Overlege på feltsykehus i Sanitetsbataljonen (engasjement )

 

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.

Som en del av Hæren er du med på å skape sikkerhet på landjorda. Et forsvar kan ikke greie seg uten styrker på bakken. Hæren er avgjørende for å beholde kontrollen over norske landområder, og oppgavene er mange også i fredstid.

Brigade Nord er kjernen i Hæren og består av ni bataljoner og ett militærpolitikompani.

Sanitetsbataljonen er på utkikk etter en ny overlege da nåværende overlege har søkt om permisjon fra sin stilling. Overlegen har Forsvaret som hovedarbeidsgiver, i tillegg til at overlegen innehar en klinisk stilling ved et sykehus. Overlegen skal være foresatt for kirurgisk team på feltsykehuset, og være rådgiver for kompanisjef.

Arbeidsoppgaver

 • Vurdere og prioritere feltsykehusets innlagte pasienter
 • Kvalitetssikre prosedyrer, systemer og faglig kompetanse i kirurgisk team
 • Være rådgiver i sanitetsfaget i samråd med bataljonslege
 • Videreutvikle egen kompetanse med blant annet kurs rettet opp mot egen spesialitet hvor de praktiske ferdighetene har hovedfokus
 • Kompetanseheving som vil innebære erfaringsutveksling og kursing hos andre nasjonale og allierte samarbeidspartnere
 • En del øvingsaktivitet må påregnes

Kvalifikasjoner

 • Godkjent norsk autorisasjon som lege, med full rekvisisjonsrett
 • Godkjent spesialisering innen ortopedi, anestesi eller kirurgi
 • Gjennomført førstegangstjeneste/GSU
 • Tilfredsstille Forsvarets helsekrav til internasjonal tjeneste
 • Tilfredsstille krav til godkjent fysisk test nivå 5 (vil bli prøvet)
 • Være norsk statsborger
 • Inneha stilling hvor klinisk praksis gjennomføres på daglig basis ved sykehus innenfor en av de nevnte spesialiseringene
 • Den som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig/Nato Secret
 • Det er ønskelig med:
 • Erfaring fra Internasjonal Tjeneste i Forsvaret
 • Erfaring som Vernepliktig Akademisk lege i militær avdeling
 • Kjennskap og erfaring fra kirurgisk team i Forsvaret
 • Ledererfaring/lederutdanning
 • Grunnleggende befalsutdanning (GBU) og grunnleggende offisersutdanning for Vernepliktige Akademikere (GOU VA)
 • Manglende militær lederutdanning vil bli gitt etter oppstart

Utdanningsretning

 • Medisin/Helse/Sosialfag

Utdanningsnivå

 • Høyskole/Universitet, Hovedfag/Mastergrad

Personlige egenskaper

 • Interesse for Forsvaret og utvikling av skadebegrensende kirurgi og akuttmedisin
 • Trives i et hektisk miljø
 • Være villig til å delta i Internasjonale Operasjoner
 • Kunne arbeide godt i team, god relasjonskompetanse vektlegges
 • Inneha gode lederegenskaper
 • Personlig egnethet tillegges vekt

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid, med mulighet for trening i arbeidstiden
 • Majors grad som overlege
 • Overlege tilsettes etter særavtale med redusert bundet arbeidstid
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ og iht. Hærens Lønnsplan som OF 3 Major, kode 1520, pt. kr 510 100,- brutto per år. Av dette trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse

  Tilstedeværelse i avdeling etter nærmere avtale

  Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

  I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

  Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Søknader uten attester og vitnemål blir ikke vurdert. Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.

Andre opplysninger

 • Noe reisevirksomhet må påregnes

Kontakt

Navn: Jarle Kjøningsen
Tittel: Bataljonslege Sanitetsbataljonen
Telefon: 967 97 933
E-post:

Navn: Lars Dahlberg/Leif Olav Stokkan
Tittel: Kompanisjef Sanitetskompani 5
Telefon: 970 49 280
E-post:

Navn: Siw Anita Elvenes
Tittel: HR Rådgiver
Telefon: 957 48 387
E-post:

Søk på stillingen på Webcruiter

Søk her
Publisert 4. juli 2017 15:21.. Sist oppdatert 7. august 2017 23:29.