Seniorrådgiver teknisk konfigurasjonsstyring og arkitektur

 

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.

Som en del av Cyberforsvaret er du med på å drifte, sikre og forsvare Forsvarets datasystemer, nettverk og høyteknologiske plattformer mot angrep i og fra cyberdomenet.

Avdelingen for cybertjenester og cyberoperasjoner (CTO) drifter og forsvarer Forsvarets IKT-systemer og leverer sensor- og radardata til operative miljøer. Avdelingen er også ansvarlig for teknisk drift og videreutvikling av Forsvarets integrerte forvaltningssystem.

 

Ved avdeling for drift- og videreutvikling (DVU) er det ledig fast stilling som seniorrådgiver SAP teknisk konfigurasjonsstyring og arkitektur.
Stillingens hovedoppgave er å delta i styring og utvikling av teknisk konfigurasjonsstyring av SAP systemlandskap.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegging og teknisk konfigurasjonsstyring av Forsvarets SAP systemlandskap, herunder koordinere tekniske produksjonssettings- og release-aktiviteter mot øvrige fagområder.
 • Teknisk håndtering av ChaRM-løsningen i SAP Solution Manager, bidra til at endringer og feilrettinger i systemlandskapet blir ivaretatt på en hensiktsmessig måte i prosjektlinjene.
 • Bidra til å vedlikeholde og utvikle Forsvarets SAP systemlandskap og metode for ivaretakelse av teknisk konfigurasjonsstyring.
 • Bidra i utvikling av Forsvarets SAP arkitektur.
 • I samarbeid med Release-leder koordinere produksjonssetting (release) til driftsmiljø.
 • Koordinere aktiviteter inn mot pågående prosjekter.

Kvalifikasjoner

 • Master innen relevant fagområde
 • Annen utdanning og lang relevant erfaring vil etter vurdering kunne kompensere for eventuell manglende formell utdanning
 • Den som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG/NATO SECRET før tiltredelse
 • Det er ønskelig med minimum 5 års relevant erfaring innenfor ABAP-utvikling og SAP teknisk arkitektur/SAP Basis
 • Det er ønskelig med god kjennskap til SAP Solution Manager.
 • Bør ha kunnskap om ITIL rammeverk samt applikasjoner som Remedy, Aris, HP Quality Center eller liknende

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Gode analytiske evner
 • Arbeide selvstendig, systematisk og strukturert
 • Helhetsoversikt
 • Tålmodighet og evne til å håndtere forskjellige typer mennesker
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer
 • Fleksibel arbeidstid, med mulighet for trening i arbeidstiden
 • Kurs og opplæring innen fagfeltet gis etter behov
 • Gode pensjons- og velferdsordninger
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ som seniorrådgiver, kode 1364, pt. kr 655.300 – 860.500 brutto per år avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

  Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

  I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

  Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Søknader uten attester og vitnemål blir ikke vurdert. Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.

Andre opplysninger

Kontakt

Navn: Hans Petter Haug
Tittel: Release-leder
Telefon: 982 24 944
E-post:

Navn: Gina Holmberg Larsen
Tittel: HR-rådgiver
Telefon: 474 63 161
E-post:

Søk på stillingen på Webcruiter

Søk her
Publisert 22. juni 2017 10:21.. Sist oppdatert 21. august 2017 23:14.