Miljøleder (seniorrådgiver)

 

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.

Som en del av Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) sørger du for at Forsvaret kan utføre sine oppgaver og forsvare landet på best mulig måte. FLO fornyer, forenkler og forbedrer Forsvarets logistikk. Det gir styrket kampkraft og bærekraft. I FLO jobber sivile og militære med høy kompetanse og lang erfaring med militær logistikk og materiell. Forsyning og vedlikehold av materiell, som er unikt for Forsvaret, er kjernekompetansen til FLOs ansatte. FLO ivaretar innkjøp og driftsanskaffelser for forsvarssektoren. Frem mot 2020 skal FLO jobbe for å bli best i offentlig sektor på anskaffelser av varer og tjenester.

Materiellforvaltningsseksjonen er en av fire seksjoner i Logistikkavdelingen. Seksjonen har 8 ansatte og vi jobber med både materiellforvaltning, strålevern, regelverk, utfasing og miljø. Vi er faglig rådgiver og vurderer tiltak og følger opp regelverket innen vårt ansvarsområde. Det er også seksjonens oppgave å veilede enheter - avdelinger, samt å følge opp og utvikle regelverk og retningslinjer innen fagområdet. Vi har tett kontakt og samarbeid med andre faginstanser på flere nivåer.
Stillingens hovedansvar er å ivareta og utvikle miljøstyringssystemet i FLO. Miljøleder skal sørge for at miljøhensyn inngår som naturlig del av virksomhetens strategiske planlegging, herunder anskaffelsesvirksomhet og i alle relevante driftsprosesser, samt se til at overordnede bestemmelser for miljøvern blir ivaretatt, videreutviklet og fulgt i FLOs organisasjon.

Arbeidsoppgaver

 • Implementere og drifte et miljøstyringssystem, samt koordinere miljøarbeidet i FLO og koordinere med andre faginstanser.
 • Planlegge og/eller gjennomføre internrevisjoner innen miljøstyringssystemer i FLO.
 • Støtte miljørevisjoner i Forsvaret.
 • Koordinere, veilede og følge opp strålevernarbeidet i FLO, herunder veiledning av arbeidstakere i sikker håndtering av strålingskilder, innhente faktagrunnlag om stråledoser og eksponeringsnivå.
 • Utarbeide, oppdatere samt kontrollere rutiner for internkontroll innen miljø og strålevern i FLO.
 • Være kontaktpunkt for strålevernansvarlig og eksterne tilsynsmyndigheter.

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning på master nivå, innen relevante fagfelt for miljøledelse og/eller strålevern.
 • Minimum 2 års relevant arbeidserfaring.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk.
 • Den som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres for hemmelig før tiltredelse.
 • Det er en fordel med kunnskap om statlig forvaltning.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Nøyaktighet
 • Evne til helhetsoversikt

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer samt fleksibel arbeidstid.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger, bl.a. trening i arbeidstiden.
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ som seniorrådgiver kode 1364, p.t. kr 617 800 – 745 600 brutto per år, avhengig av kvalifikasjoner. For særskilt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

  Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

  I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

  Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Søknader uten attester og vitnemål blir ikke vurdert. Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.

Andre opplysninger

Kontakt

Navn: Jørn Petter Johnsen
Tittel: Oberstløytnant
Telefon: 990 93 152
E-post: jorjohnsen@mil.no

Søk på stillingen på Webcruiter

Søk her
Publisert 26. oktober 2017 12:12.. Sist oppdatert 15. november 2017 23:15.