Virksomhetskontroller

 

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.

Forsvarets logistikkorganisasjon fornyer, forenkler og forbedrer Forsvarets logistikk. Det gir styrket kampkraft og bærekraft.

Forsvarets kompetansesenter for logistikk og operativ støtte (FKL) utdanner spesialister innen logistikk og transport, vedlikehold og forvaltning.


Det er ledig fast stilling som virksomhetskontroller ved Forsvarets kompetansesenter for logistikk og operativ støtte (FKL). På vegne av sjef FKL vil vikrsomhetskontrolleren være ansvarlig for å påse at FKLs virksomhet skjer i henhold til gjeldende regelverk og styringssystemer, samt utarbeide analyser som bidrar til at ledelsen er forutseende i de prosesser som pågår. Arbeidssted: Sessvollmoen.

Arbeidsoppgaver

 • Oppfølging og rapportering av oppdrag, mål og resultater iht virksomhetsplanen
 • Påse at virksomheten har tilstrekkelige og ajourholdte interne rutinebeskrivelser
 • Oppfølging av avtaler - leveranseavtaler og samhandlingsavtaler internt og eksternt i Forsvaret
 • Oppfølging av sjef FKLs visitasjonsprotokoll
 • Bidra i arbeidet med avdelingens virksomhetsplanprosess
 • Utføre periodisk kontroll og oppfølging av forsvarlig forvaltning
 • Være kontaktperson ifm. kontroller/inspeksjoner fra høyere nivå

Kvalifikasjoner

 • Bachelor innen relevante fagfelt
 • Relevant tjenesteerfaring på minimum 4 år
 • Det er ønskelig med:
 • Tjenesteerfaring fra Forsvaret
 • Master innen relevante fagfelt for stillingen
 • Den som tilsettes må sikkerhetsklareres til hemmelig før tiltredelse

Utdanningsnivå

 • Høyskole/Universitet, Diplom/Bachelorgrad

Personlige egenskaper

 • Evne til arbeide selvstendig samt aktiv deltakelse og engasjement i det etablerte fagmiljøet
 • Gode samarbeidsevner og være i stand til å samarbeide med andre fagområder internt i avdelingen
 • Gode analytiske evner.

Språk

 • Norsk

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid, med mulighet for trening i arbeidstiden
 • Gode pensjons- og velferdsordninger
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ, som seniorkonsulent kode 1363, pt. kr 425 900 – 563 500 brutto per år, avhengig av kvalifikasjoner. Av dette trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

  Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

  I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

  Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Søknader uten attester og vitnemål blir ikke vurdert. Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.

Andre opplysninger

Kontakt

Navn: Per Mellem
Tittel: Oberstløytnant
Telefon: 63 92 51 05
E-post:

Søk på stillingen på Webcruiter

Søk her
Publisert 6. desember 2017 15:33.. Sist oppdatert 2. januar 2018 23:29.