Sambandsleder

 

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.

Som en del av Cyberforsvaret er du med på å drifte, sikre og forsvare Forsvarets datasystemer, nettverk og høyteknologiske plattformer mot angrep i og fra cyberdomenet.


Ved avdeling for Cyberforsvarets Taktiske Kommando (CTK) er det ledig fast stilling som sambandsleder ved driften for Forsvarets Sambandssenter.Tjenestested er Reitan utenfor Bodø. Den som ansettes vil måtte påregne helkontinuerlig turnustjeneste.

Arbeidsoppgaver

 • Forestå operativ og administrativ drift og kontroll av tjenesten ved felles sambandssenter på sin vakt
 • Lede annet turnuspersonell på egen vakt
 • Utførelse av den daglige kryptotjenesten ved Reitan
 • Utføre filoverføringstjenester på Forsvarets IKT- plattformer

Kvalifikasjoner

 • Fullført videregående utdanning
 • Annen utdanning og lang relevant erfaring kan etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning
 • Erfaring med IKT som arbeidsverktøy og god kjennskap til Windows operativsystemer
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for nivå Cosmic Top Secret før tiltredelse, samt gjennomgå og bestå kurs ifm kryptokvalifisering grad 1 innen 6 måneder etter tilsetting
 • Det er ønskelig med sambandsutdanning innen Forsvaret (MIF/SRO/MARINI eller tilsvarende)
 • Søkere uten militær sambandsutdanning må påregne kompetanserelatert opplæring
 • Ifm arbeid i fjellanlegg må den som tilsettes ha god helse og kunne fremlegge tilfredsstillende helseattest

Personlige egenskaper

 • Evne til å ta initiativ og være løsnings- og resultatorientert
 • Lojal, positiv og nysgjerrig med et ønske om faglig utvikling
 • Gode samarbeidsevner og bidra aktivt til et godt arbeidsmiljø
 • Arbeide selvstendig og strukturert, og ha evne til helhetsoversikt

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer
 • Fleksibel arbeidstid, med mulighet for trening i arbeidstiden
 • Gode pensjons- og velferdsordninger
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ som sambandsleder kode 0186, kr 400 100 – 474 700 brutto per år avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

  Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn.

  I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

  Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Søknader uten attester og vitnemål blir ikke vurdert. Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.

Andre opplysninger

Kontakt

Navn: Ari Kaasa
Tittel: Kaptein
Telefon: (+47) 755 36 760 / mobil (+47) 400 40 165
E-post:

Søk på stillingen på Webcruiter

Søk her
Publisert 16. november 2017 11:13.. Sist oppdatert 7. desember 2017 23:38.