape sikkerhet på landjorda. Et forsvar kan ikke greie seg uten styrker på bakken. Hæren er avgjørende for å beholde kontrollen over norske landområder, og oppgavene er mange også i fredstid.

Operasjonsstøtteavdelingen i Hæren, med om lag 900 ansatte og vernepliktige, har ansvar for drift av Hærens leirer fra Huseby i sør til Kirkenes i nord. Dette innebærer drift og vedlikehold av blant annet kjøkken, velferd, idrett, allmenn helsetjeneste, verksteder, skytefelt samt bygg og anlegg. I enkelte geografiske områder gir Operasjonsstøtteavdelingen støtte til avdelinger utenfor Hæren.

Setermoen tekniske verksted er en del av Troms Finnmark landverksted og er lokalisert på Setermoen.
Vi har nå ledig stilling som mester på lett kjøretøyverksted med tilsetting 1.februar 2018.

Arbeidsoppgaver

 • Lede, planlegge og gjennomføre verkstedproduksjonen ved seksjonen, samt lede og ivareta personell og materiell ved seksjonen
 • Ansvar for kvalitetssikring av arbeidet som utføres
 • Delta i en helhetlig verkstedstøtte til militære avdelinger
 • Kunne veilede lærlinger iht. utdanningsmål for disse
 • Disponeringsplikt til internasjonal tjeneste iht Fredstjenesteloven

Kvalifikasjoner

 • Fagbrev innen bilmekanikerfaget og minimum 5 års relevant erfaring
 • Førerkort kl B
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • Må være fortrolig med bruk av data
 • God helse og fremlegge egenerklæring om helse (aktuelle kandidater vil få tilsendt skjema)
 • Den som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig før tiltredelse
 • Det er ønskelig med arbeidslederutdanning og ledererfaring
 • Det er ønskelig med fullført førstegangstjeneste

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner, fleksibilitet og serviceinnstilling
 • Ordenssans og nøyaktighet
 • Evne til å gi og motta veiledning
 • Kunne arbeide selvstendig og strukturert
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt

Språk

 • Norsk

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer.
 • Fleksibel arbeidstid, med mulighet for trening i arbeidstiden.
 • Forsvaret har gode pensjons- og velferdsordninger, bl. a. egen bedriftshelsetjeneste.
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ som mester kode 1120, (for tiden kr 372 400 - kr 546 400 brutto per år) avhengig av kvalifikasjoner. Det trekkes 2% lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

  Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn.

  I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

  Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Søknader uten attester og vitnemål blir ikke vurdert. Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.

Andre opplysninger

Kontakt

Navn: Stein Bjørnsen
Tittel: Sjef Setermoen tekniske verksted
Telefon: (+47) 982 53 610
E-post: stbjornsen@mil.no

Navn: Nerdrum, Edel Marit
Tittel: HR-rådgiver
Telefon: (+47) 970 48 972
E-post: enerdrum@mil.no

Søk på stillingen på Webcruiter

Søk her
Publisert 18. oktober 2017 15:24.. Sist oppdatert 13. november 2017 23:31.