Senioringeniør nettverkskommunikasjon

 

Forsvarsmateriell er en etat under Forsvarsdepartementet. Vårt oppdrag er å anskaffe og forvalte sikkert materiell til Forsvaret på en effektiv måte. Vi skal etablere og følge opp internasjonalt materiellsamarbeid og bistå Forsvarsdepartementet med markedsstøtte til norsk forsvarsindustri. Innkjøpene av F-35 kampfly og nye ubåter er blant de største investeringene i forsvarssektoren i Norge. Dette er krevende anskaffelser hvor forståelse for teknologi og kvalitet er avgjørende. Forsvarsmateriell er en av Norges største etater innen anskaffelser. Vi arbeider kontinuerlig med flere hundre prosjekter og tre ganger så mange kontrakter.


Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter, Nettverksavdelingen, seksjon Tjenestenett jobber med ulike IP-baserte kommunikasjonssystemer i Forsvaret. Seksjonen utvikler, implementerer og ivaretar kommunikasjonssystemer for hele Forsvaret. Dette inkluderer alt fra stasjonær infrastruktur, mobile løsninger (fartøy, kjøretøy, fly) i inn og utland og helt ut til soldat i felt. Forsvaret samarbeider tett med store aktører i industrien for å kunne utnytte ny teknologi.
Vi søker nå en senioringeniør som er faglig oppdatert, nysgjerrig på nye løsninger og hvordan Forsvaret kan nyttiggjøre seg disse. Du vil jobbe innen hele seksjons virksomhetsområde, med hovedfokus på IP-teknologi innenfor LAN/WAN.

Arbeidsoppgaver

 • Videreutvikle sikre nettverksløsninger (ruting, svitsjing og krypto) på alle Forsvarets plattformer med spesiell fokus på sikkerhetsarkitektur og integrasjon av krypteringsmekanismer som IPsec
 • Delta i alle faser av anskaffelses og utviklingsprosjekter
 • Rådgi andre deler av Forsvaret innenfor fagområdet
 • Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk

Kvalifikasjoner

 • Bachelor eller tilsvarende innen relevant fagkrets
 • Annen utdanning og/eller spesiell relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Minimum 3 års relevant arbeidserfaring
 • God kunnskap innenfor nettverk
 • Du har gode skriftlige og muntlige ferdigheter på norsk og engelsk
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig og NATO SECRET

  Ønskelig:

 • Erfaring fra arkitekturarbeid ved ett eller flere større IKT-system
 • Erfaring med sikkerhetsløsninger innenfor IKT
 • Master eller tilsvarende innen relevant fagkrets
 • Sertifisering fra Cisco (CCIE/CCNP) eller lignende
 • Erfaring og kjennskap til prosjektgjennomføring

Personlige egenskaper

 • Initiativrik
 • Strukturert
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig og legge frem saker for beslutningstakere
 • Engasjert og viser høy grad av integritet
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg

  Personlig egnethet vil bli vektlagt

  Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske regler og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier integritet, respekt og ansvar.

Vi tilbyr

 • En krevende og stimulerende arbeidshverdag i et spennende fagmiljø
 • Varierte arbeidsdager og mulighet til å bidra i utviklingen av Forsvarsmateriell
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Gratis medlemskap i Forsvarets personellservice
 • På Kolsås har du tilgang til idrettsanlegg med svømmehall og styrkerom, du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden
 • Det er mulighet for å søke om barnehageplass i vår egen barnehage
 • Gratis parkering, mulighet for lading av el-bil og gangavstand til Kolsås T-banestasjon

  Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som senioringeniør lønnsspenn kroner 629 000 - 745 600 brutto pr.år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte kan annen lønnsplassering vurderes. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

  Ved eventuelt internt opprykk kan det bli ledig stilling som overingeniør innen samme arbeidsområde.

  Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

Andre opplysninger

Kontakt

Navn: Knut Aksel Sæthre
Tittel: Seksjonssjef
Telefon: 906 107 36
E-post: kasathre@mil.no

Navn: Lars Ivar Gustavsen
Tittel: Major
Telefon: 410 471 48
E-post: ligustavsen@mil.no

Søk på stillingen på Webcruiter

Søk her
Publisert 9. februar 2018 16:31.. Sist oppdatert 25. februar 2018 23:29.