Testkoordinator IKT tjenester

 

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.

Som en del av Cyberforsvaret er du med på å drifte, sikre og forsvare Forsvarets datasystemer, nettverk og høyteknologiske plattformer mot angrep i og fra cyberdomenet.


Cyberforsvarets IKT-tjenester er Cyberforsvarets største IKT-miljø, og samler en rekke svært varierte kompetansemiljøer som avhenger av god samhandling. Avdelingen skal sørge for fungerende kommunikasjons- og virksomhetsprosesser i fred, krise, konflikt og krig.

Seksjon for Innføring (Prosess og Transition) er ansvarlig for drift og support av applikasjoner, klienter og periferi på Forsvarets Sikre Plattformer. Seksjonen er nå på jakt etter ny testkoordinator, som skal være ansvarlig for nye og endrede tjenester som skal realiseres på Forsvarets sikre plattformer.

Arbeidsoppgaver

 • Installasjon og tilrettelegging i referansemiljøet.
 • Kvalitetssikring og koordinering av akseptansetestaktiviteter mot drifts- og forvaltningsmiljøet.
 • Samarbeid med ulike prosjekter for planlegging og gjennomføring av test.

Kvalifikasjoner

 • 3-års relevant universitet/høgskoleutdanning, fortrinnsvis innen IKT.
 • Minimum 3 års relevant erfaring. Det er ønskelig med relevant erfaring fra testledelse.
 • Annen utdanning og lang relevant erfaring kan etter vurdering kompensere for eventuell manglende formell utdanning.
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for Strengt Hemmelig før tiltredelse.
 • God kjennskap til Windows server drift, VMware og virtualisering, Power Shell og prosessorientert drift og ITIL-rammeverket.
 • Ønskelig med god kjennskap til SCCM 2012 (2016) og ISTQB.
 • Ønskelig med erfaring fra Forsvaret.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Positiv og fleksibel

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger, med blant annet mulighet for trening i arbeidstiden.
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ som overingeniør, kode 1087, ltr 60-70, pt. kr 512.700 - 623.900 brutto per år avhengig av kvalifikasjoner. Det trekkes 2% lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

  Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn.

  I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

  Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Søknader uten attester og vitnemål blir ikke vurdert. Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.

Kontakt

Navn: Lars Homlung
Tittel: Seksjonssjef
Telefon: 959 35 908
E-post:

Søk på stillingen på Webcruiter

Søk her
Publisert 16. mai 2018 15:01.. Sist oppdatert 27. mai 2018 19:20.