Nestleder Investeringsavdelingen

 

Forsvarsmateriell er en etat under Forsvarsdepartementet. Vårt oppdrag er å anskaffe og forvalte sikkert materiell til Forsvaret på en effektiv måte. Vi skal etablere og følge opp internasjonalt materiellsamarbeid og bistå Forsvarsdepartementet med markedsstøtte til norsk forsvarsindustri. Innkjøpene av F-35 kampfly og nye ubåter er blant de største investeringene i forsvarssektoren i Norge. Dette er krevende anskaffelser hvor forståelse for teknologi og kvalitet er avgjørende. Forsvarsmateriell er en av Norges største etater innen anskaffelser. Vi arbeider kontinuerlig med flere hundre prosjekter og tre ganger så mange kontrakter.


Investeringsavdelingen består av ca. 60 ansatte med lokalisering i Oslo, Grev Wedels Plass 1, på Kolsås og i Bergen. Investeringsavdelingen har ansvar for å lede og styre investeringsporteføljen til Forsvarsmateriell. Det innbefatter våre fem kapasiteter; Landkapasiteter, Maritime kapasiteter, Luftkapasiteter, IKT-kapasiteter og Felleskapasiteter.


Investeringsporteføljen til forsvarssektoren står foran en stor vekst de kommende årene. Forsvarsmateriell skal anskaffe materiell med avtalt ytelse til riktig tid og kost. Investeringsveksten skal gjennom ledelse av materiellprosjekter effektiviseres og videreutvikles. Nestleder Investeringsavdelingen er underlagt Investeringsdirektør i Forsvarsmateriell.

Kvinner oppfordres til å søke.

Arbeidsoppgaver

 • Stedfortreder for Investeringsdirektør i Forsvarsmateriell
 • Støtte og komplettere Investeringsdirektør
 • Planlegge, lede og organisere stabsprosesser og investeringsporteføljen innad i avdelingen
 • Etablere gode styrings- og rapporteringsprosesser
 • Lede og følge opp spesifikke utrednings- og utviklingsoppdrag
 • Faglig rådgiver innen investeringsområdet inklusivt internasjonalt- og industrielt samarbeid
 • Utvikle prosess- og prosjektforbedringer
 • Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning på masternivå, for eksempel innen strategi, administrasjon, organisasjon, samfunnsvitenskap, statsvitenskap, prosjekt, jus eller økonomi, gjerne med tilleggsutdannelse innen ledelse
 • Annen utdanning og/eller spesiell relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Ledererfaring fra tilsvarende rolle med dokumentert gode resultater
 • Særskilt god fremstillingsevne skriftlig og muntlig både på norsk og engelsk
 • Du må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig/Nato secret

  Ønskelig

 • Kjennskap til offentlig sektor
 • Erfaring fra forsvarssektoren

Personlige egenskaper

 • Strukturert og nøyaktig, med høy gjennomføringsevne
 • Særlig gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter
 • Evne til å motivere og inspirere organisasjonen mot felles mål
 • Som leder er du åpen, inkluderende og tillitsskapende, og du evner å bygge gode samarbeidsformer på tvers av fagmiljøer

  Personlig egnethet vektlegges.

  Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske regler og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier integritet, respekt og ansvar.

Vi tilbyr

 • En krevende og stimulerende arbeidshverdag i et spennende fagmiljø
 • Varierte arbeidsdager og mulighet til å bidra i utviklingen av Forsvarsmateriell
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Gratis medlemskap i Forsvarets personellservice
 • Tilgang til treningssenter i nabobygget, og muligheten til å trene i arbeidstiden
 • Kontorlokaler i det ærverdige Militærhospitalet, sentralt i Oslo utenfor Akershus festning og gangavstand til all offentlig kommunikasjon ved Oslo Sentralbanestasjon

  Stillingen lønnes som avdelingsdirektør etter Statens lønnsregulativ, i lønnsspenn fra kr 745 600 til kr 838 300,- i tillegg kommer lederlønnstillegg. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

  For mer informasjon om stillingen, kontakt kontreadmiral Bjørge Aase på tlf: 981 22 412 eller via e-post : baase@mil.no

  Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne

Andre opplysninger

 • Noe reisevirksomhet må påregnes

Kontakt

Navn: Benedicte Haslestad
Tittel: oberstløyntnant
Telefon: 48990811
E-post: behaslestad@mil.no

Navn: Bjørge Aase
Tittel: kontreadmiral
Telefon: 98122412
E-post: baase@mil.no

Navn: Nina Elisabeth Smeby
Tittel: HR-rådgiver
Telefon: 93405010
E-post: e-nsmeby@mil.no

Søk på stillingen på Webcruiter

Søk her
Publisert 13. april 2018 10:17.. Sist oppdatert 26. april 2018 20:16.