Vil du bidra til gode opplevelser i Akershus slottskirke?

 

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Forsvarets fellestjenester består av avdelinger som utfører oppgaver innen en rekke fagfelt. Som en del av Forsvarets fellestjenester bidrar du til å styrke landets forsvar på mange måter og nivåer.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne . Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved alle søknader før innsending. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer om jobb i Forsvaret.

Til stillingen som kirketjener ser vi etter deg som møter mennesker i forskjellige livssituasjoner på en god og omsorgsfull måte, og som i tillegg er praktisk anlagt. Kirken ligger i Akershus slott, øverst på festningen. Her får du en selvstendig jobb som blant annet innebærer å ivareta sikkerhet og sørge for at lys, lyd og annet utstyr er i orden og på plass.

Forsvarets fellestjenester (FFT) består av avdelinger som utfører oppgaver innen en rekke fagfelt.  FFT er i hovedsak lokalisert på Akershus festning, men har også avdelinger flere steder rundt om i landet.

Forsvarets tros- og livssynskorps (FTLK) er en avdeling i FFT, og har ansvar for tros- og livssynsbetjening av Forsvarets personell, samt driften av Akershus slottskirke.
Akershus slottskirke er Forsvarets hovedkirke, og har jevnlige gudstjenester, kirkelige handlinger og konserter. Slottskirken er en populær konsertkirke, og med sin ypperlige akustikk regnes den som et av Oslos beste rom for kammermusikk. 

Det er ønskelig med snarlig tiltredelse. Stillingens størrelse er 30 %. 

Arbeidsoppgaver

  • Gjøre forberedelser i kirken før gudstjenester og kirkelige handlinger
  • Bidra i gjennomføring av disse og rydde i etterkant 
  • Gjøre nødvendige koordineringer med Akershus slott  
  • Utføre administrative gjøremål knyttet til dåp og vielse  
  • Etter avtale bistå brudepar og dåpsforeldre i forkant av kirkelig handling

   Det må regnes med en del løfting og gåing i trapper 

Kvalifikasjoner

  • Gjennomført videregående skole
  • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
  • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for KONFIDENSIELT/NC før tiltredelse
  • Medlemskap i Den norske kirke, eller i et annet kristen trossamfunn
  • Fysisk skikkethet 

  Ønskelige kvalifikasjoner  

  • Erfaring som kirketjener
  • God kjennskap til Forsvaret  

Personlige egenskaper

 • Stillingen krever at du: 

  • er fleksibel, pålitelig og nøyaktig
  • har evne til helhetsoversikt
  • har evne til å lede eget arbeid
  • arbeider godt sammen med andre
  • er flink til å kommunisere     
  • har god mellommenneskelig forståelse

Vi tilbyr

  • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer, samt fleksibel arbeidstid
  • Gode pensjons- og velferdsordninger blant annet mulighet for trening i arbeidstiden
  • Lønn etter Statens lønnsregulativ som konsulent, kode 1065, lønnstrinn 50 – 55, pt. kr 449 100 – 488 000 brutto per år. Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse. 

Kontakt

Navn: Oddveig Helen Hopen Utstrand
Tittel: HR-rådgiver
Telefon: 23 09 55 99
E-post:

Navn: Trygve Tyreid
Tittel: garnisonsprest
Telefon: 905 35 642
E-post:

Søk på stillingen på Webcruiter

Søk her
Publisert 6. november 2019 08:16.. Sist oppdatert 19. november 2019 08:49.