Prosessutvikler i Forsvarets Logistikkorganisasjon

 

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.

Som en del av Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) sørger du for at Forsvaret kan utføre sine oppgaver og forsvare landet på best mulig måte. FLO fornyer, forenkler og forbedrer Forsvarets logistikk. Det gir styrket kampkraft og bærekraft. I FLO jobber sivile og militære med høy kompetanse og lang erfaring med militær logistikk og materiell. Forsyning og vedlikehold av materiell, som er unikt for Forsvaret, er kjernekompetansen til FLOs ansatte. FLO ivaretar innkjøp og driftsanskaffelser for forsvarssektoren. Frem mot 2020 skal FLO jobbe for å bli best i offentlig sektor på anskaffelser av varer og tjenester.

Avdeling Strategiske avtaler i Forsvarets logistikkorganisasjon søker nå ny prosessutvikler.
Som prosessutvikler vi du ha ansvaret for å forvalte og videreutvikle prosessrammeverket for avdelingen. Det innebærer blant annet ansvar for vedlikehold av prosessbeskrivelser, maler og verktøy samt sørge for kontinuerlig forbedring.

Vi søker deg med gode kommunikasjonsevner, som tenker nytt, jobber strukturert og har god gjennomføringsevne.

Som prosessutvikler vil du være en del av seksjon Analyse & utvikling i FLO Strategiske Anskaffelser. Seksjonen har ansvar for analyse og prestasjonsmåling, prosess- og kompetanseutvikling samt masterdata, katalog og systemforvaltning.

Det er politisk vedtatt at Kjeller base skal legges ned så bytte av tjenestested kan påregnes.

Arbeidsoppgaver

 • Forvalte og videreutvikle prosessrammeverk i samarbeid med prosesseiere.
 • Sikre at prosessbeskrivelser, rutiner, maler og tilhørende verktøy er av høy kvalitet og brukervennlige.
 • Identifisere forbedringsområder og iverksette tiltak.
 • Sikre kontinuerlig forbedring av prosesser.
 • Ansvar for vedlikehold av avdelingens innhold i styringssystemet.
 • Sikre at beste praksis metode, maler og standarder deles på tvers av seksjoner og team.
 • Løpende revidere og utvikle rolleprofiler og kompetansebehov.

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning på masternivå innen relevant fagkrets.
 • Relevant erfaring kan oppveie for noe av kravet til høyere utdanning.
 • Erfaring med å koordinere og lede prosessutviklingsarbeid.
 • Erfaring med IT som verktøy.
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig/NATO Secret før tiltredelse.
 • Fortrinnsvis erfaring med SAP.

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjon og samhandlingsevner
 • Strukturert
 • God gjennomføringsevne og opptatt av å lykkes
 • Innovativ og nytenkende

Språk

 • Engelsk
 • Norsk

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger, med mulighet for trening i arbeidstiden.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ som rådgiver, kode 1434, ltr. 55 - 70, pt. kr 470.000 - 631.700, avhengig av kvalifikasjoner. Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

  Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

  I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

  Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Søknader uten attester og vitnemål blir ikke vurdert. Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.

Kontakt

Navn: Elisabeth Kristensen
Tittel: Seksjonssjef
Telefon: Tlf. 913 39 805
E-post:

Søk på stillingen på Webcruiter

Søk her
Publisert 10. august 2018 14:10.. Sist oppdatert 20. august 2018 21:18.