Sykepleier (midlertidig)

 

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.

Som en del av Luftforsvaret er du med på å kontrollere og beskytte luftrommet over landet vårt. Norske jagerfly er i kontinuerlig beredskap, kontroll- og varslingspersonell overvåker og kontrollerer luftrommet og redningshelikoptrene redder stadig menneskeliv.

Bardufoss er hovedsete for 139 Luftving. Dette er en helikopterving som består av fire skvadroner og som opererer med Sea King redningshelikopter, multirollehelikopteret Bell 412 og snart kystvakthelikopteret NH90. Luftforsvarets flygeskole holder også til i Bardufoss.

Ved 139 Luftving, Rygge flystasjon er det ledig midlertidig stilling som sykepleier med mulighet for forlengelse/fast ansattelse, OR 2-4 Visespesialist/Spesialist/Ledende spesialist/Seniorspesialist.
Luftforsvaret søker fleksibel medarbeider som er villig til å inngå i en eventuell fremtidig vaktordning ved sykestua. For tiden er det ikke turnustjeneste. Det er også aktuelt å delta ved innrykk/seleksjon og støtte ved andre sykestuer i Forsvaret i kortere perioder.

Forsvaret er for tiden under omstilling. Det tas forbehold om endringer i stillingenes ansvars- og arbeidsområde.

Arbeidsoppgaver

 • Utøve klinisk sykepleie på selvstendig grunnlag, herunder støtte avdelingssykepleier og lege i daglige oppgaver
 • Foreta spesialundersøkelser slik som spirometri, audiometri, synstester, blodprøvetaking, EKG og assistere ved kirurgiske inngrep
 • Utføre resepsjonstjeneste og daglig kontorarbeid

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som sykepleier i Norge og grunnleggende soldatutdanning (førstegangstjeneste - GSU)
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG før tiltredelse
 • Det er ønskelig med erfaring fra anestesi-, intensiv- og/eller operasjonssykepleie
 • Søkerne må videre være villig til å ta en militær tilleggsutdanning dersom Luftforsvaret finner det relevant / nødvendig
 • Stillingsinnehaver skal kunne deployere til operasjoner nasjonalt og i utlandet og må tilfredsstille medisinske krav, B1 (Skikket stab/basetjeneste ved operasjoner i utlandet i høyrisikoområde, og fysisk test)

Utdanningsretning

 • Medisin/Helse/Sosialfag

Utdanningsnivå

 • Høyskole/Universitet, Diplom/Bachelorgrad

Personlige egenskaper

 • Initiativrik, løsningsorientert, omgjengelig, serviceinnstilt og gode samarbeidsevner
 • Det legges vekt på personlig egenethet

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid, med mulighet for trening i arbeidstiden
 • Gode pensjons- og velferdsordninger
 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsrammene 32-34, 46
 • Visespesialist lønn (OR 2):
 • Lønnsramme 32, alternativ 16-19, for tiden kr. 366 400 – 381 000 brutto per år
 • Ledende spesialist lønn (OR 3):
 • Lønnsramme 34, alternativ 17-19, for tiden kr. 443 900 – 459 100 brutto per år
 • Seniorspesialist lønn (OR 4):
 • Lønnsramme 46, alternativ 15-19, for tiden kr. 474 700 – 508 800 brutto per år
 • Disse avlønningene er avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

  Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn.

  I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

  Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Søknader uten attester og vitnemål blir ikke vurdert. Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.

Andre opplysninger

Kontakt

Navn: Hilding Runar
Tittel: Sjef Basestøtteavdeling
Telefon: (+47) 69 23 87 21
E-post:

Søk på stillingen på Webcruiter

Søk her
Publisert 18. januar 2018 15:32.. Sist oppdatert 8. februar 2018 23:13.