Saksbehandler i førstegangstjenesteseksjonen (vikariat)

 

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.

Som en del av Forsvarets personell- og vernepliktssenter vil du være med på å legge premissene for hvordan Forsvaret rekrutterer, utvikler, belønner, motiverer og beholder sine medarbeidere. Vi har det overordnede ansvaret for HR-faget og skal sørge for at Forsvaret har rett kompetanse på riktig sted, til rett tid.


Førstegangstjenesteseksjonen er underlagt Vernepliktavdelingen i Forsvarets personell- og vernepliktssenter .
Seksjonen har nå et ledig vikariat, i 12 måneder, som saksbehandler (førstekonsulent).
Det er ønskelig med snarlig tiltredelse. Ved mulig intern omdisponering kan det være ledig en annen stilling som vikar på samme nivå med tilsvarende arbeidsoppgaver.

Arbeidsoppgaver

 • Stillingsinnehavers hovedoppgave er å:
 • Saksbehandle søknader til utdanning og frivillig tjeneste i Forsvaret.
 • Forestå nødvendige registreringer i Forsvarets HR – forvaltningsverktøy.
 • Svare på henvendelser vedrørende utdanning og frivillig tjeneste i Forsvaret.
 • Kunne veilede og gi råd til personell som ønsker å søke utdanning og frivillig tjeneste.
 • Støtte opptak til utdanning og frivillig tjeneste (til dels feltmessige forhold må påregnes).

  Det må påregnes tilleggsutdanning/kursing og mindre tilleggsoppgaver innen avdeling/seksjon etter behov.

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyskole- eller universitetsutdanning på bachelornivå.
 • Annen relevant utdanning og/eller relevant erfaring vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning.
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig før tiltredelse.
 • Det er ønskelig og klart en fordel med kjennskap til og tjenesteerfaring fra Forsvaret og med kjennskap til SAP og Doculive som HR-forvaltningsverktøy.
 • Det er videre ønskelig med HR-kompetanse (rådgivning eller personellforvaltning).

Personlige egenskaper

 • Strukturert
 • Positiv
 • Nøyaktig
 • Løsningsorientert
 • God arbeidskapasitet
 • Må kunne jobbe selvstendig med oppgavene
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Like å arbeide i ett dynamisk miljø

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid, med mulighet for trening i arbeidstiden
 • Gode pensjons- og velferdsordninger
 • Det vil bli gitt full opplæring i stillingens arbeidsoppgaver.
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ, som førstekonsulent, kode 1408 pt. kr 474 700 - 508 800 brutto per år, avhengig av kvalifikasjoner. Av dette trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

  Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

  I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

  Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Søknader uten attester og vitnemål blir ikke vurdert. Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.

Andre opplysninger

 • Noe reisevirksomhet må påregnes

Kontakt

Navn: Syversen, Wenche
Tittel: Seksjonssjef
Telefon: 413 78 345
E-post:

Søk på stillingen på Webcruiter

Søk her
Publisert 13. oktober 2017 16:13.. Sist oppdatert 30. oktober 2017 23:13.