Saksbehandler kontaktsenter

 

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.

Som en del av Forsvarets personell- og vernepliktssenter vil du være med på å legge premissene for hvordan Forsvaret rekrutterer, utvikler, belønner, motiverer og beholder sine medarbeidere. Vi har det overordnede ansvaret for HR-faget og skal sørge for at Forsvaret har rett kompetanse på riktig sted, til rett tid.


Kontaktsenteret er kontaktpunktet for HR-henvendelser til Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS).
Våre kunder er vernepliktige og ansatte i Forsvaret. Vi betjener henvendelser på telefon, e-post, SMS, Facebook, Forsvarets arkiv (Doculive), samt interne systemet i Forsvaret.

Vi søker nå etter en ny saksbehandler som i hovedsak skal ivareta oppgaver på Kontaktsenteret, samt gi støtte innen HR til Personell- og organisasjonsseksjonen.
Ved en eventuell intern tilsetting kan det bli ledig en førstekonsulentstilling i FPVS. Søkere bes å angi om de er interesserte i begge stillingene.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra med å koordinere kundekontaktfunksjonen ved Kontaktsenteret.
 • Kundekontakt ved FPVS Kontaktsenter med rådgivning og veiledning via EIC, telefon, epost og sosiale medier. Brukerstøtte for dataverktøyet HRM i FiF. Fordele intern post i saksbehandlingsverktøyet DocuLive.
 • Støtte til Personell- og organisasjonsseksjonen internt i FPVS med mannskapsforvalteroppgaver for vernepliktige, HMS arbeid/Arbeidsmiljøutvalg (AMU) og reiseforvaltning.

Kvalifikasjoner

 • Det kreves utdanning på bachelornivå/tilsvarende innen HR- relaterte fag.
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig/Nato Secret før tiltredelse.
 • Det er ønskelig med erfaring fra kontaktsenter, samt god kunnskap om Forsvarets organisasjon og virksomhet, herunder mannskapsforvaltning og erfaring fra HMS-arbeid.
 • Annen relevant utdanning og lang relevant erfaring vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning.

Utdanningsretning

 • HR

Personlige egenskaper

 • Må kunne jobbe effektivt i team.
 • Gode samarbeidsevner
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Vi tilbyr

 • Utfordrende arbeidsoppgaver i et godt kollegialt arbeidsmiljø.
 • Kurs og opplæring innen fagfeltet gis etter behov.
 • Fleksibel arbeidstid og mulighet for trening inntil 2 timer pr uke i arbeidstiden.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger.
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ, som seniorkonsulent, kode 1363, pt. kr 517.700 - 569.000,- pr. år, evt som førstekonsulent, kode 1408, pt. kr 410.000 - 499.600 pr. år avhengig av kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

  Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

  I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

  Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Søknader uten attester og vitnemål blir ikke vurdert. Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.

Andre opplysninger

 • Noe reisevirksomhet må påregnes

Kontakt

Navn: Kampesveen, Rune
Tittel: Seksjonssjef
Telefon: 62 51 53 22/ 908 67 175
E-post:

Navn: Ryen, Helge Storhaug
Tittel: HR Rådgiver
Telefon: 62 51 56 76
E-post:

Søk på stillingen på Webcruiter

Søk her
Publisert 9. november 2017 10:34.. Sist oppdatert 27. november 2017 23:16.