Prosjektleder - Seniorkonsulent

 

Forsvarsmateriell er en etat under Forsvarsdepartementet. Vårt oppdrag er å anskaffe og forvalte sikkert materiell til Forsvaret på en effektiv måte. Vi skal etablere og følge opp internasjonalt materiellsamarbeid og bistå Forsvarsdepartementet med markedsstøtte til norsk forsvarsindustri. Innkjøpene av F-35 kampfly og nye ubåter er blant de største investeringene i forsvarssektoren i Norge. Dette er krevende anskaffelser hvor forståelse for teknologi og kvalitet er avgjørende. Forsvarsmateriell er en av Norges største etater innen anskaffelser. Vi arbeider kontinuerlig med flere hundre prosjekter og tre ganger så mange kontrakter.


Forsvarsmateriell Felleskapasiteters prosjektavdeling har ansvaret for at tildelte investeringsprosjekter blir planlagt og gjennomført for fremskaffelse av materiellkapasiteter som er felles i forsvarssektoren.

Vi søker nå deg som vil jobbe med å etablere, lede og styre gjennomføringen av prosjekter.

Arbeidsoppgaver

 • Etablere, lede og styre gjennomføringen av prosjekter.
 • Rapportere fremdrift, økonomi og ytelse på prosjekter.
 • Koordinere arbeidet mellom interne og eksterne aktører.
 • Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk.

Kvalifikasjoner

 • Universitets-/høgskoleutdanning tilsvarende bachelorgrad. Annen utdanning og/eller relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse.
 • Du må ha minst tre års relevant arbeidserfaring knyttet til investeringsprosjekter.
 • Du har gode skriftlige og muntlige ferdigheter på norsk og engelsk
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig/NATO Secret.

  Det er i tillegg ønskelig med:

 • Utdanning rettet mot gjennomføring av risiko og usikkerhetsanalyser.
 • Universitets-/høgskoleutdanning tilsvarende mastergrad.
 • Relevant erfaring med kostnads- og usikkerhetsanalyser (KUA), levetidskostnader (LCC) og integrert logistikkstøtte (ILS).
 • Prosjektsertifisering etter standardene PMP eller PRINCE 2.

  Har du ikke PINSIX-sertifisering, må du påregne å ta denne innen et år i stillingen.

Personlige egenskaper

 • Du er analytisk, og arbeider systematisk og strukturert.
 • Du er flink til å planlegge frem i tid, beholde roen og ha oversikt når det skjer mye på en gang
 • Engasjert og viser høy grad av integritet
 • Som leder er du åpen, inkluderende og tillitsskapende, og du evner å bygge gode samarbeidsformer på tvers av fagmiljø
 • Kvalitetsorientert
 • Du har fokus på mål og resultater
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg.

  Personlig egnethet vil bli vektlagt

  Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske regler og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier integritet, respekt og ansvar

Vi tilbyr

 • En krevende og stimulerende arbeidshverdag i et spennende fagmiljø
 • Varierte arbeidsdager og mulighet til å bidra i utviklingen av Forsvarsmateriell
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Gratis medlemskap i Forsvarets personellservice
 • På Kolsås har du tilgang til idrettsanlegg med svømmehall og styrkerom, du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden
 • Det er mulighet for å søke om barnehageplass i vår egen barnehage
 • Gratis parkering, mulighet for lading av el-bil og gangavstand til Kolsås T-banestasjon.

  Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som seniorkonsulent, lønnsspenn fra kroner 558 500 til 623 900 brutto pr.år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

  Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

Andre opplysninger

 • Noe reisevirksomhet må påregnes

Kontakt

Navn: Rune Jensen
Tittel: oberstløytnant
Telefon: 48992801
E-post: rujensen@mil.no

Søk på stillingen på Webcruiter

Søk her
Publisert 9. februar 2018 13:31.. Sist oppdatert 18. februar 2018 03:16.