Prosjektstilling som førstekonsulent for avlønning til Heimevernet

 

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.

Som en del av Forsvarets personell- og vernepliktssenter vil du være med på å legge premissene for hvordan Forsvaret rekrutterer, utvikler, belønner, motiverer og beholder sine medarbeidere. Vi har det overordnede ansvaret for HR-faget og skal sørge for at Forsvaret har rett kompetanse på riktig sted, til rett tid.


Personell- og lønnsavdelingen (PLA) er underlagt Forsvarets personell- og vernepliktssenter, og er lokalisert i Harstad.
PLA er ansvarlig for den sentrale personellforvaltningen, i tillegg til at avdelingen har et helhetlig faglig ansvar for lønns-, eise- og flytteprosessene i Forsvaret.
Vi lyser nå ut en prosjektstilling som førstekonsulent for avlønning til Heimevernet
Stillingen har varighet til 30.06.2019, men med mulighet for forlengelse og/eller for fast tiltredelse.

Arbeidsoppgaver

 • Utføre saksbehandling av lønnssaker, og bidra til at Heimevernets personell på repetisjonstjeneste får rett lønn og godtgjøring til rett tid
 • Som en del av HR-kompetansesenter levere HR-tjenester i form av saksbehandling, støtte og rådgivning til eksterne, Forsvarets ansatte, ledere og HR i avdeling..

  Det må påregnes tilleggsutdanning/kursing og mindre tilleggsoppgaver innen avdeling/seksjon etter behov.

  Søkere må påregne å fungere som instruktør på kurs innenfor ansvarsområdet, når opplæring er gitt.

Kvalifikasjoner

 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig før tiltredelse.
 • Det er ønskelig med 3 år relevant universitets-/høgskoleutdanning(Bachelor).
 • Det er videre ønskelig med kjennskap til HVs organisasjon og avlønning samt erfaring fra offentlig forvaltning og saksbehandling.
 • Det er en fordel med kjennskap til lov- og avtaleverk i Staten.

Personlige egenskaper

 • Strukturert
 • Evne til å arbeide selvstendig med personellforvaltning
 • Det vil bli lagt vekt på god muntlig og skriftlig fremstillingsevne og evne til samarbeid
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling.
 • Fleksibel arbeidstid, med mulighet for trening i arbeidstiden.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger.
 • Det vil bli gitt opplæring i virksomhetens dataprogram og sertifiseringsordninger.
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ, som førstekonsulent, kode1408, pt. kr 451 300 - 490 900 brutto per år, avhengig av erfaring og kvalifikasjoner. Av dette trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

  Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

  I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

  Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Søknader uten attester og vitnemål blir ikke vurdert. Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.

Andre opplysninger

 • Noe reisevirksomhet må påregnes

Kontakt

Navn: Runar Olsen
Tittel: Teamleder
Telefon: 77 01 40 30
E-post:

Søk på stillingen på Webcruiter

Søk her
Publisert 13. oktober 2017 17:13.. Sist oppdatert 30. oktober 2017 23:13.