karriere_1695_bachelorinautikkkarriere_1695_bachelorinautikkhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=6050https://youtu.be/PRPBSUli9Hc

Tilbake til utdanningsoversikt

Militære studier med fordypning i ledelse - Sjømakt og militær navigasjon

Vedrørende koronasituasjonen og COVID-19

Opptak og seleksjon til de ulike utdanningsløpene går inntil videre som planlagt. Vi oppfordrer alle interesserte til å søke som normalt. Ved endringer vil denne siden oppdateres.

Krav til søker
  • Generell studiekompetanse (søkere med fordypning i matte/fysikk er ønskelig)

  • Ha bestått sesjon med minimum karakter 5 på teoritesten (allment evnenivå). Du kan søke selv om du ikke har vært på sesjon. Da sørger vi for å kalle deg inn etter søknaden din er behandlet, så fremt du ellers blir funnet kvalifisert

  • Tilfredsstille fysi​ske minstekrav for utdanningen

Om utdanningen

Studiet gir deg en bachelorgrad i militære studier med fordypning i nautikk. Du får en solid utdanning som skal gjøre deg i stand til å planlegge, lede og gjennomføre maritime operasjoner. 

 

 

Hva lærer du?Hva lærer du?<p class="forsvaretElement-p"></p><p class="forsvaretElement-p">I løpet av studiet vil du få innsikt og praksis i ulike fagområder som realfag, navigasjon, brovakt og fartøyskontroll, militær praktisk navigasjon, navigasjonssystemer, skipsteknikk, språk, ledelse, maritime operasjoner, internasjonale studier og sjømakt. <br></p><p class="forsvaretElement-p">Utdanningen har en unik oppbygning hvor praktiske, akademiske, fysiske og mentale ferdigheter blir utviklet. Sjøkrigsskolen vektlegger en solid akademisk lederutdanning, og fokuserer på å utvikle kunnskapsrike, ansvarsfulle og robuste ledere med faglig og personlig integritet. <br></p><p class="forsvaretElement-p">Som uteksaminert offiser vil du sitte igjen med en ettertraktet kompetanse som gjør deg skikket til å løse fremtidige oppgaver nasjonalt og internasjonalt. <br></p>
Hvem passer utdanningen for?Hvem passer utdanningen for?<p class="forsvaretElement-p">Studiet passer for deg som ønsker en høyere utdannelse innen maritime fag med fordypning innen nautikk, og som synes det virker spennende å lære mer om militært lederskap og ledelse av maritime operasjoner. Det stilles kun krav til generell studiekompetanse, men søkere med fordypning i matte og fysikk vil bli prioritert. <br></p>
Hvor foregår studiet?Hvor foregår studiet?<p class="forsvaretElement-p"></p><p class="forsvaretElement-p" style="margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;">Utdanningen starter i begynnelsen av august, og vil de første 9 ukene foregå på Heistadmoen utenfor Kongsberg. Denne delen er felles for alle studiene, og inneholder variert opplæring innen grunnleggende soldatferdigheter og ledelse. Under denne perioden bor du sammen på rom med 4 - 6 av dine medelever. </p><p class="forsvaretElement-p" style="margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;">Etter endt grunnutdanning gjennomføres første semester (frem til jul) ved Krigsskolen i Oslo. Dette er felles for alle de ulike utdanningene ved Forsvarets høgskole. Resten av studiet gjennomføres ved Sjøkrigsskolen i Bergen. Her får alle elever får tilbud om å bo gratis på tomannsrom på skolens egne hybler. <br></p><p class="forsvaretElement-p">Dette er boligblokker som ligger inne på skolens område, i nærhet til undervisningsbygg, messe og idrettshall. Som elev ved Sjøkrigsskolen kan du spise alle dine måltider i spisemessa. Det blir servert frokost, lunsj og middag til faste tider hele uken, inkludert i helgene.<br></p><p class="forsvaretElement-p">Skolen har gode treningsfasiliteter med både idrettshall og styrkerom. Du kan i tillegg benytte deg av et topp moderne treningsanlegg ved Sjøforsvarets Hovedbase Haakonsvern, hvor det blant annet er klatrevegg, svømmehall og egne rom for kampsport, stryke og kondisjonstrening.<br></p>
Hverdagen på skolenHverdagen på skolen<p class="forsvaretElement-p">Utdanningen byr på en variert skolehverdag. Vår utdanningsmodell kombinerer undervisning, trening og øvelser på en unik måte. Noen dager består av undervisning, laboratorieforsøk eller simulatorkjøring, mens andre tilbringes ute på seilas, øvelse, trening eller skytebanen. Dette gjør studietiden både spennende og utfordrende.<br></p><p class="forsvaretElement-p">Skolen legger stor vekt på praktisk øving i løpet av studiet. Forsvarets lederutdanning er unik. Gjennom teori, praksis og refleksjon utvikler du deg som menneske, fagperson og leder. Utvikling av praktisk militært lederskap er sentralt i studiet og det legges vekt på gruppearbeid og gruppeprosesser.<br></p><p class="forsvaretElement-p">Bruk av varierte læremetoder som problembasert læring, prosjekter, casestudier, øvelser og praktiske lederoppgaver i utdanningen sikrer læring som varer og gir god sammenheng mellom teori og praksis. Vi etterstreber en høy grad av tverrfaglighet i utdanningsløpet. All undervisningen er obligatorisk og foregår normalt i ukedagene, men øvelser, vakter, seminarer og hjemmeeksamener kan legges til helger.</p>
Hva kan jeg jobbe med?Hva kan jeg jobbe med?<p class="forsvaretElement-p">Etter utdanning venter relevant tjeneste i Sjøforsvaret. Studiet gir plikttid tilsvarende lengde som utdanningen. </p><p class="forsvaretElement-p">I denne perioden kan du eksempelvis tjenestegjøre som navigatør og operativ marineoffiser om bord på ett av Marinens fartøyer. Dette innebærer varierte arbeidsoppgaver som planlegging og gjennomføring av seilas, øvelser, trening og undervisning. <br></p>
Videre muligheterVidere muligheter<p class="forsvaretElement-p"></p><p class="forsvaretElement-p">Studiet gir deg en solid lederutdanning med fordypning innen nautikk og militært lederskap. Utdanningens overordnede mål er å gi studentene de beste forutsetningene for å besette offisersstillinger innen relevant fagområde i Sjøforsvaret. Mulighetene er mange, og etter endt praksisperiode kan du søke på relevante stillinger i hele Forsvaret. <br></p><p class="forsvaretElement-p">Studiet kvalifiserer også for karriere- og utdanningsmuligheter på høyere nivå i Forsvaret og til masterstudier i Norge og utlandet. Ved Fors varets høgskole kan offiserer med bachelor- og krigsskoleutdanning blant annet bygge på med en mastergrad i militære studier.<br></p><p class="forsvaretElement-p">Utdanningen dekker Sjøfartsdirektoratets krav for å løse inn sertifikater opp til skipsfører (klasse 1) etter du har fullført en obligatorisk praksisperiode etter endt utdanning. På sikt vil du kunne kvalifisere til å kunne besette rollen som skipssjef, den øverste lederen om bord på et fartøy.<br></p>

Søknad og opptak

For å finne de best kvalifiserte og mest motiverte kandidatene må alle søkere gjennom en grundig seleksjonsprosess.

 

 

Slik søker duSlik søker du<p class="forsvaretElement-p">Forsvaret bruker elektronisk søknadssystem med innlogging gjennom ID-porten/MinID. Vær oppmerksom på at søknadsskjemaet ikke er åpent hele året. Normalt vil dette bli tilgjengelig i god tid (8-16 uker) før søknadsfristen.<br></p><p class="forsvaretElement-p">Det er mulig å søke selv om du ikke har noen militær erfaring fra tidligere. Søknadsfristen for søkere med <span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">(førstegangstjeneste eller vervet) </span>eller uten militær erfaring er 15. april. <br><br>Etter du har fylt ut og sendt inn søknaden, vil du motta et kvitteringsbrev som bekrefter at vi har mottatt søknaden din. Etter søknadsfristen har gått ut blir alle søknadene vurdert og behandlet. Normalt sendes innkallings- eller avslagsbrev ut i løpet av noen uker. De som mottar innkalling, vil bli bedt om å svare på om de ønsker å stille på opptak.<br></p>
OpptaketOpptaket<p class="forsvaretElement-p"><span style="color:#000000;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;">For å finne de best kvalifiserte og mest motiverte kandidatene gjennomføres et felles opptak for utdanning i Forsvaret. <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=3c7924a9-7be2-43b3-b02b-9184bc1d04d9">Opptaket</a> gjennomføres på Sessvollmoen i månedsskiftet juni/juli</span><span style="color:#000000;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;">. Her må kvalifiserte søkere konkurrere seg til en skoleplass. </span><br style="box-sizing:content-box;color:#000000;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"><br style="box-sizing:content-box;color:#000000;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"><span style="color:#000000;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;">I løpet av opptaket ønsker vi å bli kjent med deg for å se hvem du er, hva du står for og hvilke holdninger du har. Du vil blant annet bli selektert på bakgrunn av en medisinsk vurdering, fysiske tester, kunnskapsprøver, psykologiske tester, intervju og personlige egenskaper. Opptaket handler om å finne ut hvem som har potensiale til å bli en god offiser Forsvaret. </span><br style="box-sizing:content-box;color:#000000;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"><br style="box-sizing:content-box;color:#000000;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"><span style="color:#000000;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;">Seleksjonen er omfattende og varer rundt to uker – nettopp for å sikre at alle kandidatene blir sett og vurdert. Den første uken gjennomføres ulike tester og undersøkelser inne på Sessvollmoen leir. Her bor du sammen med de andre som deltar på opptaket, under enkle forhold på feltsenger. Vær forberedt på lange dager med mye venting. Det kan være lurt å bruke tiden til å bli kjent med andre, da en del av disse vil kunne være dine fremtidige medelever. Mot slutten av uken blir alle kledd opp i uniform og gitt enkel undervisning i grunnleggende militære ferdigheter. </span><br style="box-sizing:content-box;color:#000000;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"><br style="box-sizing:content-box;color:#000000;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"><span style="color:#000000;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;">Opptakets andre uke er en seleksjonsøvelse som foregår ute i felt. Feltperioden skal blant annet skape situasjoner der aspirantene skal få mulighet til å vise sitt lederpotensial. Den skal også avdekke aspirantens vilje og evne til å tilegne seg kunnskap og ferdigheter underveis. Noen oppdrag er teoretiske, andre er praktiske, mens mange er rett ut fysisk utmattende. Hensikten er å se hvordan aspirantene takler ulike situasjoner over tid. Du blir observert i ulike roller, både som del av en lagsstruktur, men også i rollen som leder. </span><br style="box-sizing:content-box;color:#000000;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"><br style="box-sizing:content-box;color:#000000;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"><span style="color:#000000;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;">Det er ikke nødvendigvis den som løper raskest eller løfter tyngst som mestrer belastningen best i krevende situasjoner. Militært lederskap krever en fysisk og mental robusthet for å tenke klart og effektivt, og mestre egne følelser i møte med komplekse situasjoner med høy grad av usikkerhet. Selektørene ser først og fremst etter gode holdninger og hva som ligger i bunn hos den enkelte. Det er lettere å lære bort kunnskap og ferdigheter enn holdninger. </span><br style="box-sizing:content-box;color:#000000;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"><br style="box-sizing:content-box;color:#000000;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"><span style="color:#000000;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;">Når de beste kandidatene til en utdanning i Forsvaret skal velges, er det ikke bare de åpenbare lederne man ser etter. Det viktigste er å se etter de med et godt potensial for utvikling. Dersom du blir vurdert blant de best skikkede, vil du mot slutten av opptaket få tilbud om skoleplass. Vi ønsker deg lykke til med forberedelsene og opptaket.</span><br></p>
ForberedelserForberedelser<p class="forsvaretElement-p" style="margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;"><br>Det er mange som møter til opptak, noe som betyr at konkurransen om den enkelte skoleplass er hard. De som møter godt forberedt fysisk og mentalt har en klar fordel. Det er ingen hemmelighet at det i perioder kommer til å bli lite med søvn, mat og harde fysiske påkjenninger. Du vil lære deg at grensen for hva du tåler kan flyttes mye lengere enn du tidligere hadde trodd.<br></p><p class="forsvaretElement-p" style="margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;">Det er ikke alt du får vite om opptaket, men du skylder deg selv å stille forberedt på det du vet. De <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=5e4f8313-a916-4cb8-8728-5e12fcefdcf3" style="text-decoration-line:underline;">fysiske</a> <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=5e4f8313-a916-4cb8-8728-5e12fcefdcf3" style="text-decoration-line:underline;">minstekravene</a> er absolutte, noe som betyr at de må bestås for at du skal kunne bli med videre i opptaket. Husk at du kan ha en dårlig dag på selve testdagen. Det er en fordel at du klarer de fysiske kravene med god margin. <span style="color:#000000;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;">Du kan blant annet regne med å måtte gå mye med tung sekk. Det er derfor lurt å trene på dette i forkant av opptaket. </span><br><br>Det kan være en fordel å gjøre seg opp noen tanker om hvorfor du ønsker å ta en utdanning i Forsvaret. Selv om du er godt forberedt på de fysiske minstekravene bør du forberede deg på å få utfordret motivasjonen din i løpet av opptaket. Når du er sliten, trøtt, sulten og lei vil de mentale forberedelsene være minst like viktige som de fysiske. Det er ofte i slike situasjoner du må ta stilling til om du vil fortsette eller trekke deg. Da må du ha bestemt deg i forkant, og ikke begynne å tenke på det når du er langt nede i kjelleren.<br></p><p class="forsvaretElement-p" style="margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;">Gjør deg selv en tjeneste – start både de fysiske og mentale forberedelsene i god tid.<br></p>

Spørsmål om denne linjen?

 

Finn flere svar på:
Ofte stilte spørsmål

Ring oss: 
915 03 003

Skriv til oss:
fpvs.kontakt@mil.no 

Snakk med oss på Facebook:
Utdanning og tjeneste i Forsvaret

Alternativ tekst

Finn din utdanning

Forsvaret har et bredt utdanningstilbud med mange muligheter. Her kan du enkelt finne ut hva som passer for deg og dine interesser.

Se oversikt
Publisert 8. desember 2017 14:30.. Sist oppdatert 16. april 2020 13:22.