Sykepleier

 

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.

Som en del av Hæren er du med på å skape sikkerhet på landjorda. Et forsvar kan ikke greie seg uten styrker på bakken. Hæren er avgjørende for å beholde kontrollen over norske landområder, og oppgavene er mange også i fredstid.

Operasjonsstøtteavdelingen i Hæren, med om lag 900 ansatte og vernepliktige, har ansvar for drift av Hærens leirer fra Huseby i sør til Kirkenes i nord. Dette innebærer drift og vedlikehold av blant annet kjøkken, velferd, idrett, allmenn helsetjeneste, verksteder, skytefelt samt bygg og anlegg. I enkelte geografiske områder gir Operasjonsstøtteavdelingen støtte til avdelinger utenfor Hæren.

Operasjonsstøtteavdeling Høybuktmoen har ledig en fast stilling som sykepleier. Sykestua Høybuktmoen består av en avdelingssykepleier og en lege, i tillegg til stillingen som sykepleier. Tiltredelse snarest.

Arbeidsoppgaver

 • Ivareta klinisk sykerpleiefaglig arbeid ved sykestua Høybuktmoen iht. offentlige bestemmelser og direktiv fra Forsvarets Sanitet
 • Gi sykepleierfaglig råd, drive undervisning og yte støtte til personell og militære avdelinger
 • Holde sykepleierfaglige prosedyrer oppdatert
 • Utføre spesialundersøkelser som spirometri, audiometri, synstester, vaksinasjon, blodprøvetaking og EKG
 • Oppfølging og kontroll av vaksinasjonsstatus og laboratoriearbeid samt ivareta nødvendig planlegging og saksbehandling i forbindelse med seleksjon, helseundersøkelser, behandling og oppfølging av personell
 • Veiledning og opplæring av sanitetssoldater, samt ansvar for 11 sengers sengepost
 • Delta i arbeid på andre sykestuer i Hæren i kortere perioder

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon for offentlig godkjent sykepleier. Utdanning fra utlandet må være godkjent i Norge, og vitnemål/attester må være oversatt av statsautorisert oversetter for å bli tillagt vekt
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Minimum 3 års relevant tjenesteerfaring
 • Førerkort kl B
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig før tiltredelse
 • Søkere må være villige til å ta tilleggsutdanning hvis arbeidsgiver finner det relevant og nødvendig
 • Stillingsinnehaver må påregne å delta i internasjonale operasjoner og det er derfor krav om godkjent medisinsk og fysisk skikkethet. Egenerklæring om helse vil bli tilsendt aktuelle søkere for utfylling
 • Den som tilsettes må ha god helse og være i god fysisk form
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt

Utdanningsretning

 • Medisin/Helse/Sosialfag

Utdanningsnivå

 • Høyskole/Universitet, Diplom/Bachelorgrad

Personlige egenskaper

 • Pålitelig
 • Fleksibel
 • Gode samarbeidsevner
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Språk

 • Norsk

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr en spennede arbeidsplass med godt arbeidsmiljø
 • Mange spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Fleksibel arbeidstid, mulighet for trening i arbeidstiden og egen bedriftshelsetjeneste
 • Lønn etter Statens regulativ som sykepleier kode 0807, p.t. kr. 432 700 - 499 600 brutto per år, avhengig av kvalifikasjoner
 • Det trekkes lovbestemt 2% av lønnen til Statens Pensjonskasse
 • Pensjonsalder for stillingen er for tiden 60 år
 • Normalarbeidstiden er kl 0730 - 1530

  Det gis etter søknad til Statens lånekasse avskrivning av studielån etter lånekassens satser for arbeidstakere i Nord-Troms og Finnmark.

  Den statlige arbeidsstyrken skal i størst grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders og kjønnsammensetning, og rekruttere søkere med innvandringsbakgrunn.

  Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Søknader uten attester og vitnemål vil ikke bli vurdert. Det vil bli gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.

Andre opplysninger

 • Noe reisevirksomhet må påregnes

Kontakt

Navn: Fay Mona Rasmussen
Tittel: Avdelingssykepleier
Telefon: (+47) 789 94 293
E-post:

Navn: Anders Mikkola
Tittel: Personellkonsulent
Telefon: (+47) 404 13 496
E-post:

Søk på stillingen på Webcruiter

Søk her
Publisert 15. november 2017 10:14.. Sist oppdatert 6. desember 2017 23:33.