karriere_2253_offiser1karriere_2253_offiser1http://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=17641https://youtu.be/PxjkZOFTSuY

Forsvaret

Noe mer enn en utdanning

​En utdanning i Forsvaret gir deg variert kunnskap, personlig utvikling og militære ferdigheter. Gjennom en unik kombinasjon av teori, praksis og refleksjon utvikles og formes du til å bli en spesialist eller offiser.

Førstegangs-
tjeneste

Jobb / 
spesialist

Utdanningsløpet

Egenerklæring

Sesjon

Utdanning

Studietiden (3 år)

Praksisperiode (3 år)

Ferdig med utdanningen med jobbkontrakt

Jobbmulighet videre (offiser)

Heimevernet (verneplikt)

 

 

karriere_2253_offiser1Hvilke utdanningsmuligheter finnes i Forsvaret?<p> En utdanning i Forsvaret kan være starten på en livslang karriere. Det er i hovedsak to ulike retninger. Enten kan du søke deg rett til en utdanning ved Forsvarets høgskole som gir en bachelorgrad og kvalifiserer til fast ansettelse som offiser. Eller så avtjener du førstegangstjeneste med mulighet for å søke deg jobb som spesialist etter endt tjeneste. Som spesialist kan du senere kan bygge på med en befalsutdanning hvis du får tildelt lederansvar i stillingen din. <br/> <br/> Uansett hvilken retning du velger vil det være mange muligheter for videre karriere. Det første steget er å velge hvilken av de to retningene (spesialist eller offiser) som passer deg og dine ønsker rundt et fremtidig yrke. karriere_2253_offiser1
karriere_2253_offiser1Hva er en offiser?<p> En offiser er en militær leder som har en høyere militær akademisk utdanning kombinert med en fordypning innen det fagområdet man jobber med. Dette kan være alt fra å være troppssjef for 20–30 soldater, jobbe med personell- eller økonomistyring, til å planlegge, lede og gjennomføre militære operasjoner. Mulighetene er mange. <br/> <br/> Du kan ta en offisersutdanning ved Forsvarets høgskole uten å ha noe tidligere militær erfaring. Utdanningene fører til en bachelorgrad på 180 studiepoeng, og holder samme akademiske kvalitet som andre akkrediterte høgskoler. Med en bachelorgrad innen militær ledelse vil du være kvalifisert for utfordrende og ansvarsfulle stillinger både i og utenfor Forsvaret. Etter endt utdanning er du sikret relevant jobb med fast ansettelse. karriere_2253_offiser1
karriere_2253_offiser1Hva er forskjellen på en sivil og militær bachelorgrad? <p> En bachelorgrad i Forsvaret gir deg et bredt spekter av akademisk kunnskap, personlig utvikling og militære ferdigheter. En utdanning fra Forsvarets høgskole holder samme akademiske kvalitet som alle andre akkrediterte høgskoler i Norge. I tillegg til en bachelorgrad på 180 studiepoeng, får du normalt en lederutdanning som kvalifiserer til å jobbe som offiser (militær leder) i Forsvaret. <br/> <br/> Du får gratis utdanning, mat og bosted gjennom hele studiet. Du får verdifull praksis, tett oppfølgning og du er garantert jobb etterpå. Vi kombinerer undervisning, trening og øvelser på en måte som gir en unik og variert skolehverdag. Noen dager består av tradisjonell klasseromsundervisning, andre tilbringes ute på øvelse, trening eller skytebanen. Dette gjør studietiden både spennende og utfordrende. <br/> <br/> Gjennom utdanningen får du mye mer praksis sammenlignet med sivile studier. Det legges stor vekt på praktisk øving i løpet av studietiden. Gjennom teori, praksis og refleksjon utvikles og formes du til å bli en leder. Utdanningene legges opp slik at du får prøvd og videreutviklet dine lederegenskaper i praksis i et læringsmiljø hvor det er lov å prøve og feile. Dette gir deg som nyutdannet tryggheten du trenger for å gå rett inn i lederstillinger på lavere nivå i Forsvaret etter endt utdanning. <br/> <br/> Etter fullført og bestått utdanning følger tre år med praksis ute i en av Forsvarets avdelinger. Etter dette er du sikret fast jobb i Forsvaret frem til du er 60 år. Det er dette vi kaller for yrkestilsetning. Forsvaret er spredt over hele landet, og jobbmulighetene er mange. Noen velger også å bygge på med en mastergrad ved Forsvarets høgskole etter praksisperioden. karriere_2253_offiser1
karriere_2253_offiser1Jeg har fordypning i matte og fysikk – hvilke muligheter har jeg?<p> Med fordypning i matte og fysikk kan du blant annet søke en ingeniørutdanning ved Forsvarets høgskole. Vi tilbyr studier innen maritime og tekniske fag, telematikk eller bygg- og anleggsteknikk. Utdanningene følger den nasjonale rammeplanen for ingeniørutdanninger i Norge, og holder samme akademiske kvalitet som alle andre akkrediterte høgskoler. karriere_2253_offiser1
karriere_2253_offiser1Hvordan blir jeg befal?<p> Utdanningssystemet i Forsvaret er nylig endret. De tidligere befalsskolene er slått sammen til én felles befalsskole, og det er ikke lengre mulig å søke seg direkte til en skoleplass. Veien til en befalsutdanning starter med å gjennomføre førstegangstjenesten. Etter fullført og bestått førstegangstjeneste kan du søke jobb som spesialist innen en rekke ulike fagområder. Du blir en fagperson som skal utøve selve håndverket i soldatyrket innen det feltet du har spesialisert deg i. Enten du har lyst til å bli skarpskytter, hundefører, tekniker eller sanitetssoldat er mulighetene mange. <br/> <br/> Som spesialist vil du på sikt kunne få tilbud om å bygge på kompetansen din med en befalsutdanning. Dette vil da være en mulighet for de som er tiltenkt lederansvar i stillingen sin.karriere_2253_offiser1
karriere_2253_offiser1Kan jeg ta fagbrev som lærling i Forsvaret?<p> Vi har læreplasser fra Kristiansand i sør til Kirkenes i nord. Hvor du gjennomfører læretiden avhenger av fagområde, men mulighetene er mange i Norges største lærebedrift. I Forsvaret kombinerer du gjennomføring av førstegangstjeneste og fagbrev på kun to år. Du vil også kunne få mulighet til å ta studiekompetanse gjennom nettbasert undervisning i løpet av læretiden. Første året av læretiden avtjener du førstegangstjeneste parallelt med fagutdanningen. <br/> <br/> Læretiden starter med en rekruttperiode på 6–8 uker hvor du får opplæring i grunnleggende soldatferdigheter som skyting, kamuflasje, stridsteknikk, førstehjelp og overlevelse i naturen. Etter rekruttperioden overføres du til avdelingen hvor du har fått læreplass. Den daglige tjenesten er som ved hvilken som helst annen læreplass, og du jobber med relevante arbeidsoppgaver i ditt lærefag. Soldatutdanningen fortsetter parallelt med den daglige tjenesten gjennom det første året av læretiden – med fysisk trening, undervisning i militære ferdigheter og feltøvelser. <br/> <br/> Etter fullført førstegangstjeneste bruker du andre år av læretiden til fagutdanning i ditt lærefag. Du får en individuell opplæringsplan med tett oppfølgning fra en erfaren faglig veileder underveis. Du avslutter læretiden med en ordinær fagprøve. Forsvaret har om lag 30 ulike lærefag som varierer fra år til år. På <a href="http://www.forsvaret.no/lærling">denne siden</a> finner du en oversikt over hvilke lærefag som tilbys akkurat nå.karriere_2253_offiser1

Utdanningstilbud i Forsvaret

Du kan ta en utdanning uten å ha militær erfaring. Utdanningene gir deg en bachelorgrad på 180 studiepoeng og holder samme akademiske kvalitet som andre akkrediterte høyskoler. Utdanning i Forsvaret

 

 

Militære studier med fordypning i ledelse – Marineingeniør våpensystemer, elektronikk og data<img alt="" src="/media/PubImages/maxresdefault%20(2).jpg" style="BORDER:0px solid;" />Militære studier med fordypning i ledelse – Marineingeniør våpensystemer, elektronikk og dataBachelor3,5 årOslo og Bergenhttp://forsvaret.no/karriere/utdanning/Utdanningsoversikt/militær-ledelse-med-fordypning-i-elektronikk-og-data
Militære studier med fordypning i ledelse – Marineingeniør elektro<img alt="" src="/media/PubImages/sksk_kadett_bilde.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Militære studier med fordypning i ledelse – Marineingeniør elektroBachelor3,5 årOslo og Bergenhttp://forsvaret.no/karriere/utdanning/Utdanningsoversikt/Militær ledelse med fordypning i elektrofag
Militære studier med fordypning i ledelse - Marineingeniør maskin<img alt="" src="/media/PubImages/Maskinist_proresHQ_840p0.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Militære studier med fordypning i ledelse - Marineingeniør maskinBachelor3,5 årOslo og Bergenhttp://forsvaret.no/karriere/utdanning/Utdanningsoversikt/militær-ledelse-med-fordypning-i-maskinfag
Militære studier med fordypning i bygg og anleggsteknikk<img alt="" src="/media/PubImages/bilde_ks_ingenior.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Militære studier med fordypning i bygg og anleggsteknikkBachelor3,5 årOslohttp://forsvaret.no/karriere/utdanning/Utdanningsoversikt/militære-studier-bygg-og-anleggsteknikk
Flyger- og navigatørutdanning<img alt="" src="/media/PubImages/flygerutdanning_opplisting.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Flyger- og navigatørutdanningBachelor3-6 årBardufoss Trondheim USAhttp://forsvaret.no/flyger
Militære studier med fordypning i ledelse og luftmakt<img alt="" src="/media/PubImages/kadett_sksk_portrett.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Militære studier med fordypning i ledelse og luftmaktBachelor3 årOslo og Trondheimhttp://forsvaret.no/karriere/utdanning/Utdanningsoversikt/militære-studier-ledelse-og-luftmakt
Militære studier med fordypning i ledelse – Militær logistikk<img alt="" src="/media/PubImages/bilde_sksk_logistikk.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Militære studier med fordypning i ledelse – Militær logistikkBachelor3 årOslo og Bergenhttp://forsvaret.no/karriere/utdanning/Utdanningsoversikt/militær-ledelse-med-fordypning-i-logistikk
Militære studier med fordypning i ledelse og landmakt<img alt="" src="/media/PubImages/_MG_0562.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Militære studier med fordypning i ledelse og landmaktBachelor3 årOslohttp://forsvaret.no/karriere/utdanning/Utdanningsoversikt/militære-studier-ledelse-og-landmakt
Militære studier med fordypning i ledelse - Sjømakt og militær navigasjon<img alt="" src="/media/PubImages/nautikk_1.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Militære studier med fordypning i ledelse - Sjømakt og militær navigasjonBachelor3 årOslo og Bergenhttp://forsvaret.no/karriere/utdanning/Utdanningsoversikt/militær-ledelse-med-fordypning-i-nautikk
Militære studier med fordypning i telematikk<img alt="" src="/media/PubImages/FIH_010.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Militære studier med fordypning i telematikkBachelor3 årLillehammerhttp://forsvaret.no/fih
Årsstudium i militære studier<img alt="" src="/media/PubImages/kadett_sksk_oppstilling%20copy.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Årsstudium i militære studierÅrsstudium1 årOslo og Bergenhttp://forsvaret.no/gop
Språk- og etterretningsutdanning<img alt="" src="/media/PubImages/20180222TDL_%20(1).jpg" style="BORDER:0px solid;" />Språk- og etterretningsutdanningFagutdanning2,5 årOslohttp://forsvaret.no/karriere/utdanning/sprak-og-etterretningsutdanning

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen og optimalisere vår nettside. Ved å bruke nettstedet godtar du vår bruk av denne informasjonen. Les mer om dette i vår personvernerklæring