karriere_1686_bacheloribyggoganlegkarriere_1686_bacheloribyggoganleghttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=6083https://www.youtube.com/watch?v=_mYQxs2WAAM

Militære studier, bygg og anleggsteknikk

  Utdanningstype:

  Bachelor


  Sted:

  Oslo, Krigsskolen


  Varighet:

  3,5 år


  Skole:

  Forsvarets høgskole


  Studiepoeng:

  180


  Søknadsfrist:

  15. april / 1. mars*


  SØK HER  

  Generell søknadsfrist (15. april)

SØK HER  

*For deg med befalsutdanning (1. mars)

Bachelor i militære studier, bygg og anleggsteknikk

Krav til søker
 • Ha generell studiekompetanse (​matematikk R1 + R2 og fysikk F1)

 • Ha bestått sesjon med minimum karakter 5 på teoritesten (allment evnenivå)

 • Tilfredsstille fysi​ske minstekrav for utdanningen

Om utdanningen

Studiet gir deg en ingeniørutdanning med fordypning innen militær anleggsteknikk eller militær geografi. I tillegg får du en militærfaglig utdanning som spesialist, befal eller offiser. Utdanningen har en varighet på tre til fire år avhengig av den militære tilleggsutdanningen, og fører til en bachelorgrad i ingeniørfag.

 

 

Hva lærer du?Hva lærer du?<p class="forsvaretElement-p"></p><p class="forsvaretElement-p">I løpet av studiet vil du lære om temaer som matematikk, statistikk, fysikk, kjemi og datafag. Energieffektiv og miljøriktig prosjektering og dimensjonering med moderne dataverktøy er en integrert del av studiet. Du får også relevant kompetanse innen økonomi.<br></p><p class="forsvaretElement-p">Militær bygg- og anleggsteknikk handler om å integrere bygg- og anleggsteknikk inn i en militær ramme. Fagfeltet Militær geografi er geomatikk satt i et militært system. Geomatikk er kort fortalt kunnskap om terrenget og omgivelsenes påvirkning, og utgjør en vesentlig faktor i planlegging av alle militære operasjoner. <br></p><p class="forsvaretElement-p">Ingeniørfagene følger den nasjonale rammeplanen for ingeniørutdanninger i Norge, men du får i tillegg en fordypning i relevante spesialiseringsemner som militær anleggsteknikk eller militær geografi.<br></p>
Hvem passer utdanningen for?Hvem passer utdanningen for?<p class="forsvaretElement-p"> <style> p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; } .MsoChpDefault { font-family:Cambria; } div.WordSection1 { } </style> <span style="font-size:12pt;font-family:"times new roman";">Studiet passer for deg som ønsker en ingeniørutdanning, og som syntes det høres spennende ut å </span><span style="font-size:12pt;font-family:"times new roman";">anvende denne kompetansen i en militær ramme. </span><br></p>
Hvor foregår studiet?Hvor foregår studiet?<p>Studiet gjennomføres på Krigsskolen, som ligger på Linderud i Oslo, med unntak av enkelte emner og fag som gjennomføres på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Emnene som avlegges ved HiOA er grunnleggende ingeniørfag, og inngår som fellesemner og programemner i studiet. Parallelt med studiene på HiOA tilbringer du en del tid på Krigsskolen – dette for å gjennomføre den militærfaglige utdanningen.<br></p><p class="forsvaretElement-p">Alle elever får tilbud om å bo gratis på skolens egne hybler. Dette er boligblokker som ligger inne på skolens område, i nærhet til undervisningsbygg, spisemesse og idrettshall. Som elev ved Krigsskolen kan du spise alle dine måltider i spisemessa. Det blir servert frokost, lunsj og middag til faste tider hele uken, inkludert i helgene. All undervisningen er obligatorisk og foregår normalt i ukedagene, men øvelser, seminarer og hjemmeeksamener kan legges til helger.</p><p class="forsvaretElement-p">Mulighetene for fritidsaktiviteter i leiren er mange med både treningsstudio, hinderbane, skytebane, musikkrom med instrumenter, TV-rom med spillkonsoller, samt muligheter for å delta på ulike kurs og turer på fritiden.<br></p>
Hverdagen på skolenHverdagen på skolen<p class="forsvaretElement-p">Vår utdanningsmodell kombinerer undervisning, trening og øvelser på en unik måte. Noen dager består av tradisjonell klasseromsundervisning, andre tilbringes ute på feltøvelse, trening eller skytebanen. Dette gjør studietiden både spennende, utfordrende og variert.<br></p><p class="forsvaretElement-p">Skolen legger stor vekt på praktisk øving i løpet av studiet. Bruk av forskjellige læremetoder som problembasert læring, prosjekter, feltøvelser og praktiske oppgaver i utdanningen sikrer læring som varer og gir god sammenheng mellom teori og praksis.<br></p>
Hva kan jeg jobbe med?Hva kan jeg jobbe med?<p class="forsvaretElement-p"></p><p class="forsvaretElement-p">Etter endt utdanning er du sikret relevant jobb i Forsvaret under den obligatoriske praksisperioden. Perioden tilsvarer lengden på utdannelsen er spredt over hele landet og arbeidsoppgavene kan være svært variert. Du vil utføre ingeniørfaglige oppgaver, og kan få lederansvar hvis du har gjennomført en befals- eller offisersutdanning.<br></p><p class="forsvaretElement-p">Eksempler på stillingstitler kan være troppssjef, hvor du vil få ansvaret og kommando over 30-40 soldater og befal, og du kan bli stabsoffiser med faglig ansvar innen ingeniørfag. Utdanningen tar sikte på å gi deg de kunnskapene, holdningene og ferdigheter du trenger for å bekle stillinger i Hæren de første 6-9 årene av din karriere.<br></p>
Videre muligheterVidere muligheter<p class="forsvaretElement-p">Studiet gir deg en leder- og ingeniørutdanning med muligheter for påbygning ved både militære og sivile utdanningsinstitusjoner. Utdanningens overordnede mål er å gi studentene de beste forutsetningene for  en rekke spesialistfunksjoner innen relevant fagområde i Forsvaret. <br></p><p class="forsvaretElement-p">Studiet kvalifiserer også for karriere- og utdanningsmuligheter på høyere nivå i Forsvaret. Ved Forsvarets høgskole kan offiserer med bachelor- og krigsskoleutdanning blant annet bygge på med en mastergrad i militære studier.<br></p>

Søknad og opptak

For å finne de best kvalifiserte og mest motiverte kandidatene må alle søkere gjennom en grundig seleksjonsprosess.

 

 

Slik søker duSlik søker du<p></p><p class="forsvaretElement-p">Forsvaret bruker elektronisk søknadssystem med innlogging gjennom ID-porten/MinID. Vær oppmerksom på at søknadsskjemaet ikke er åpent hele året. Normalt vil dette bli tilgjengelig i god tid (8-16 uker) før søknadsfristen.</p><p class="forsvaretElement-p">Etter du har fylt ut og sendt inn søknaden, vil du motta et kvitteringsbrev som bekrefter at vi har mottatt søknaden din. Etter søknadsfristen har gått ut blir alle søknadene vurdert og behandlet. Normalt sendes innkallings- eller avslagsbrev ut i løpet av noen uker. De som mottar innkalling, vil bli bedt om å svare på om de ønsker å stille på opptak.<br></p>
OpptaketOpptaket<p class="forsvaretElement-p">For å finne de best kvalifiserte og mest motiverte kandidatene gjennomføres et felles opptak for utdanning i Forsvaret. Her må kvalifiserte søkere konkurrere seg til en skoleplass. Under opptaket blir kandidatene selektert på bakgrunn av en medisinsk vurdering, fysiske tester og personlige egenskaper.<br></p><p class="forsvaretElement-p">Opptaket handler om å finne ut hvem som har potensiale til å bli en god soldat, fagperson eller leder i Forsvaret. Seleksjonen er omfattende og varer i to uker – nettopp for å sikre at alle kandidatene blir sett og vurdert. <br></p><p class="forsvaretElement-p">Du må ikke nødvendigvis være god i kart og kompass, førstehjelp eller ha store muskler for å gjøre det bra under opptaket. Selektørene ser først og fremst etter gode holdninger og hva som ligger i bunn hos den enkelte. Det er lettere å lære bort kunnskap og ferdigheter enn gode holdninger. Derfor vil det å utvise gode holdninger være noe av det viktigste du kan gjøre under opptaket.<br></p><p class="forsvaretElement-p">På grunn av endringer i utdanningssystemet i Forsvaret, tas det forbehold om mindre endringer i innhold og varighet på opptaket. Eventuelle endringer vil bli gitt informasjon om i god tid før selve opptaket.<br></p>
ForberedelserForberedelser<p class="forsvaretElement-p"></p><p class="forsvaretElement-p" style="margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;">Det er mange som møter til opptak, noe som betyr at konkurransen om den enkelte skoleplass er hard. De som møter godt forberedt fysisk og mentalt har en klar fordel. Det er ingen hemmelighet at det i perioder kommer til å bli lite med søvn, mat og harde fysiske påkjenninger. Du kommer til å lære deg at grensen for hva du tåler kan flyttes mye lengere enn du tidligere hadde trodd.</p><p class="forsvaretElement-p" style="margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;">Det er ikke alt du får vite om opptaket, men du skylder deg selv å stille forberedt på det du vet. De <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=5e4f8313-a916-4cb8-8728-5e12fcefdcf3" style="text-decoration-line:underline;">fysiske</a> <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=5e4f8313-a916-4cb8-8728-5e12fcefdcf3" style="text-decoration-line:underline;">minstekravene</a> er absolutte, noe som betyr at de må bestås for at du skal kunne bli med videre i opptaket. Husk at du kan ha en dårlig dag på selve testdagen. Det er derfor en fordel at du klarer de fysiske kravene med god margin.  <br><br>Det kan være en fordel å gjøre seg opp noen tanker om hvorfor du ønsker å ta en utdanning i Forsvaret. Selv om du er godt forberedt på de fysiske minstekravene bør du forberede deg på å få utfordret motivasjonen din i løpet av opptaket. Når du er sliten, trøtt, sulten og lei vil de mentale forberedelsene være minst like viktige som de fysiske. Det er ofte i slike situasjoner du må ta stilling til om du vil fortsette eller trekke deg. Da må du ha bestemt deg i forkant, og ikke begynne å tenke på det når du er langt nede i kjelleren.<br></p><p class="forsvaretElement-p" style="margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;">Gjør deg selv en tjeneste – start både de fysiske og mentale forberedelsene i god tid.<br></p>

Spørsmål om denne linjen?

Ring oss: 
03003

Skriv til oss:
fpvs.kontakt@mil.no 

Snakk med oss på Facebook:
Utdanning og tjeneste i Forsvaret

Finn din utdanning

Forsvaret har et bredt utdanningstilbud med mange muligheter. Her kan du enkelt finne ut hva som passer for deg og dine interesser.

Se oversikt
Publisert 8. desember 2017 13:31.. Sist oppdatert 18. januar 2018 16:25.