Seksjonsleder Komponent

 

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.

Som en del av Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) sørger du for at Forsvaret kan utføre sine oppgaver og forsvare landet på best mulig måte. FLO fornyer, forenkler og forbedrer Forsvarets logistikk. Det gir styrket kampkraft og bærekraft. I FLO jobber sivile og militære med høy kompetanse og lang erfaring med militær logistikk og materiell. Forsyning og vedlikehold av materiell, som er unikt for Forsvaret, er kjernekompetansen til FLOs ansatte. FLO ivaretar innkjøp og driftsanskaffelser for forsvarssektoren. Frem mot 2020 skal FLO jobbe for å bli best i offentlig sektor på anskaffelser av varer og tjenester.

 

I Vedlikeholdsavdelingen vedlikeholdes alt fra Sjøforsvarets fartøyer til Hærens og Heimevernets stridsvogner, kjøretøy og våpen - i tillegg til komplekse sambandssystemer.


Bjerkvik tekniske verksted (BTV) er ett av de største tekniske verksteder på landsiden i Forsvaret. Verkstedet er lokalisert i Bjerkvik, med en filial i Osmarka ca. 5 km sør for Harstad/Narvik/Evenes flyplass. Verkstedet har høy kompetanse innenfor mange fagfelt/områder. Stillingen er pr nå på Komponentseksjonen.

Arbeidsoppgaver

 • Ledelse og utvikling av seksjonen (materiell, utrustning, personell og kompetanse)
 • Utvikling og oppdatering av støtte- og produksjonsprosessene innenfor seksjonens fagområder/ansvarsområder
 • Delta i ledergruppen ved BTV
 • Ivareta mobiliseringstillegg og beredskap på seksjonen

Kvalifikasjoner

 • Arbeidslederskolen eller tilsvarende
 • Minimum 3 års ledererfaring
 • Førerkort kl. B
 • Den som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres for hemmelig før tiltredelse
 • Lang og relevant erfaring kan oppveie for manglende formell kompetanse

  Ønskelige kvalifikasjoner:

 • Fagbrev innen kjøretøyfagene, fortrinnsvis tunge kjøretøy, eller annen relevant teknisk fagbakgrunn
 • Avtjent førstegangstjeneste. Søker må være villig til å gjennomføre grunnleggende soldatutdanning dersom førstegangstjenesten ikke er gjennomført.

Utdanningsretning

 • Ledelsesfag

Utdanningsnivå

 • Fagskole/Fagbrev (2 år)

Personlige egenskaper

 • Gode lederegenskaper og samarbeidsevner
 • Gode muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • Gode datakunnskaper
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • I perioder må høyt arbeidspress håndteres
 • Aktuelle kandidater må påregne intervju

Språk

 • Norsk
 • Engelsk

Vi tilbyr

 • Et spennende og hektisk arbeidsmiljø med mange oppgaver og ufordringer.
 • Fleksibel arbeidstid, med mulighet for trening i arbeidstiden.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger.
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ, som verkstedsleder (SKO 0174), LR 35-, pt. kr 507 100– 577 400 brutto per år, avhengig av kvalifikasjoner. Tilkommer garantitillegg for ledelse av Overenskomstlønte. Av dette trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.
 • Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

  I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

  Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Søknader uten attester og vitnemål blir ikke vurdert. Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.

Andre opplysninger

Kontakt

Navn: Maj. Håkon Pettersen
Tittel: Produksjonsleder
Telefon: 959 75 616
E-post: hakonpetterse@mil.no

Søk på stillingen på Webcruiter

Søk her
Publisert 3. august 2017 10:24.. Sist oppdatert 31. august 2017 23:17.