Saksbehandler i førstegangstjenesteseksjonen

 

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.

Som en del av Forsvarets personell- og vernepliktssenter vil du være med på å legge premissene for hvordan Forsvaret rekrutterer, utvikler, belønner, motiverer og beholder sine medarbeidere. Vi har det overordnede ansvaret for HR-faget og skal sørge for at Forsvaret har rett kompetanse på riktig sted, til rett tid.


Førstegangstjenesteseksjonen er underlagt Vernepliktsavdelingen i Forsvarets personell- og vernepliktssenter .
Seksjonen har nå ledig prosjektstilling med foreløpig varighet til 31.12.2018.
Stillingen kan bli forlenget eller senere etablert fast.

Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.

Arbeidsoppgaver

 • Stillingsinnehavers hovedoppgaver er:
 • Motta, kontrollere og arkivere sikkerhetskonvolutter.
 • Forestå nødvendige registreringer i Forsvarets HR – forvaltningsverktøy.
 • På forespørsel, overføre sikkerhetskonvolutter til Forsvarets avdelinger.
 • Ajourhold av sikkerhetskonvoluttarkivet.

  Det må påregnes tilleggsutdanning/kursing og mindre tilleggsoppgaver innen avdeling/seksjon etter behov.

Kvalifikasjoner

 • Det kreves 1 års utdanning på høgskolenivå og erfaring innen forvaltning.
 • Annen relevant utdanning og/eller relevant erfaring vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning.
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig/Nato Secret før tiltredelse.
 • Det er ønskelig med tjenesteerfaring fra Forsvaret og med kjennskap til SAP og DocuLive som HR-forvaltningsverktøy.
 • Det er videre ønskelig med HR-kompetanse (rådgivning eller personellforvaltning).

Personlige egenskaper

 • Strukturert, positiv og nøyaktig
 • Inneha god arbeidskapasitet og kunne jobbe selvstendig med oppgavene
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Like å arbeide i ett dynamisk miljø, samt være løsningsorientert

Vi tilbyr

 • Fleksibel arbeidstid og med mulighet for trening i arbeidstiden.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger.
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ, som konsulent, kode 1065, pt. kr 392.100 - kr 466.500 avhengig av erfaring og kvalifikasjoner. Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

  Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

  I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

  Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Søknader uten attester og vitnemål blir ikke vurdert. Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.

Andre opplysninger

 • Noe reisevirksomhet må påregnes

Kontakt

Navn: Ryen, Helge Storhaug
Tittel: HR Rådgiver
Telefon: 62 51 56 76
E-post:

Navn: Syversen, Wenche
Tittel: Seksjonssjef
Telefon: 413 78 345
E-post:

Søk på stillingen på Webcruiter

Søk her
Publisert 9. november 2017 12:34.. Sist oppdatert 27. november 2017 23:16.