Sjef kunnskapssenter (underdirektør) Forsvarets Logistikkorganisasjon

 

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.

Som en del av Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) sørger du for at Forsvaret kan utføre sine oppgaver og forsvare landet på best mulig måte. FLO fornyer, forenkler og forbedrer Forsvarets logistikk. Det gir styrket kampkraft og bærekraft. I FLO jobber sivile og militære med høy kompetanse og lang erfaring med militær logistikk og materiell. Forsyning og vedlikehold av materiell, som er unikt for Forsvaret, er kjernekompetansen til FLOs ansatte. FLO ivaretar innkjøp og driftsanskaffelser for forsvarssektoren. Frem mot 2020 skal FLO jobbe for å bli best i offentlig sektor på anskaffelser av varer og tjenester.

Som sjef kunnskapssenter er du hovedansvarlig for forbedrings- og basisprosesser innenfor anskaffelser i Forsvaret. Dette innebærer ansvar for status og utvikling av disse prosessene. Rollen har i tillegg lederansvar for hele kunnskapssenteret.

Tjenestested: Kjeller, Stortinget har vedtatt at Kjeller base skal legges ned, så bytte av tjenestested må påregnes.

Arbeidsoppgaver

 • Lede utvikling av støtte- og basisprosesser som skal bidra til at driftsanskaffelsers kjerneprosesser skaper verdi, herunder:
 • Forbruksanalyse
 • Måling av drivere og resultater
 • Rapportering
 • Risikostyring
 • Kontinuerlig forbedring
 • Masterdatahåndtering
 • Kataloghåndtering
 • Systemlandskap (IKT)
 • Prosessutvikling, roller og ansvarsmatriserKompetanseutvikling

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning på masternivå innen relevant fagkrets
 • Ledererfaring med dokumenterte resultater
 • Inngående kjennskap til Forsvaret og Forsvarets styringssystemer
 • Dokumentert erfaring med stabsarbeid eller tilsvarende administrative og økonomiske oppgaver
 • Det er ønskelig med erfaring fra anskaffelser, primært offentlige
 • Stillingen krever svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk. Videre må søker kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig/NATO Secret.

Utdanningsretning

 • Allmen-/Natur-/Realfag
 • Logistikk
 • Administrasjon og ledelse
 • Økonomi
 • Juridiske fag

Utdanningsnivå

 • Høyskole/Universitet, Hovedfag/Mastergrad

Personlige egenskaper

 • Handlekraft og gjennomføringsevne som leder
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å tenke langsiktig i plansammenheng
 • Personlig egnethet for stillingen tillegges vekt

Språk

 • Norsk
 • Engelsk

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer samt fleksibel arbeidstid. Forsvaret har gode pensjons- og velferdsordninger, bl.a. trening i arbeidstiden.
 • Stillingen lønnes etter Statens regulativ som underdirektør kode 1059 (pt kr 698 000 - 838 300 brutto pr år), avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • Originale vitnemål og attester samt søkers identifikasjon medbringes til et evt. intervju.
 • Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitiskmål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

  Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

  I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

  Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Søknader uten attester og vitnemål blir ikke vurdert. Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.

Andre opplysninger

Kontakt

Navn: Torstein Øygarden
Tittel: Avdelingsdirektør
Telefon: 909 97 556
E-post: tooygarden@mil.no

Søk på stillingen på Webcruiter

Søk her
Publisert 6. oktober 2017 11:12.. Sist oppdatert 30. oktober 2017 23:13.