Verksmester hjulkjøretøy ved Bjugn lager

 

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.

Som en del av Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) sørger du for at Forsvaret kan utføre sine oppgaver og forsvare landet på best mulig måte. FLO fornyer, forenkler og forbedrer Forsvarets logistikk. Det gir styrket kampkraft og bærekraft. I FLO jobber sivile og militære med høy kompetanse og lang erfaring med militær logistikk og materiell. Forsyning og vedlikehold av materiell, som er unikt for Forsvaret, er kjernekompetansen til FLOs ansatte. FLO ivaretar innkjøp og driftsanskaffelser for forsvarssektoren. Frem mot 2020 skal FLO jobbe for å bli best i offentlig sektor på anskaffelser av varer og tjenester.

Forsyningsdivisjonen i Forsvarets logistikkorganisasjon har ansvaret for Forsvarets forsyningslagre, driftsanskaffelser, distribusjon, avhending og transportkontroll. Forsyningsdivisjonen har fem lokalavdelinger.

Regional Logistikkledelse Midt (RLL M) er en av de fem avdelingene i FLO forsyning. RLL M sitt ansvarsområde er Midt-Norge, fra Setnesmoen ved Åndalsnes i sør til Drevjamoen ved Mosjøen i Nord. RLL M sine hovedoppgaver er å yte logistikkstøtte til alle militære avdelinger innenfor ansvarsområdet, herunder de amerikanske forhåndslagre i Trøndelag. Det er MEB seksjonen i RLL M som har ansvaret for å ivareta Norges forpliktelser når det gjelder vedlikehold og ivaretagelse av US Marines (USMC) sitt materiell som er forhåndslagret i Norge (Marine Corps Prepositioning Program - Norway) (MCPP-N).

Arbeidsoppgaver

 • Lede og tilrettelegge arbeidet innen vedlikehold og reparasjon av amerikansk kjøretøy- og ingeniørmateriell.
 • Ansvarlig for kvalitetssikring av arbeidet som utføres.
 • Faglig foresatt for mekanikere ved verkstedet.

Kvalifikasjoner

 • Minimum et av fagbrevene, tilsvarende, med tilhørende relevant erfaring:
  - Bilmekaniker (tunge kjøretøy) og minst 4 års relevant erfaring
  - Bilmekaniker (lette kjøretøy) og minst 10 års relevant erfaring
  - Landbruksmekaniker og minst 10 års relevant erfaring
  - Anleggsmekaniker og minst 10 års relevant erfaring
 • Førerkort klasse B
 • Norsk statsborgerskap
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for minimum Konfidensielt/ Nato Confidential før tiltredelse.
 • Gode engelske språkferdigheter. Test vil gjennomføres i forbindelse med intervju.
 • Fortrolig med bruk av data.
 • Den som ansettes må være villig til å gjennomføre kurs, opplæring og sertifisering som kreves for stillingen.

  Ønskelige kvalifikasjoner:

 • Arbeidslederutdanning og ledererfaring
 • Internasjonal tjeneste
 • Sertifkat klasse CE (Lastebil med tilhenger/tilhengerredskap)
 • Kranførerbevis
 • Truckførerbevis

Personlige egenskaper

 • Selvstendighet og fleksibilitet
 • Evne til helhetsoversikt
 • Gode samarbeidsevner

Språk

 • Norsk
 • Engelsk

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling.
 • Fleksibel arbeidstid, med mulighet for trening i arbeidstiden.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger.
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ som mester kode 1120, (normalt kr. 500.000 - 550.000 brutto per år) avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse.
 • Garantilønn tilstås regulativlønte arbeidsledere som har direkte ledelse av arbeidstakere som er lønnet iht Verkstedoverenskomsten for Forsvaret.

  Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

  I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

  Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Søknader uten attester og vitnemål blir ikke vurdert. Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.

Andre opplysninger

 • Noe reisevirksomhet må påregnes

Kontakt

Navn: Gilberg, Ola
Tittel: Kaptein
Telefon: (+47) 469 39 820
E-post:

Navn: Aune, Guri
Tittel: HR Rådgiver lokal
Telefon: (+47) 926 08 029
E-post:

Søk på stillingen på Webcruiter

Søk her
Publisert 22. november 2017 10:31.. Sist oppdatert 5. januar 2018 23:35.