karriere_1691_bachelorilogistikkkarriere_1691_bachelorilogistikkhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=6663/media/PubImages/landingsside_sksk_hogskolene.jpg

Bachelor i bygg og anleggsteknikk

Militær ledelse med fordypning i logistikk

  Utdanningstype:

  Bachelor


  Sted:

  Bergen, Sjøkrigsskolen


  Varighet:

  3 år


  Skole:

  Forsvarets høgskole


  Studiepoeng:

  180


  Søknadsfrist:

  15. april / 1. mars*


  SØK HER  

  Generell søknadsfrist (15. april)

SØK HER  

*For deg med befalsutdanning (1. mars)

Bachelor i logistikk

Krav til søker
 • Ha generell studiekompetanse

 • Ha bestått sesjon med minimum karakter 5 på teoritesten (allment evnenivå)

 • Tilfredsstille fysi​ske minstekrav for utdanningen

Om utdanningen

Studiet gir deg en bachelorgrad i militære studier med fordypning i militær logistikk. Du får en solid utdanning som skal gjøre deg i stand til å planlegge, lede og gjennomføre støtte til militære operasjoner. Utdanningen er felles for Hæren, Luftforsvaret og Sjøforsvaret. 

 

 

Hva lærer du?Hva lærer du?<p class="forsvaretElement-p"></p><p class="forsvaretElement-p">I løpet av studiet vil du få innsikt og praksis i ulike fagområder med hovedvekt på militærmakt og logistikkens rolle i militære operasjoner. Fagfeltet militær logistikk er bredt, og utdanningen innebærer en fordypning innen fag, teori og problemstillinger som omhandler ressursanvendelser til militære operasjoner. Dette innebærer en rød tråd av ledelsesfag, analytiske fag og logistikk som et kjerneområde for Forsvaret. </p><p class="forsvaretElement-p">Utdanningen har en unik oppbygning hvor praktiske, akademiske, fysiske og mentale ferdigheter blir utviklet. Krigsskolene vektlegger en solid akademisk lederutdanning, og fokuserer på å utvikle kunnskapsrike, ansvarsfulle og robuste ledere med faglig og personlig integritet. </p><p class="forsvaretElement-p">Som uteksaminert offiser vil du sitte igjen med en ettertraktet kompetanse som gjør deg skikket til å løse fremtidige oppgaver nasjonalt og internasjonalt. <br></p>
Hvem passer utdanningen for?Hvem passer utdanningen for?<p class="forsvaretElement-p">Studiet passer for deg som ønsker en høyere utdannelse innen logistikk og økonomisk/administrative fag, og som synes at utførelsen av logistikk til støtte for militære operasjoner høres spennende ut. </p><p class="forsvaretElement-p">Hvis du ønsker en solid teoretisk utdanning, og samtidig synes en variert fremtid med både praktisk utførelse og ledelse av komplekse problemstillinger høres spennende ut, kan dette være utdanningen for deg.<br></p>
Hvor foregår studiet?Hvor foregår studiet?<p class="forsvaretElement-p"></p><p class="forsvaretElement-p">Studiet gjennomføres i hovedsak ved Sjøkrigsskolen i Bergen. Studenter (kalt kadetter i Forsvaret) fra Hæren og Luftforsvaret, vil gjennomføre 1-2 semestere av utdanningen ved Krigsskolen for Hæren i Oslo eller ved Luftkrigsskolen i Trondheim.<br></p><p class="forsvaretElement-p">Alle elever får tilbud om å bo gratis på skolens egne hybler. Dette er boligblokker som ligger inne på skolens område, i nærhet til undervisningsbygg, messe og idrettshall. Som elev ved krigsskolene kan du spise alle dine måltider i spisemessa. Det blir servert frokost, lunsj og middag til faste tider hele uken, inkludert i helgene.</p><p class="forsvaretElement-p">Skolene har gode treningsfasiliteter med både idrettshall og styrkerom. Du kan i tillegg benytte deg av et topp moderne treningsanlegg ved Sjøforsvarets Hovedbase Haakonsvern, hvor det blant annet er klatrevegg, svømmehall og egne rom for kampsport, styrke og kondisjonstrening.<br></p>
Hverdagen på skolenHverdagen på skolen<p class="forsvaretElement-p">Utdanningen byr på en variert skolehverdag. Vår utdanningsmodell kombinerer undervisning, trening og øvelser på en unik måte. Noen dager består av undervisning, mens andre tilbringes ute på seilas, øvelse, trening eller skytebanen. Studietiden er både spennende og utfordrende.<br></p><p class="forsvaretElement-p">Skolen legger stor vekt på praktisk øving i løpet av studiet. Forsvarets lederutdanning er unik. Gjennom teori, praksis og refleksjon utvikler du deg som menneske, fagperson og leder. Utvikling av praktisk militært lederskap er sentralt i studiet og det legges vekt på gruppearbeid og gruppeprosesser.</p><p class="forsvaretElement-p">Bruk av varierte læremetoder som problembasert læring, prosjekter, casestudier, øvelser og praktiske lederoppgaver i utdanningen sikrer læring som varer og gir god sammenheng mellom teori og praksis. Vi etterstreber en høy grad av tverrfaglighet i utdanningsløpet.</p><p class="forsvaretElement-p">All undervisningen er obligatorisk og foregår normalt i ukedagene, men øvelser, vakter, seminarer og hjemmeeksamener kan legges til helger.<br></p>
Hva kan jeg jobbe med?Hva kan jeg jobbe med?<p></p><p class="forsvaretElement-p">Etter endt utdanning er du sikret relevant tjeneste i Forsvaret i den forsvarsgren du er tatt opp (Hæren, Sjøforsvaret eller Luftforsvaret). Du vil gjennomføre en obligatorisk praksisperiode tilsvarende lengden på utdannelsen. </p><p class="forsvaretElement-p">Denne perioden vil du jobbe med militær logistikk primært i en av Forsvarets operative avdelinger. Det kan eksempelvis være Luftforsvarets baser, ved Hærens operative avdelinger eller på fartøy eller landbasert logistikk i Sjøforsvaret.<br></p>
Videre muligheterVidere muligheter<p class="forsvaretElement-p">Studiet gir deg en solid lederutdanning med fordypning innen militær logistikk og militært lederskap. Utdanningens overordnede mål er å gi studentene de beste forutsetningene for å besette offisersstillinger innen relevant fagområde i Forsvaret. Mulighetene er mange, og etter endt praksisperiode kan du søke på relevante stillinger i hele Forsvaret. <br></p><p class="forsvaretElement-p">Studiet kvalifiserer også for karriere- og utdanningsmuligheter på høyere nivå i Forsvaret og til masterstudier i Norge og utlandet. Ved Forsvarets høgskole kan offiserer med bachelor- og krigsskoleutdanning blant annet bygge på med en mastergrad i militære studier.<br></p>

Søknad og opptak

For å finne de best kvalifiserte og mest motiverte kandidatene må alle søkere gjennom en grundig seleksjonsprosess.

 

 

Slik søker duSlik søker du<p></p><p class="forsvaretElement-p">Forsvaret bruker elektronisk søknadssystem med innlogging gjennom ID-porten/MinID. Vær oppmerksom på at søknadsskjemaet ikke er åpent hele året. Normalt vil dette bli tilgjengelig i god tid (8-16 uker) før søknadsfristen.</p><p class="forsvaretElement-p">Etter du har fylt ut og sendt inn søknaden, vil du motta et kvitteringsbrev som bekrefter at vi har mottatt søknaden din. Etter søknadsfristen har gått ut blir alle søknadene vurdert og behandlet. Normalt sendes innkallings- eller avslagsbrev ut i løpet av noen uker. De som mottar innkalling, vil bli bedt om å svare på om de ønsker å stille på opptak.<br></p>
OpptaketOpptaket<p class="forsvaretElement-p">For å finne de best kvalifiserte og mest motiverte kandidatene gjennomføres et felles opptak for utdanning i Forsvaret. Her må kvalifiserte søkere konkurrere seg til en skoleplass. Under opptaket blir kandidatene selektert på bakgrunn av en medisinsk vurdering, fysiske tester og personlige egenskaper.<br></p><p class="forsvaretElement-p">Opptaket handler om å finne ut hvem som har potensiale til å bli en god soldat, fagperson eller leder i Forsvaret. Seleksjonen er omfattende og varer i to uker – nettopp for å sikre at alle kandidatene blir sett og vurdert. <br></p><p class="forsvaretElement-p">Du må ikke nødvendigvis være god i kart og kompass, førstehjelp eller ha store muskler for å gjøre det bra under opptaket. Selektørene ser først og fremst etter gode holdninger og hva som ligger i bunn hos den enkelte. Det er lettere å lære bort kunnskap og ferdigheter enn gode holdninger. Derfor vil det å utvise gode holdninger være noe av det viktigste du kan gjøre under opptaket.<br></p><p class="forsvaretElement-p">På grunn av endringer i utdanningssystemet i Forsvaret, tas det forbehold om mindre endringer i innhold og varighet på opptaket. Eventuelle endringer vil bli gitt informasjon om i god tid før selve opptaket.<br></p>
ForberedelserForberedelser<p class="forsvaretElement-p"></p><p class="forsvaretElement-p" style="margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;">Det er mange som møter til opptak, noe som betyr at konkurransen om den enkelte skoleplass er hard. De som møter godt forberedt fysisk og mentalt har en klar fordel. Det er ingen hemmelighet at det i perioder kommer til å bli lite med søvn, mat og harde fysiske påkjenninger. Du kommer til å lære deg at grensen for hva du tåler kan flyttes mye lengere enn du tidligere hadde trodd.</p><p class="forsvaretElement-p" style="margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;">Det er ikke alt du får vite om opptaket, men du skylder deg selv å stille forberedt på det du vet. De <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=5e4f8313-a916-4cb8-8728-5e12fcefdcf3" style="text-decoration-line:underline;">fysiske</a> <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=5e4f8313-a916-4cb8-8728-5e12fcefdcf3" style="text-decoration-line:underline;">minstekravene</a> er absolutte, noe som betyr at de må bestås for at du skal kunne bli med videre i opptaket. Husk at du kan ha en dårlig dag på selve testdagen. Det er derfor en fordel at du klarer de fysiske kravene med god margin.  <br><br>Det kan være en fordel å gjøre seg opp noen tanker om hvorfor du ønsker å ta en utdanning i Forsvaret. Selv om du er godt forberedt på de fysiske minstekravene bør du forberede deg på å få utfordret motivasjonen din i løpet av opptaket. Når du er sliten, trøtt, sulten og lei vil de mentale forberedelsene være minst like viktige som de fysiske. Det er ofte i slike situasjoner du må ta stilling til om du vil fortsette eller trekke deg. Da må du ha bestemt deg i forkant, og ikke begynne å tenke på det når du er langt nede i kjelleren.<br></p><p class="forsvaretElement-p" style="margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;">Gjør deg selv en tjeneste – start både de fysiske og mentale forberedelsene i god tid.<br></p>

Spørsmål om denne linjen?

Ring oss: 
03003

Skriv til oss:
fpvs.kontakt@mil.no 

Snakk med oss på Facebook:
Utdanning og tjeneste i Forsvaret

Alternativ tekst

Finn din utdanning

Forsvaret har et bredt utdanningstilbud med mange muligheter. Her kan du enkelt finne ut hva som passer for deg og dine interesser.

Se oversikt
Publisert 8. desember 2017 15:04.. Sist oppdatert 18. januar 2018 16:24.