Seniorkonsulent innen fagfeltet farmasi (kode 1363)

 

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.

Som en del av Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) sørger du for at Forsvaret kan utføre sine oppgaver og forsvare landet på best mulig måte. FLO fornyer, forenkler og forbedrer Forsvarets logistikk. Det gir styrket kampkraft og bærekraft. I FLO jobber sivile og militære med høy kompetanse og lang erfaring med militær logistikk og materiell. Forsyning og vedlikehold av materiell, som er unikt for Forsvaret, er kjernekompetansen til FLOs ansatte. FLO ivaretar innkjøp og driftsanskaffelser for forsvarssektoren. Frem mot 2020 skal FLO jobbe for å bli best i offentlig sektor på anskaffelser av varer og tjenester.

Forsyningsdivisjonen i Forsvarets logistikkorganisasjon har ansvaret for Forsvarets forsyningslagre, driftsanskaffelser, distribusjon, avhending og transportkontroll. Forsyningsdivisjonen har fem lokalavdelinger.

Ved FLO/Regional logistikkledelse Øst/Sentralt distribusjonssenter/Sanitet er det ledig stilling som farmasøyt. SDS Sanitet leverer sanitetsmateriell, farmasi og forvaltning av elektromedisinsk utstyr til Forsvaret og eksterne samarbeidspartnere. Farmasøyten skal lede SDS Sanitet legemiddelrelaterte oppgaver og utarbeide og utvikle kvalitetssystemet og prosedyreverk.

Arbeidsoppgaver

 • Ivareta daglig drift av legemiddellager herunder utføre varemottak, plukk og utlevering av legemidler samt utføre daglig vedlikehold av materiellregnskapet i SAP
 • Ansvar for føring av narkotikaregnskap og rapportering av inn-og utførsel
 • Anvende SAP som regnskapssystem og logistikkverktøy til produksjon av sammensatte sanitetssystemer
 • Utføre oppgaver som "Qualified Person" for tilvirkning jfr EU-direktiv
 • Saksbehandle henvendelser og delta i prosjektarbeid, herunder rådgivning innenfor legemiddellogistikk

Kvalifikasjoner

 • Master i Farmasi (Cand. Pharm)
 • Ha norsk autorisasjon som provisorfarmasøyt
 • Ha minst to års relevant praksis fra farmsøytisk virksomhet
 • Ønskelig med erfaring fra kvalitets- og tilsynsarbeid
 • Den som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig før tiltredelse

Utdanningsnivå

 • Høyskole/Universitet, Hovedfag/Mastergrad

Personlige egenskaper

 • Solide datakunnskaper og dataforståelse er påkrevd
 • Strukturert, positiv og nøyaktig
 • Gode samarbeidsevner og evnen til å jobbe selvstendig
 • Medisinsk skikket og bør være villig til deltagelse i internasjonale operasjoner
 • Villig til å gjennomføre nødvendig tilleggsutdanning
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid, med mulighet for trening i arbeidstiden
 • Gode pensjons- og velferdsordninger
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ, som seniorkonsulent kode 1363 (pt kr 512 700– 579 300 brutto per år) avhengig av kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

  Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

  I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

  Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Søknader uten attester og vitnemål blir ikke vurdert. Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.

Andre opplysninger

 • Noe reisevirksomhet må påregnes

Kontakt

Navn: Urda Neverlien
Tittel: Kontorsjef SDS Sanitet
Telefon: 924 69 282
E-post:

Søk på stillingen på Webcruiter

Søk her
Publisert 18. juli 2017 13:33.. Sist oppdatert 14. august 2017 23:28.