Timeengasjerte sesjonsleger

 

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.

Som en del av Forsvarets personell- og vernepliktssenter vil du være med på å legge premissene for hvordan Forsvaret rekrutterer, utvikler, belønner, motiverer og beholder sine medarbeidere. Vi har det overordnede ansvaret for HR-faget og skal sørge for at Forsvaret har rett kompetanse på riktig sted, til rett tid.


Forsvarets Personell og vernepliktssenter (FPVS) har behov for sesjonsleger på timebasis ved våre rekruttering- og sesjonsentre i Midt-Norge.

Det er ønskelig med tilsetting fra 1. september 2017.
Arbeidsavtale skrives for ett år, og det kan søkes om forlengelse ved utgangen av perioden.

Sesjon foregår normalt 4 - 5 dager i uken mellom kl 0930 og kl 1430 og det er ønskelig at legene jobber en uke av gangen.
Engasjementet vil som et utgangspunkt være 6 – 15 uker i året.

Arbeidssted vil være Værnes, Stjørdal og i perioder Setnesmoen, Åndalsnes.

Kvalifikasjoner

 • Utdanning og autorisasjon som lege
 • Norsk statsborgerskap
 • Den som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig
 • Ønskelig med gjennomført førstegangstjeneste og kurs i militær seleksjonsmedisin
 • Ønskelig med erfaring fra Forsvaret

Vi tilbyr

 • Lønn etter salærforskriften, for tiden kr. 1020,- pr. time.
 • Kurs i militær seleksjonsmedisin gjennomføres i regi av FPVS for de som ikke har kurset..

  I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

  Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Søknader uten attester og vitnemål blir ikke vurdert. Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.

Andre opplysninger

Kontakt

Navn: Søreng, Ståle
Tittel: Major
Telefon: 415 50 002
E-post:

Søk på stillingen på Webcruiter

Søk her
Publisert 29. juni 2017 10:56.. Sist oppdatert 14. august 2017 23:29.