Kurs og karriere

Har du karriereplaner for tiden etter førstegangstjenesten? Ønsker du å ta kurs som inngår i din karriereplan?

Karriereveiledning

Kompetanse Norge har en geografisk oversikt over offentlige karrieresentre du kan oppsøke. Ønsker du karriereveiledning og er over 19 år, kan du kontakte et av de offentlige karrieresentrene. En veiledningstime hos et karrieresenter kan gjøre deg bedre kjent med dine egenskaper, interesser og kompetanse slik at du kan ta gode valg knyttet til din utdanning og arbeid.

Videre utdanning

Planlegger du videre utdanning? På utdanning.no finner du alt om videregående opplæring, universitet og høgskole, fagskole og folkehøgskole.

Søk om andre stipend

Du kan ta kursene du trenger mens du er i førstegangstjenesten, samtidig kan Forsvaret dekke store deler av kostnadene. Eksempler på kurs du kan få stipend til: 

  • Studieteknikk
  • Jobb- og karrierekurs
  • Praktisk ledelse
  • Konflikthåndtering
  • Bedriftsetablering
  • Truckførerkurs
  • Examen philosophicum (ex.phil.) og examen facultatum (ex.fac.)
  • Brannvernkurs
  • TOEFL-test

Har du behov for andre fag, kurs, undervisning eller eksamener, kan du søke om stipend til det også. Slik søker du om stipend.