Seniorkonsulent regnskap ved ved Personell- og lønnsavdelingen

 

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.

Som en del av Forsvarets personell- og vernepliktssenter vil du være med på å legge premissene for hvordan Forsvaret rekrutterer, utvikler, belønner, motiverer og beholder sine medarbeidere. Vi har det overordnede ansvaret for HR-faget og skal sørge for at Forsvaret har rett kompetanse på riktig sted, til rett tid.


Personell- og lønnsavdelingen (PLA) er organisert under Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS), og er lokalisert i Harstad. Avdelingen er ansvarlig for den sentrale personellforvaltningen, og har i tillegg et helhetlig faglig ansvar for lønns-, reise- og flytteprosessene i Forsvaret.

Vi har nå ledig fast stilling som seniorkonsulent. Stillingen er plassert i Regnskapsseksjonen.

Ved eventuelt internt opprykk/ansettelse kan det bli ledig annen stilling som førstekonsulent. Oppgi og spesifiser i søknaden om det er aktuelt å søke på slik stilling.

Arbeidsoppgaver

 • Avstemme og følge opp Forsvarets og Forsvarsmateriell sitt lønnsregnskap basert på et virksomhetsregnskap. Det skal utarbeides egne avstemminger månedlig for hver etat.
 • Som en del av HR-kompetansesenter levere HR-tjenester i form av saksbehandling, støtte og rådgivning til eksterne, Forsvarets ansatte, ledere og HR i avdeling.
 • Det må påregnes tilleggsutdanning/kursing og mindre tilleggsoppgaver innen avdeling/seksjon etter behov.

Kvalifikasjoner

 • Minimum 3 års relevant universitets-/høgskoleutdanning (Bachelor).
 • Relevant tjenesteerfaring innenfor stillingens arbeidsområde (Regnskap).
 • Annen relevant utdanning og erfaring vil etter vurdering kunne kompensere for eventuell mangel på de formelle kravene.
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig/Nato Secret før tiltredelse.
 • Ønskelig med erfaring fra offentlig forvaltning og saksbehandling med kjennskap til lov- og avtaleverk i Staten.

Utdanningsretning

 • Økonomi

Personlige egenskaper

 • Strukturert
 • Evne til å arbeide selvstendig
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Evne til samarbeid
  Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling.
 • Fleksibel arbeidstid, med mulighet for trening i arbeidstiden.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger.
 • Det vil bli gitt opplæring i virksomhetens dataprogram og sertifiseringsordninger.
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ som seniorkonsulent, kode 1363, pt. kr 512 700– 579 300 brutto per år, avhengig av kvalifikasjoner. Av dette trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse. lønnsregulativ. Ved ledige stilling på førstekonsulentnivå, avlønnes denne i kode 1408, pt. kr 432 700– 490 900.

  Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

  I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

  Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Søknader uten attester og vitnemål blir ikke vurdert. Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.

Andre opplysninger

 • Noe reisevirksomhet må påregnes

Kontakt

Navn: Lindstrøm, Vivi
Tittel: Sjef Regnskapsseksjon
Telefon: 77 01 40 50
E-post:

Søk på stillingen på Webcruiter

Søk her
Publisert 1. november 2017 12:24.. Sist oppdatert 20. november 2017 23:19.