Saksbehandler ved styrkedisponeringsseksjonen (vikariat)

 

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.

Som en del av Forsvarets personell- og vernepliktssenter vil du være med på å legge premissene for hvordan Forsvaret rekrutterer, utvikler, belønner, motiverer og beholder sine medarbeidere. Vi har det overordnede ansvaret for HR-faget og skal sørge for at Forsvaret har rett kompetanse på riktig sted, til rett tid.


Styrkedisponeringsseksjonen er underlagt Vernepliktavdelingen i Forsvarets personell og vernepliktssenter .
Seksjonen har nå et ledig vikariat som saksbehandler (førstekonsulent).
Vikariatet er ledig i 6 måneder med mulighet for forlengelse og senere fast tilsetting.
Stillingen er underlagt seksjonssjef ved styrkedisponeringsseksjonen.

Arbeidsoppgaver

 • Utøve vernepliktsforvaltning sentralt med personelldisponering til Heimevernet og styrkedisponering sentralt i Forsvaret
 • Saksbehandle og forvalte vernepliktig personell til Heimevernet og Forsvarets operative styrkestruktur.
 • Levere HR-tjenester i form av saksbehandling, støtte og rådgivning til eksterne, Forsvarets ansatte, ledere og HR ved avdeling.
 • Som en del av kontaktsenterfunksjonen sørge for god kundekontakt.

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyskole- eller universitetsutdanning på bachelornivå.
 • Annen relevant utdanning og lang relevant erfaring vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning.
 • Den som ansettes må kunne klareres for Hemmelig før tiltredelse.
 • Det er ønskelig og klart en fordel med kjennskap til og tjenesteerfaring fra Forsvaret og med kjennskap til SAP og Doculive som HR-forvaltningsverktøy.
 • Det er videre ønskelig med HR-kompetanse (rådgivning eller personellforvaltning).

Personlige egenskaper

 • Strukturert
 • Positiv
 • Nøyaktig
 • Løsningsorientert
 • God arbeidskapasitet og kunne jobbe selvstendig med oppgavene.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Like å arbeide i ett dynamisk miljø

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling.
 • Fleksibel arbeidstid, med mulighet for trening i arbeidstiden.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger.
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ som førstekonsulent, kode 1408, pt. kr.470 000 - 508 800 per år, avhengig av kvalifikasjoner. Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

  Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

  I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

  Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Søknader uten attester og vitnemål blir ikke vurdert. Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.

Andre opplysninger

 • Noe reisevirksomhet må påregnes

Kontakt

Navn: Lillehovde, Tom Arne
Tittel: Seksjonssjef
Telefon: 62 51 56 40
E-post:

Søk på stillingen på Webcruiter

Søk her
Publisert 12. oktober 2017 15:24.. Sist oppdatert 30. oktober 2017 23:13.