Saksbehandler ved Foreign military sales (FMS)

 

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.

Som en del av Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) sørger du for at Forsvaret kan utføre sine oppgaver og forsvare landet på best mulig måte. FLO fornyer, forenkler og forbedrer Forsvarets logistikk. Det gir styrket kampkraft og bærekraft. I FLO jobber sivile og militære med høy kompetanse og lang erfaring med militær logistikk og materiell. Forsyning og vedlikehold av materiell, som er unikt for Forsvaret, er kjernekompetansen til FLOs ansatte. FLO ivaretar innkjøp og driftsanskaffelser for forsvarssektoren. Frem mot 2020 skal FLO jobbe for å bli best i offentlig sektor på anskaffelser av varer og tjenester.

Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO), har ansvar for innkjøp, etterforsyning og vedlikehold av materiell til Forsvaret. FLO har i overkant av 1 700 ansatte og gjennomfører anskaffelser for ca. 13 milliarder årlig. FLO er en kompetansebedrift og de ansatte er blant annet offiserer, ingeniører, økonomer, jurister, prosjektledere og teknisk personell.

Som saksbehandler FMS i Driftsanskaffelsesavdelingen vil du ha ansvaret for å inngå kontrakter og gjennomføre kontraktsoppfølging innenfor Forsvarets FMS-portefølje.

Tjenestested: Kjeller. Det er politisk vedtatt at Kjeller base skal legges ned og bytte av tjenestested må påregnes.

Arbeidsoppgaver

 • Inngå, følge opp og avslutte FMS-avtaler
 • Kontinuerlig oppfølging av det økonomiske forpliktelsesbildet
 • Ivareta SAP-teknisk oppfølging av FMS-kontrakter
 • Gjennomføre innkjøp ved behov

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning på bachelornivå innen relevant fagkrets (økonomi, jus, logistikk)
 • Minimum 1. års erfaring med offentlige anskaffelser
 • Det er ønskelig med relevant høyere utdanning på masternivå og erfaring fra militær logistikk
 • Den som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig/NATO Secret før tiltredelse

Utdanningsretning

 • Økonomi

Utdanningsnivå

 • Høyskole/Universitet, Diplom/Bachelorgrad
 • Høyskole/Universitet, Hovedfag/Mastergrad

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og evne til god nettverksbygging internt og eksternt
 • Analytisk, strukturert og nøyaktig
 • Evner å arbeide selvstendig og i team
 • Resultatorientert og trives med å ta initiativ
 • Svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Språk

 • Norsk
 • Engelsk

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjons- og velferdsordninger, bl.a. trening i arbeidstiden
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ som seniorkonsulent kode 1363, for tiden kr 477 800 – 600 200 brutto per år, avhengig av kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

  Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

  I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

  Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Søknader uten attester og vitnemål blir ikke vurdert. Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.

Andre opplysninger

Kontakt

Navn: Bakken, Geir Joar
Tittel: Major
Telefon: +47 481 64 230
E-post:

Navn: Robert Orholm
Tittel: Major
Telefon: +47 986 75 776
E-post:

Søk på stillingen på Webcruiter

Søk her
Publisert 5. juli 2017 09:26.. Sist oppdatert 1. august 2017 23:35.