karriere_2253_offiser1karriere_2253_offiser1http://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=17641https://youtu.be/PxjkZOFTSuY

Forsvaret

Noe mer enn en utdanning

​En utdanning i Forsvaret gir deg variert kunnskap, personlig utvikling og militære ferdigheter. Gjennom en unik kombinasjon av teori, praksis og refleksjon utvikles og formes du til å bli en spesialist eller offiser.

Førstegangs-
tjeneste

Jobb / 
spesialist

Utdanningsløpet

Egenerklæring

Sesjon

Utdanning

Studietiden (3 år)

Du får gratis utdanning, mat og bosted gjennom hele studiet. Du får verdifull praksis og tett opp­følgning, og du er garantert jobb etterpå. Noen dager består av tradisjonell klasseroms­undervisning, andre tilbringes ute på øvelse, trening eller skyte­banen. Dette gjør studietiden både spennende og utfordrende.

Praksisperiode (3 år)

Etter fullført og bestått utdanning følger tre år med praksis ute i en av Forsvarets avdelinger. Det legges stor vekt på at du får prøvd og videre­utviklet dine leder­egenskaper i praksis gjennom utdanningen. Dette gir deg som nyutdannet tryggheten du trenger for å gå rett inn i leder­stillinger på lavere nivå i Forsvaret etter endt utdanning.

Ferdig med utdanningen med jobbkontrakt

Jobbmulighet videre (offiser)

Etter praksis­perioden er du sikret fast jobb i Forsvaret frem til du er 60 år. Det er dette vi kaller for yrkes­tilsetning. Forsvaret er spredt over hele landet, og jobb­mulighetene er mange.

Heimevernet (verneplikt)

Velger du å slutte etter praksis­perioden kan du bli overført til videre tjeneste i Heimevernet. Som verne­pliktig plikter du å gjennomføre inntil 19 måneder militær­tjeneste. Utdanning teller som 12 måneder førstegangs­tjeneste, og du kan forsatt bli innkalt til repetisjons- og heimeverns­øvelser fordelt på de resterende 7 månedene.

 

 

karriere_2253_offiser1Hvilke utdanningsmuligheter finnes i Forsvaret?<p> En utdanning i Forsvaret kan være starten på en livslang karriere. Det er i hovedsak to ulike retninger: Enten kan du søke deg rett til en utdanning ved Forsvarets høgskole som gir en bachelorgrad og kvalifiserer til fast ansettelse som offiser. Eller så avtjener du førstegangstjeneste med mulighet for å søke deg jobb som spesialist etter endt tjeneste. Som spesialist kan du senere bygge på med en befalsutdanning hvis du får tildelt lederansvar i stillingen din. <br/> <br/> Uansett hvilken retning du velger vil det være mange muligheter for videre karriere. Det første steget er å velge hvilken av de to retningene (spesialist eller offiser) som passer deg og dine ønsker rundt et fremtidig yrke. karriere_2253_offiser1
karriere_2253_offiser1Hva er en offiser?<p> En offiser er en militær leder som har en høyere militær akademisk utdanning kombinert med en fordypning innen det fagområdet man jobber med. Dette kan være alt fra å være troppssjef for 20–30 soldater, jobbe med personell- eller økonomistyring, til å planlegge, lede og gjennomføre militære operasjoner. Mulighetene er mange. <br/> <br/> Du kan ta en offisersutdanning ved Forsvarets høgskole uten å ha noe tidligere militær erfaring. Utdanningene fører til en bachelorgrad på 180 studiepoeng, og holder samme akademiske kvalitet som andre akkrediterte høgskoler. Med en bachelorgrad innen militær ledelse vil du være kvalifisert for utfordrende og ansvarsfulle stillinger både i og utenfor Forsvaret. Etter endt utdanning er du sikret relevant jobb med fast ansettelse. karriere_2253_offiser1
karriere_2253_offiser1Hva er forskjellen på en sivil og militær bachelorgrad? <p> En bachelorgrad i Forsvaret gir deg et bredt spekter av akademisk kunnskap, personlig utvikling og militære ferdigheter. En utdanning fra Forsvarets høgskole holder samme akademiske kvalitet som alle andre akkrediterte høgskoler i Norge. I tillegg til en bachelorgrad på 180 studiepoeng, får du normalt en lederutdanning som kvalifiserer til å jobbe som offiser (militær leder) i Forsvaret. <br/> <br/> Du får gratis utdanning, mat og bosted gjennom hele studiet. Du får verdifull praksis, tett oppfølgning og du er garantert jobb etterpå. Vi kombinerer undervisning, trening og øvelser på en måte som gir en unik og variert skolehverdag. Noen dager består av tradisjonell klasseromsundervisning, andre tilbringes ute på øvelse, trening eller skytebanen. Dette gjør studietiden både spennende og utfordrende. <br/> <br/> Gjennom utdanningen får du mye mer praksis sammenlignet med sivile studier. Det legges stor vekt på praktisk øving i løpet av studietiden. Gjennom teori, praksis og refleksjon utvikles og formes du til å bli en leder. Utdanningene legges opp slik at du får prøvd og videreutviklet dine lederegenskaper i praksis i et læringsmiljø hvor det er lov å prøve og feile. Dette gir deg som nyutdannet tryggheten du trenger for å gå rett inn i lederstillinger på lavere nivå i Forsvaret etter endt utdanning. <br/> <br/> Etter fullført og bestått utdanning følger tre år med praksis ute i en av Forsvarets avdelinger. Etter dette er du sikret fast jobb i Forsvaret frem til du er 60 år. Det er dette vi kaller for yrkestilsetning. Forsvaret er spredt over hele landet, og jobbmulighetene er mange. Noen velger også å bygge på med en mastergrad ved Forsvarets høgskole etter praksisperioden. karriere_2253_offiser1
karriere_2253_offiser1Jeg har fordypning i matte og fysikk – hvilke muligheter har jeg?<p> Med fordypning i matte og fysikk kan du blant annet søke en ingeniørutdanning ved Forsvarets høgskole. Vi tilbyr studier innen maritime og tekniske fag, telematikk eller bygg- og anleggsteknikk. Utdanningene følger den nasjonale rammeplanen for ingeniørutdanninger i Norge, og holder samme akademiske kvalitet som alle andre akkrediterte høgskoler. karriere_2253_offiser1
karriere_2253_offiser1Hvordan blir jeg befal?<p> Utdanningssystemet i Forsvaret er nylig endret. De tidligere befalsskolene er slått sammen til én felles befalsskole, og det er ikke lengre mulig å søke seg direkte til en skoleplass. Veien til en befalsutdanning starter med å gjennomføre førstegangstjenesten. Etter fullført og bestått førstegangstjeneste kan du søke jobb som spesialist innen en rekke ulike fagområder. Du blir en fagperson som skal utøve selve håndverket i soldatyrket innen det feltet du har spesialisert deg i. Enten du har lyst til å bli skarpskytter, hundefører, tekniker eller sanitetssoldat er mulighetene mange. <br/> <br/> Som spesialist vil du på sikt kunne få tilbud om å bygge på kompetansen din med en befalsutdanning. Dette vil da være en mulighet for de som er tiltenkt lederansvar i stillingen sin.karriere_2253_offiser1
karriere_2253_offiser1Kan jeg ta fagbrev som lærling i Forsvaret?<p>I Forsvaret kan du kombinere førstegangstjeneste og fagbrev uten at læretiden blir lengre enn normalt. Du kan også ta fag fra videregående skole (eksempelvis studiespesialiserende) som nettstudie med stipend/støtte fra Forsvaret. Vi har læreplasser fra Kristiansand i sør til Kirkenes i nord. Hvor du får gjennomføre læretiden, avhenger av fagområde, men mulighetene er mange i Norges største lærebedrift.</p> <p>Første år av læretiden avtjener du førstegangstjeneste parallelt med fagutdanning. Det gir deg en spennende, utfordrende og variert hverdag med opplevelser bare Forsvaret kan gi deg. </p> <p>Læretiden for alle militære lærlinger starter med en rekruttperiode på 6–8 uker, hvor du får opplæring i grunnleggende soldatferdigheter som skyting, kamuflasje, stridsteknikk, førstehjelp og overlevelse i naturen. Merk at lærlinger ikke kan få stridsrelatert opplæring før de fyller 18 år. Fysisk trening er også en viktig del av rekruttskolen, og det stilles krav til deg både i forhold til utholdenhet og styrke. Etter rekruttperioden overføres du til avdelingen eller fartøyet hvor du har fått læreplass.</p> <p>Den daglige tjenesten er som ved en hvilken som helst annen lærebedrift, og du vil jobbe med relevante arbeidsoppgaver i ditt lærefag. Soldatutdanningen fortsetter parallelt med opplæring i lærefaget gjennom det første året av læretiden – med fysisk trening, «grønn tjeneste» og øvelser.</p> <p>Andre år av læretiden vil fokuset primært være på fagopplæring i lærefaget. Du får en individuell opplæringsplan med tett oppfølgning fra erfarne faglige veiledere. Læretiden avsluttes med ordinær fagprøve. Mer enn 95 prosent av Forsvarets lærlinger består fagprøven på første forsøk. Etter læretiden har du mulighet til å søke videre tilsetting eller videre utdanning i Forsvaret. Muligheten for videre tjeneste/utdanning vil variere fra fag til fag.</p> <p>På <a href="http://www.forsvaret.no/lærling">denne siden</a> finner du en oversikt over hvilke lærefag som tilbys akkurat nå.</p>karriere_2253_offiser1

Utdanningstilbud i Forsvaret

Du kan ta en utdanning uten å ha militær erfaring. Utdanningene gir deg en bachelorgrad på 180 studiepoeng og holder samme akademiske kvalitet som andre akkrediterte høyskoler. Utdanning i Forsvaret

 

 

Flyger- og navigatørutdanning<img alt="" src="/media/PubImages/flygerutdanning_opplisting.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Flyger- og navigatørutdanningBachelor3–6 årBardufoss Trondheim USAhttp://forsvaret.no/pilot
Årsstudium i militære studier<img alt="" src="/media/PubImages/kadett_sksk_oppstilling%20copy.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Årsstudium i militære studierÅrsstudium1 årOslo Bergen Trondheimhttp://forsvaret.no/gop
Militære studier med fordypning i bygg og anleggsteknikk<img alt="" src="/media/PubImages/bilde_ks_ingenior.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Militære studier med fordypning i bygg og anleggsteknikkBachelor3,5 årOslohttp://forsvaret.no/karriere/utdanning/bachelor-i-militare-studier-bygg-og-anleggsteknikk
Militære studier med fordypning i ledelse – Marineingeniør våpensystemer, elektronikk og data<img alt="" src="/media/PubImages/maxresdefault%20(2).jpg" style="BORDER:0px solid;" />Militære studier med fordypning i ledelse – Marineingeniør våpensystemer, elektronikk og dataBachelor3,5 årOslo og Bergenhttp://forsvaret.no/karriere/utdanning/bachelor-i-elektronikk-og-data
Militære studier med fordypning i ledelse – Marineingeniør elektro<img alt="" src="/media/PubImages/sksk_kadett_bilde.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Militære studier med fordypning i ledelse – Marineingeniør elektroBachelor3,5 årOslo og Bergenhttp://forsvaret.no/karriere/utdanning/bachelor-i-elektrofag
Militære studier med fordypning i ledelse – Marineingeniør maskin<img alt="" src="/media/PubImages/Maskinist_proresHQ_840p0.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Militære studier med fordypning i ledelse – Marineingeniør maskinBachelor3,5 årOslo og Bergenhttp://forsvaret.no/karriere/utdanning/bachelor-i-maskinfag
Militære studier med fordypning i ledelse og luftmakt<img alt="" src="/media/PubImages/kadett_sksk_portrett.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Militære studier med fordypning i ledelse og luftmaktBachelor3 årOslo og Trondheimhttp://forsvaret.no/karriere/utdanning/bachelor-i-militare-studier-ledelse-og-luftmakt
Militære studier med fordypning i ledelse – Militær logistikk<img alt="" src="/media/PubImages/bilde_sksk_logistikk.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Militære studier med fordypning i ledelse – Militær logistikkBachelor3 årOslo og Bergenhttp://forsvaret.no/karriere/utdanning/Utdanningsoversikt/militær-ledelse-med-fordypning-i-logistikk
Militære studier med fordypning i ledelse og landmakt<img alt="" src="/media/PubImages/_MG_0562.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Militære studier med fordypning i ledelse og landmaktBachelor3 årOslohttp://forsvaret.no/karriere/utdanning/bachelor-i-militare-studier-ledelse-og-landmakt
Militære studier med fordypning i ledelse - Sjømakt og militær navigasjon<img alt="" src="/media/PubImages/nautikk_1.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Militære studier med fordypning i ledelse - Sjømakt og militær navigasjonBachelor3 årOslo og Bergenhttp://forsvaret.no/karriere/utdanning/Utdanningsoversikt/militær-ledelse-med-fordypning-i-nautikk
Ingeniørfag, studieretning telematikk<img alt="" src="/media/PubImages/FIH_010.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Ingeniørfag, studieretning telematikkBachelor3 årLillehammerhttp://forsvaret.no/fih