Vikariat fagleder KYP

 

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.

Som en del av Heimevernet er du viktig for Forsvarets mobiliseringsstyrke. Heimevernet består av 45.000 soldater som kan stille opp på kort varsel. Lokale styrker kan også bli bedt om å bistå sivile myndigheter ved naturkatastrofer, leteaksjoner og ulykker og er et viktig bindeledd mellom Forsvaret og det sivile samfunnet.

Heimevernets skole- og kompetansesenter tilbyr relevante kurs, og mange kommer tilbake til skolesenteret på Dombås gjentatte ganger for å få faglig påfyll. Kursene dekker flere fagfelt og har fokus på troppsførerutdanningen, ledelse og veiledning. Dette gir Heimevernets dyktige offiserer verdifull kompetanse som de aktivt bruker, også i sine sivile yrker.

Heimevernets skole- og kompetansesenter (HVSKS) ble opprettet i 1948. Kompetansesenteret ligger 500 m fra Dombås sentrum som er et trivelig lokalsamfunn ved foten av Dovrefjell. Dovre kommune har gode offentlige tjenestetilbud, et rikt idretts- og kulturtilbud. I tillegg er fjellområdene i og rundt kommunen et ypperlig utgangspunkt for friluftsliv.
Heimevernets skole- og kompetansesenter (HVSKS) har våpenskolestatus. HVSKS har utdanning, utviklingsarbeid, samt kvalitetssikring/veiledning som primæroppgaver. Skolen utdanner årlig rundt 1100 befal på en rekke ulike kurs.

Stillingen innebærer:
Fagansvarlig for KYP-tjenesten i HV samt visitasjon og rekvisisjonskonseptet. Koordineringsansvar for prosjekter innenfor samme fagområdet. Bindeleddet opp mot fagmyndighet.

Arbeidsoppgaver

 • Fagansvar KYP (kyst meldepost) og visitasjonstjenesten i HV herunder utdanne, evaluere og utføre tjeneste innenfor eget fagområde
 • Lede/koordinere prosesser innen utvikling i eget fagområde
 • Ansvar for vedlikehold og utvikling av rekvisisjonskonseptet i HV herunder vedlikeholde database for rekvisisjon av fartøyer
 • Støtte vedlikehold av innleie og rekvisisjonsordningen
 • Støtte erfaringshåndtering i HV
 • Undervisning midlere og lavere nivå

Kvalifikasjoner

 • Inneha grunnleggende befalsutdanning (GBU)
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig før tiltredelse
 • Ønskelig med videregående befalsutdanning (VBU I og II)
 • Ønskelig med erfaring fra Heimevernet
 • Ønskelig med operativ tjeneste fra Sjøforsvaret
 • Ønskelig med KYP-kurs og visitasjonskurs

Utdanningsretning

 • Militære fag / Forsvaret

Utdanningsnivå

 • Grunnleggende befalsutdanning (GBU)

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og personlig egnet
 • Initiativrik og kreativ
 • Selvstendig samtidig som man fungerer godt i team

Språk

 • Norsk
 • Engelsk

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer
 • Fleksibel arbeidstid med mulighet for trening i arbeidstiden
 • Gode pensjons- og velferdsordninger
 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som skvadronsmester kode 1566 i lønnsramme: 36/alt 1-21. Det trekkes lovbestemt 2 % av lønnen til Statens Pensjonskasse.

  Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

  I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

  Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Søknader uten attester og vitnemål blir ikke vurdert. Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.

Andre opplysninger

 • Noe reisevirksomhet må påregnes

Kontakt

Navn: Jim Stian Berg
Tittel: Flotiljemester Sjef HR seksjonen
Telefon: 61 21 76 02
E-post:

Navn: Stein Ove Kvatningen
Tittel: Major Sjef Utvikling
Telefon: 61 21 75 14
E-post:

Søk på stillingen på Webcruiter

Søk her
Publisert 6. november 2017 09:29.. Sist oppdatert 27. november 2017 23:15.