Trafikklærer tunge kjøretøy på Sessvollmoen

 

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.

Som en del av Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO)  sørger du for at Forsvaret kan utføre sine oppgaver og forsvare landet på best mulig måte. FLO fornyer, forenkler og forbedrer Forsvarets logistikk. Det gir styrket kampkraft og bærekraft. I FLO jobber sivile og militære med høy kompetanse og lang erfaring med militær logistikk og materiell. Forsyning og vedlikehold av materiell, som er unikt for Forsvaret, er kjernekompetansen til FLOs ansatte. FLO ivaretar innkjøp og driftsanskaffelser for forsvarssektoren. Frem mot 2020 skal FLO jobbe for å bli best i offentlig sektor på anskaffelser av varer og tjenester.

Forsvarets kompetansesenter for logistikk og operativ støtte på Sessvollmoen søker dyktig pedagog til ledig vikariat som trafikklærer tunge kjøretøy, med mulighet for fast tilsetting. Jobben innebærer opplæring i lærevogn og klasserom. Er du utdannet trafikklærer, engasjert i trafikksikkerhetsarbeid, og har gode samhandlingsevner ser vi frem til å motta din søknad.

Arbeidsoppgaver

 • Forestå utdanning av vognførere
 • Organisere og gjennomføre undervisning i kjøretøy/klasserom, og eksamener i henhold til gjeldende ramme, fag- og læreplaner
 • Kjøreinstruktører på militærspesifikke kjøretøy
 • Delta i prosjekter, utvalg og annen utadrettet virksomhet innen egne fagområder
 • Bidra til erfaringsutveksling mellom øvrige ansatte (team kompetanse)
 • Delta i kvalitetssikring, utarbeidelse og videreutvikling av nye ramme-, fag- og læreplaner, samt eksamener i takt med utviklingen innen fagområdene

Kvalifikasjoner

 • Utdannet trafikklærer tunge kjøretøy
 • Autorisasjon som trafikklærer tunge kjøretøy (Klasse CE)
 • Undervisningserfaring
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Den tilsatte må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG før tiltredelse
 • Gjennomført og godkjent førstegangstjeneste

  Ønskelige kvalifikasjoner:
 • Tjenesteerfaring fra Forsvaret
 • Faglig leder av trafikkskole
 • Instruktørgodkjenning for ulykkesberedskap, lastsikring, og transport av farlig gods
 • Pedagogikkutdanning

Personlige egenskaper

 • Evne å arbeide selvstendig
 • Faglig engasjement
 • Samarbeidsevne

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid, med mulighet for trening i arbeidstiden
 • Gode pensjons- og velferdsordninger
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ som førstekonsulent, kode 1408, for tiden kr 412 600 - 517 700 brutto per år, avhengig av kvalifikasjoner. Av dette trekkes 2% lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse

  Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

  I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

  Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Søknader uten attester og vitnemål blir ikke vurdert. Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.

Andre opplysninger

Kontakt

Navn: Frode Grønningsæter
Tittel: Major/ Sjef Forsvarets kompetansesenter for vognførerutdanning
Telefon: 63 92 55 80
E-post:

Søk på stillingen på Webcruiter

Søk her
Publisert 1. desember 2017 14:14.. Sist oppdatert 18. desember 2017 23:36.