Vil du jobbe med digitalisering og effektivisering av HR- og lønnsprosessene i Forsvaret?

 
En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å forsvare landet vårt. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.

Personell- og lønnsavdelingen (PLA) er en del av Forsvarets personell- og vernepliktssenter, og har fagansvar for lønns-, reise- og flytteprosessen i Forsvaret. Avdelingen har også ansvar for disponering og ansettelse av sivilt og militært personell. Avdelingen har 110 ansatte med både militær og sivil bakgrunn.

 

Vi er på jakt etter saksbehandler til vår driftsseksjon Lønn. Stillingen er en prosjektstilling med varighet på 2 til 3 år. Du har høyere utdanning innen fortrinnsvis IT, økonomi eller HR og har erfaring innenfor stillingens arbeidsområde. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.  

Driftsseksjonen Lønn har i hovedsak ansvar for fagområdene tidsadministrasjon, lønnskjøring/lønnsproduksjon, myndighetsrapportering samt intern rapportering/analyse/statistikk. I ansvaret ligger også vedlikehold og utvikling av våre tekniske løsninger samt effektivisering og automatisering av våre interne prosesser. Seksjonen består i dag av 7 stillinger

Arbeidsoppgaver

  • Være pådriver for digitalisering og effektivisering av lønns-, reise- og flytteprosessene i Forsvaret.
   Bidra i arbeidet med implementering av RPA og Chatbot
   Delta i vedlikehold og utvikling av lønnsprosessen faglig, funksjonelt og teknisk med spesiell fokus mot forenkling og effektivisering/automatisering
   Delta/bidra i utviklingsprosjekter innenfor fagområdet
   Bidra til en best mulig datakvalitet i lønns- og personalsystemet         

Kvalifikasjoner

  • Minimum 3 års relevant universitets- /høgskoleutdanning, fortrinnsvis innen IT, HR eller økonomi.
   Relevant tjenesteerfaring innenfor stillingens arbeidsområde.
   Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig/ NATO Secret før tiltredelse.   

  Ønskelige kvalifikasjoner: 

                Ønskelig med erfaring fra offentlig forvaltning og saksbehandling, med kjennskap til lov- og avtaleverk i Staten.

   Ønskelig med kjennskap til SAP datasystem     

Personlige egenskaper

  • Innovativ og handlingskraftig
   God vurderingsevne og helhetsforståelse
   Gode samarbeidsevner
   Stor arbeidskapasitet
   God muntlig og skriftlig fremstillingsevne 
   Gode kunnskaper i norsk og engelsk  

   Andre opplysninger 
   Noe reisevirksomhet må påregnes.
   Det må påregnes tilleggsutdanning/kursing, samt endring av arbeidsoppgaver og plassering innen avdeling/seksjon etter behov 

Vi tilbyr

  • Store muligheter for personlig og faglig utvikling
  • Gode pensjons- og velferdsordninger
  • Mulighet for trening i arbeidstiden
  • Fleksibel arbeidstid
  • Lønn etter Statens lønnsregulativ som rådgiver, kode 1434, lønnstrinn 65-70, pt. kr 583.900 - 640.200 brutto per år, avhengig av kvalifikasjoner. Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse. Det tas forbehold om godkjent lønnsnivå.

Kontakt

Navn: Edel Johansen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 77014070
E-post:

Søk på stillingen på Webcruiter

Søk her
Publisert 7. november 2019 15:18.. Sist oppdatert 17. november 2019 23:19.