Seniorrådgiver dataopplast

 

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.

Som en del av Cyberforsvaret er du med på å drifte, sikre og forsvare Forsvarets datasystemer, nettverk og høyteknologiske plattformer mot angrep i og fra cyberdomenet.

Avdelingen for cybertjenester og cyberoperasjoner (CTO) drifter og forsvarer Forsvarets IKT-systemer og leverer sensor- og radardata til operative miljøer. Avdelingen er også ansvarlig for teknisk drift og videreutvikling av Forsvarets integrerte forvaltningssystem.

 

Ved avdeling for drift- og videreutvikling (DVU) er det ledig fast stilling som seniorrådgiver dataopplast.
Stillingens hovedoppgave er konvertering/migrering og opplast av data fra Forsvarets systemportefølje til SAP.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikle og utføre aktiviteter for opplast av data til SAP.
 • Bidra i arbeid med datakvalitetsheving og drift av data i FIF-løsningen.
 • Bidra i arbeid med å kvalitetssikre fremtidige dataleveranser før disse produksjonssettes.
 • Rådgi stamdataeiere og fagmyndigheter rundt dataforvaltning i FIF.
 • Rådgi ved utforming av funksjonelle/tekniske krav til data og dokumentasjon av disse.
 • Bidra i den videre utviklingen av FIF.

Kvalifikasjoner

 • Må ha utdanning på bachelornivå, fortrinnsvis teknisk programmering/utvikling.
 • Minimum 5 års relevant erfaring med datakonvertering/migrering og bruk av LSMW eller tilsvarende verktøy for dataopplast i SAP.
 • Bruker og utviklerkompetanse innen områdene SAP ABAP og SQL.
 • Erfaring fra datakonvertering i prosjekter, gjerne fra det offentlige.
 • Den som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig/Nato secret før tiltredelse.
 • Annen utdanning og lang relevant erfaring vil etter vurdering kunne kompensere for eventuell manglende formell utdanning.
 • Det er ønskelig med kunnskap innen SAP, Solution Manager, Remedy, Aris, HP Quality Center eller liknende.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Gode analytiske evner
 • Selvstendig, systematisk og strukturert
 • Evne til helhetsoversikt
 • Tålmodighet og evne til å håndtere forskjellige typer mennesker
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer
 • Fleksibel arbeidstid, med mulighet for trening i arbeidstiden
 • Kurs og opplæring innen fagfeltet gis etter behov
 • Gode pensjons- og velferdsordninger
 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som seniorrådgiver kode 1364, pt. kr 655.300 – 860.500 brutto per år avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

  Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

  I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

  Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Søknader uten attester og vitnemål blir ikke vurdert. Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.

Andre opplysninger

Kontakt

Navn: Njål Kristoffersen
Tittel: Seksjonssjef
Telefon: 474 64 418
E-post:

Søk på stillingen på Webcruiter

Søk her
Publisert 5. juli 2017 11:26.. Sist oppdatert 28. august 2017 23:13.