Vil du bli vår nye Endringsleder?(2.gangs utlysning)

 

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.

Som en del av Cyberforsvaret er du med på å drifte, sikre og forsvare Forsvarets datasystemer, nettverk og høyteknologiske plattformer mot angrep i og fra cyberdomenet.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn eller funksjonsevne. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Legg ved attester og vitnemål.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer om jobb i Forsvaret.

Ved Cyberforsvarets IKT-tjenester, Leveranseavdelingen, seksjon for Kunde og avtale er det ledig fast stilling som Endringsleder -  senioringeniør med ansvar for  leveransekoordinering og endringsledelse. 

Stillingens hovedoppgave er å lede og koordinere våre tjenesteleveranser, herunder utøve rollen som Endringsleder (ITIL Change manager). Tjenestested er Kolsås.

Arbeidsoppgaver

  • Lede og koordinere gjennomføring av tjenesteleveranser i hele leveransekjeden
  • Ansvarlig for kundedialog i forbindelse med leveranser
  • Prosessleder for Endringsstyring (ITIL Change management)
  • Bidra til å videreutvikle grensesnitt til øvrige ITSM-prosesser
  • Bidra til å videreutvikle våre relasjoner til samarbeidspartnere i og utenfor IKT-virksomheten i Forsvarssektoren 

Kvalifikasjoner

  • Relevant utdanning på bachelornivå, fortrinnsvis innen IKT
  • Annen utdanning og lang relevant erfaring vil etter vurdering kunne kompensere for eventuell  manglende formell utdanning
  • Minimum 5 års relevant erfaring innenfor IKT tjenesteleveranser
  • Erfaring fra ITSM prosessledelse
  • God kjennskap til ITIL
  • Gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk
  • Den som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG og NATO Secret før tiltredelse

   Ønskelige kvalifikasjoner   

  • Relevant utdanning på masternivå, fortrinnsvis innen IKT
  • Erfaring fra teknisk drift av IKT systemer
  • Erfaring med Forsvarets IT-systemer og Forsvarets organisasjon
  • Sertifisering innen ITIL
  • Erfaring fra prosjektarbeid 

Personlige egenskaper

  • Gode samarbeidsevner, hvor man bidrar aktivt til et godt arbeidsmiljø
  • Du må kunne arbeide selvstendig, systematisk og strukturert, og ha evne til helhetsoversikt
  • Gjennomslagskraft og engasjement for prosessarbeid
  • God relasjonsbygger
  • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Vi tilbyr

  • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
  • Mange interessante arbeidsoppgaver og utfordringer i et kunnskapsrikt arbeidsmiljø
  • Fleksibel arbeidstid
  • Gode pensjons- og velferdsordninger, bl.a. trening i arbeidstiden i stort sportskompleks og mulighet for barnehageplass
  • Lønn etter Statens lønnsregulativ som senioringeniør kode 1181, lønnstrinn 70 - 80, kr 640 200 - kr 813 400 avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Kontakt

Navn: Møller, Jan Ivar
Tittel: Fagsjef
Telefon: (+47) 678 62 431
E-post: jan.ivar.moller@gmail.com

Navn: Oblt. Garberg, Freddy R
Tittel: Sjef Kunde og avtale
Telefon: (+47) 678 64 598
E-post:

Søk på stillingen på Webcruiter

Søk her
Publisert 19. november 2019 13:50.. Sist oppdatert 14. desember 2019 08:19.