Rådgiver masterdata i Forsvarets Logistikkorganisasjon

 

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.

Som en del av Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) sørger du for at Forsvaret kan utføre sine oppgaver og forsvare landet på best mulig måte. FLO fornyer, forenkler og forbedrer Forsvarets logistikk. Det gir styrket kampkraft og bærekraft. I FLO jobber sivile og militære med høy kompetanse og lang erfaring med militær logistikk og materiell. Forsyning og vedlikehold av materiell, som er unikt for Forsvaret, er kjernekompetansen til FLOs ansatte. FLO ivaretar innkjøp og driftsanskaffelser for forsvarssektoren. Frem mot 2020 skal FLO jobbe for å bli best i offentlig sektor på anskaffelser av varer og tjenester.

Vil du være ansvarlig for masterdatahåndtering hos oss i Forsvarets logistikkorganisasjon?
Vi er på jakt etter en ny medarbeider som skal etablere krav og standarder for data knyttet til leverandører og kontrakter i SAP, samt iverksette og følge opp tiltak for forbedring.
Er du strukturert, har god gjennomføringsevne og er opptatt av å lykkes kan du være riktig person for oss.

Som rådgiver masterdata vil du være en del av seksjon Analyse & utvikling i FLO Strategiske Anskaffelser. Seksjonen har ansvar for analyse og prestasjonsmåling, prosess- og kompetanseutvikling samt masterdata, katalog og systemforvaltning.

Det er politisk vedtatt at Kjeller base skal legges ned så bytte av tjenestested kan påregnes.

Arbeidsoppgaver

 • Etablere krav og standarder for masterdata - data knyttet til blant annet leverandører og kontrakter i SAP.
 • Identifisere behov, iverksette tiltak og følge opp forbedring av eksisterende masterdata.
 • Kommunisere endringer og fokusområder til relevante brukere og interessenter.
 • Ansvar for sjekklister og prosedyrer for innleggelse av nye masterdata.

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning på masternivå innen relevant fagkrets.
 • Relevant erfaring kan oppveie for noe av kravet til høyere utdanning.
 • Erfaring med MS Excel.
 • Erfaring fra å støtte team og individer med ulik kompetanse og bakgrunn.
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig/NATO Secret før tiltredelse.
 • Fortrinnsvis erfaring med masterdata /grunndata.
 • Fortrinnsvis erfaring med SAP.

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjon og samarbeidsevner
 • Detaljorientert
 • Strukturert og nøyaktig
 • God gjennomføringsevne og opptatt av å lykkes

Språk

 • Norsk
 • Engelsk

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger, med mulighet for trening i arbeidstiden.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ som rådgiver, kode 1434, ltr. 55- 70, pt. kr 470.000 - 631.700, avhengig av kvalifikasjoner. Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

  Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

  I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

  Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Søknader uten attester og vitnemål blir ikke vurdert. Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.

Kontakt

Navn: Elisabeth Kristensen
Tittel: Seksjonssjef
Telefon: Tlf. 913 39 805
E-post:

Søk på stillingen på Webcruiter

Søk her
Publisert 10. august 2018 14:10.. Sist oppdatert 17. august 2018 17:15.