Sjøforsvarsprest ved KNM Harald Haarfagre

 

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.

Forsvarets fellestjenester består av avdelinger som utfører oppgaver innen en rekke fagfelt. Som en del av Forsvarets fellestjenester bidrar du til å styrke landets forsvar på mange måter og nivåer.

Feltprestkorpset (FPK) organiserer tros- og livssynstjenesten ved alle landets militære avdelinger. I korpset
tjenestegjør for tiden i overkant av 50 sertifiserte fagpersoner fra Den norske kirke og andre tros- og
livssynssamfunn. Personellet utfører tros- og livssynsbetjening i henhold til egen sertifisering, legger til rette for
annen tros- og livssynsutøvelse, underviser i etikk og gir råd i religiøse, etiske og moralske spørsmål. FPK er
senter for Pastoralklinisk utdanning (PKU).

KNM Harald Haarfagre er en av Forsvarets største rekruttskoler og ligger i Stavanger. Avdelingen utdanner rekrutter til Sjøforsvaret og Luftforsvaret, og gir grunnleggende befals- og konstabelutdanning for Sjøforsvaret. I tillegg gir KNM Harald Haarfagre støtte til andre militære avdelinger i Rogaland.

I Feltprestkorpset er det et ledig vikariat fra 1. juli til 31. desember 2018.

Arbeidsoppgaver

 • Utføre prestetjeneste ved KNM Harald Haarfagre
 • Undervisning i etikk og andre relevante fag, og tilrettelegge for tros- og livssynsutøvelse
 • Rådgi i etiske og religiøse spørsmål for sjef KNM Harald Haarfagre

Kvalifikasjoner

 • Cand. theol./tilsvarende
 • Praktisk teologisk seminar/tilsvarende
 • Ordinasjon/tilsvarende
 • Grunnleggende soldatutdanning (GSU)/tilsvarende samt kurs i militært lederskap
 • Godkjent fysisk test
 • B1 begrenset skikket stab/basetjeneste, høyrisikoområder (vil bli prøvd)
 • Den ansatte må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG før tiltredelse
 • Må innordne seg eventuelle organisasjonsmessige endringer i Forsvaret
 • Aldersgrense for militære stillinger i Forsvaret er 60 år

  Ønskelige kvalifikasjoner:
 • Medisinsk skikkethet for internasjonale operasjoner
 • Grunnleggende stabsutdanning (GSTU)
 • Relevant sivil eller militær videreutdanning
 • Erfaring som feltprest (minimum 2 år utover førstegangstjeneste)
 • Erfaring som feltprest fra internasjonale operasjoner
 • Erfaring som menighets-, organisasjons- eller institusjonsprest

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Initiativrik
 • Kreativ
 • Systematisk
 • God arbeidskapasitet
 • Evne til å jobbe selvstendig, og sammen med andre
 • Personlig egnethet tillegges vekt

Vi tilbyr

 • Et spennende miljø og faglige utfordringer
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver, samt fleksibel arbeidstid
 • Forsvaret har gode pensjons- og velferdsordninger, blant annet muliget for trening i arbeidstiden
 • Lønn etter statens lønnsregulativ, som orlogskaptein, lønnstrinn 65 – 68, pt. kr 563 500 – kr 600 200 brutto pr år, avhengig av kvalifikasjoner. Av dette trekkes 2% lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

  Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn.

  I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

  Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Søknader uten attester og vitnemål blir ikke vurdert. Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.

  Intervju må påregnes. Kvinner oppfordres til å søke.

Kontakt

Navn: Gudmund Waaler
Tittel: Sjefsprest for Sjøforsvaret / kommandørkaptein
Telefon: 990 92 969
E-post:

Søk på stillingen på Webcruiter

Søk her
Publisert 16. mai 2018 14:03.. Sist oppdatert 27. mai 2018 19:20.