Vil du være rådgiver innen Forsvarets Informasjonsinfrastruktur?

 

Cyberforsvarets våpenskole styrker sitt miljø for kravhåndtering.

Som rådgiver kravhåndtering vil du ha ansvar for å utvikle og vedlikeholde metode, prosess og malverk for Forsvaret innenfor Forsvarets Informasjonsinfrastruktur, og bidra i utgivelse av nødvendige bestemmelser innen fagområdet. I tillegg vil du ha ansvar for å gi metodestøtte i materiellprosjekter og øvrige konsept- og utviklingsaktiviteter. Tjenestested er Lillehammer.

Cyberforsvarets våpenskole (CVS) produserer kunnskap og kompetanse som er nødvendig for Forsvarets og Cyberforsvarets bruk av cyberdomenet. Cyberforsvarets våpenskole er ansvarlig for utarbeidelse av konsepter og taktikk for Forsvarets virksomhet i Cyberdomenet. I tillegg er våpenskolen ansvarlig for å ivareta alle funksjonelle forhold knyttet til anskaffelse av materiell og systemer til Forsvarets informasjonsinfrastruktur.

Arbeidsoppgaver

  • Utvikle og vedlikeholde metode, prosess og malverk for behovsanalyse og kravutvikling.
  • Gi metodestøtte til produksjon av behovsdokument og kravdokument.
  • Koordinere faglige innspill til felles kravdatabase.
  • Utføre tilsyn og kontroll av behovs- og kravspesifikasjoner som er utarbeidet i prosjekter og andre utviklingsaktiviteter.
  • Delta i arbeid med prosessforbedring.
  • Bidra i å utvikle og vedlikeholde rammeverk, prosedyrer og verktøy for gjennomføring av test og verifikasjon.

Kvalifikasjoner

  • Bachelor /tilsvarende innen relevant fagområde, fortrinnvis innen design og løsning av IKT-systemer og informasjonsinfrastruktur.
  • Annen utdanning og lang relevant erfaring fra kravhåndtering og kravspesifisering til nye løsninger kan etter vurdering kompensere for manglende formell utdanning.
  • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG / NATO SECRET før tiltredelse.
  • Det er ønskelig med prosjekterfaring og erfaring innen utvikling av metode, prosess, malverk, funksjonelle behov/krav og bruk av relevante verktøy.
  • Det er ønskelig med kjennskap til Systems engineer- prinsipper.
  • Det er ønskelig med erfaring fra Forsvaret.

Personlige egenskaper

  • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
  • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
  • Selvstendig og løsningsorientert.
  • Strukturert og nøyaktig.

Vi tilbyr

  • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling.
  • Gode pensjons- og velferdsordninger, med mulighet for trening i arbeidstiden.
  • Fleksibel arbeidstid.
  • Lønn etter Statens lønnsregulativ som rådgiver kode 1434, ltr 64-74, kr 573 100 - 691 400 brutto avhengig av kvalifikasjoner. Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

    

   Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne. Forsvaret jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad, og vil gjerne ha søknad fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene for stillingen. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, kan brukes til registreringsformål.

   I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

   Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.

Kontakt

Navn: Jørn Ivar Kojen
Tittel: Seksjonssjef
Telefon: Tlf. 474 63 237
E-post:

Søk på stillingen på Webcruiter

Søk her
Publisert 6. november 2019 15:16.. Sist oppdatert 17. november 2019 22:18.