karriere_1686_bacheloribyggoganlegkarriere_1686_bacheloribyggoganleghttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=6083https://www.youtube.com/watch?v=_mYQxs2WAAM

Tilbake til utdanningsoversikt

Militære studier med fordypning i bygg og anleggsteknikk

Krav til søker
  • Ha generell studiekompetanse (​matematikk R1 + R2 og fysikk F1)

  • Ha bestått sesjon med minimum karakter 5 på teoritesten (allment evnenivå). Du kan søke selv om du ikke har vært på sesjon. Da sørger vi for å kalle deg inn etter søknaden din er behandlet, så fremt du ellers blir funnet kvalifisert

  • Tilfredsstille fysi​ske minstekrav for utdanningen

Om utdanningen

Studiet gir deg en ingeniørutdanning med fordypning innen militær anleggsteknikk eller militær geografi. I tillegg får du en militærfaglig utdanning som offiser. Utdanningen har en varighet på tre og et halvt år.

 

 

Hva lærer du?Hva lærer du?<p class="forsvaretElement-p">I løpet av studiet vil du gå gjennom grunnleggende temaer som matematikk, fysikk, kjemi samt relevante fag innenfor geografi eller bygg/anlegg som gjør deg i stand til å jobbe som ingeniør i Forsvaret.<br></p><p class="forsvaretElement-p">Militær bygg- og anleggsteknikk handler om å integrere bygg- og anleggsteknikk inn i en militær ramme. Fagfeltet Militær geografi er geomatikk satt i et militært system. Geomatikk er kort fortalt kunnskap om terrenget og omgivelsenes påvirkning, og utgjør en vesentlig faktor i planlegging av alle militære operasjoner. <br></p><p class="forsvaretElement-p">Ingeniørfagene følger den nasjonale rammeplanen for ingeniørutdanninger i Norge, men du får i tillegg en fordypning i relevante spesialiseringsemner som militær anleggsteknikk eller militær geografi.<br></p>
Hvem passer utdanningen for?Hvem passer utdanningen for?<p class="forsvaretElement-p"> <style> p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; } .MsoChpDefault { font-family:Cambria; } div.WordSection1 { } </style> <span style="font-size:12pt;font-family:"times new roman";">Studiet passer for deg som ønsker en ingeniørutdanning, og som syntes det høres spennende ut å </span><span style="font-size:12pt;font-family:"times new roman";">anvende denne kompetansen i en militær ramme. </span><br></p>
Hvor foregår studiet?Hvor foregår studiet?<p class="forsvaretElement-p" style="margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;">Utdanningen starter i begynnelsen av august, og vil de første 9 ukene foregå på Heistadmoen utenfor Kongsberg. Denne delen er felles for alle studiene, og inneholder variert opplæring innen grunnleggende soldatferdigheter og ledelse. Under denne perioden bor du sammen på rom med 4 - 6 av dine medelever. </p><p class="forsvaretElement-p" style="margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;">Etter endt grunnutdanning fortsetter restesten av studiet på Krigsskolen som ligger på Linderud i Oslo, med unntak av enkelte emner og fag som gjennomføres på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Emnene som avlegges ved HiOA er grunnleggende ingeniørfag, og inngår som fellesemner og programemner i studiet. Parallelt med studiene på HiOA tilbringer du en del tid på Krigsskolen – dette for å gjennomføre den militærfaglige utdanningen.</p><p class="forsvaretElement-p">Alle elever får tilbud om å bo gratis på tomannsrom på skolens egne hybler. Dette er boligblokker som ligger inne på skolens område, i nærhet til undervisningsbygg, spisemesse og idrettshall. Som elev ved Krigsskolen kan du spise alle dine måltider i spisemessa. Det blir servert frokost, lunsj og middag til faste tider hele uken, inkludert i helgene. All undervisningen er obligatorisk og foregår normalt i ukedagene, men øvelser, seminarer og hjemmeeksamener kan legges til helger.</p><p class="forsvaretElement-p">Mulighetene for fritidsaktiviteter i leiren er mange med både treningsstudio, hinderbane, skytebane, musikkrom med instrumenter, TV-rom med spillkonsoller, samt muligheter for å delta på ulike kurs og turer på fritiden.<br></p>
Hverdagen på skolenHverdagen på skolen<p class="forsvaretElement-p">Vår utdanningsmodell kombinerer undervisning, trening og øvelser på en unik måte. Noen dager består av tradisjonell klasseromsundervisning, andre tilbringes ute på feltøvelse, trening eller skytebanen. Dette gjør studietiden både spennende, utfordrende og variert.<br></p><p class="forsvaretElement-p">Skolen legger stor vekt på praktisk øving i løpet av studiet. Bruk av forskjellige læremetoder som problembasert læring, prosjekter, feltøvelser og praktiske oppgaver i utdanningen sikrer læring som varer og gir god sammenheng mellom teori og praksis.<br></p>
Hva kan jeg jobbe med?Hva kan jeg jobbe med?<p class="forsvaretElement-p"></p><p class="forsvaretElement-p">Etter endt utdanning er du sikret relevant jobb i Forsvaret under den obligatoriske praksisperioden. Perioden tilsvarer lengden på utdannelsen er spredt over hele landet og arbeidsoppgavene kan være svært variert. Du vil utføre ingeniørfaglige oppgaver, og kan få lederansvar hvis du har gjennomført en befals- eller offisersutdanning.<br></p><p class="forsvaretElement-p">Eksempler på stillingstitler kan være troppssjef, hvor du vil få ansvaret og kommando over 30-40 soldater og befal, og du kan bli stabsoffiser med faglig ansvar innen ingeniørfag. Utdanningen tar sikte på å gi deg de kunnskapene, holdningene og ferdigheter du trenger for å bekle stillinger i Hæren de første 6-9 årene av din karriere.<br></p>
Videre muligheterVidere muligheter<p class="forsvaretElement-p">Studiet gir deg en leder- og ingeniørutdanning med muligheter for påbygning ved både militære og sivile utdanningsinstitusjoner. Utdanningens overordnede mål er å gi studentene de beste forutsetningene for  en rekke spesialistfunksjoner innen relevant fagområde i Forsvaret. <br></p><p class="forsvaretElement-p">Studiet kvalifiserer også for karriere- og utdanningsmuligheter på høyere nivå i Forsvaret. Ved Forsvarets høgskole kan offiserer med bachelor- og krigsskoleutdanning blant annet bygge på med en mastergrad i militære studier.<br></p>

Søknad og opptak

For å finne de best kvalifiserte og mest motiverte kandidatene må alle søkere gjennom en grundig seleksjonsprosess.

 

 

Slik søker duSlik søker du<p class="forsvaretElement-p">Forsvaret bruker elektronisk søknadssystem med innlogging gjennom ID-porten/MinID. Vær oppmerksom på at søknadsskjemaet ikke er åpent hele året. Normalt vil dette bli tilgjengelig i god tid (8-16 uker) før søknadsfristen.<br></p><p class="forsvaretElement-p">Det er mulig å søke selv om du ikke har noen militær erfaring fra tidligere. Søknadsfristen for søkere med <span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">(førstegangstjeneste eller vervet) </span>eller uten militær erfaring er 15. april. <br><br>Etter du har fylt ut og sendt inn søknaden, vil du motta et kvitteringsbrev som bekrefter at vi har mottatt søknaden din. Etter søknadsfristen har gått ut blir alle søknadene vurdert og behandlet. Normalt sendes innkallings- eller avslagsbrev ut i løpet av noen uker. De som mottar innkalling, vil bli bedt om å svare på om de ønsker å stille på opptak.<br></p>
OpptaketOpptaket<p class="forsvaretElement-p"><span style="color:#000000;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;">For å finne de best kvalifiserte og mest motiverte kandidatene gjennomføres et felles opptak for utdanning i Forsvaret. <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=3c7924a9-7be2-43b3-b02b-9184bc1d04d9">Opptaket</a> gjennomføres på Sessvollmoen i månedsskiftet juni/juli</span><span style="color:#000000;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;">. Her må kvalifiserte søkere konkurrere seg til en skoleplass. </span><br style="box-sizing:content-box;color:#000000;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"><br style="box-sizing:content-box;color:#000000;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"><span style="color:#000000;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;">I løpet av opptaket ønsker vi å bli kjent med deg for å se hvem du er, hva du står for og hvilke holdninger du har. Du vil blant annet bli selektert på bakgrunn av en medisinsk vurdering, fysiske tester, kunnskapsprøver, psykologiske tester, intervju og personlige egenskaper. Opptaket handler om å finne ut hvem som har potensiale til å bli en god offiser Forsvaret. </span><br style="box-sizing:content-box;color:#000000;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"><br style="box-sizing:content-box;color:#000000;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"><span style="color:#000000;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;">Seleksjonen er omfattende og varer rundt to uker – nettopp for å sikre at alle kandidatene blir sett og vurdert. Den første uken gjennomføres ulike tester og undersøkelser inne på Sessvollmoen leir. Her bor du sammen med de andre som deltar på opptaket, under enkle forhold på feltsenger. Vær forberedt på lange dager med mye venting. Det kan være lurt å bruke tiden til å bli kjent med andre, da en del av disse vil kunne være dine fremtidige medelever. Mot slutten av uken blir alle kledd opp i uniform og gitt enkel undervisning i grunnleggende militære ferdigheter. </span><br style="box-sizing:content-box;color:#000000;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"><br style="box-sizing:content-box;color:#000000;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"><span style="color:#000000;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;">Opptakets andre uke er en seleksjonsøvelse som foregår ute i felt. Feltperioden skal blant annet skape situasjoner der aspirantene skal få mulighet til å vise sitt lederpotensial. Den skal også avdekke aspirantens vilje og evne til å tilegne seg kunnskap og ferdigheter underveis. Noen oppdrag er teoretiske, andre er praktiske, mens mange er rett ut fysisk utmattende. Hensikten er å se hvordan aspirantene takler ulike situasjoner over tid. Du blir observert i ulike roller, både som del av en lagsstruktur, men også i rollen som leder. </span><br style="box-sizing:content-box;color:#000000;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"><br style="box-sizing:content-box;color:#000000;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"><span style="color:#000000;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;">Det er ikke nødvendigvis den som løper raskest eller løfter tyngst som mestrer belastningen best i krevende situasjoner. Militært lederskap krever en fysisk og mental robusthet for å tenke klart og effektivt, og mestre egne følelser i møte med komplekse situasjoner med høy grad av usikkerhet. Selektørene ser først og fremst etter gode holdninger og hva som ligger i bunn hos den enkelte. Det er lettere å lære bort kunnskap og ferdigheter enn holdninger. </span><br style="box-sizing:content-box;color:#000000;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"><br style="box-sizing:content-box;color:#000000;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"><span style="color:#000000;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;">Når de beste kandidatene til en utdanning i Forsvaret skal velges, er det ikke bare de åpenbare lederne man ser etter. Det viktigste er å se etter de med et godt potensial for utvikling. Dersom du blir vurdert blant de best skikkede, vil du mot slutten av opptaket få tilbud om skoleplass. Vi ønsker deg lykke til med forberedelsene og opptaket.</span><br></p>
ForberedelserForberedelser<p class="forsvaretElement-p" style="margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;"><br>Det er mange som møter til opptak, noe som betyr at konkurransen om den enkelte skoleplass er hard. De som møter godt forberedt fysisk og mentalt har en klar fordel. Det er ingen hemmelighet at det i perioder kommer til å bli lite med søvn, mat og harde fysiske påkjenninger. Du vil lære deg at grensen for hva du tåler kan flyttes mye lengere enn du tidligere hadde trodd.<br></p><p class="forsvaretElement-p" style="margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;">Det er ikke alt du får vite om opptaket, men du skylder deg selv å stille forberedt på det du vet. De <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=5e4f8313-a916-4cb8-8728-5e12fcefdcf3" style="text-decoration-line:underline;">fysiske</a> <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=5e4f8313-a916-4cb8-8728-5e12fcefdcf3" style="text-decoration-line:underline;">minstekravene</a> er absolutte, noe som betyr at de må bestås for at du skal kunne bli med videre i opptaket. Husk at du kan ha en dårlig dag på selve testdagen. Det er en fordel at du klarer de fysiske kravene med god margin. <span style="color:#000000;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;">Du kan blant annet regne med å måtte gå mye med tung sekk. Det er derfor lurt å trene på dette i forkant av opptaket. </span><br><br>Det kan være en fordel å gjøre seg opp noen tanker om hvorfor du ønsker å ta en utdanning i Forsvaret. Selv om du er godt forberedt på de fysiske minstekravene bør du forberede deg på å få utfordret motivasjonen din i løpet av opptaket. Når du er sliten, trøtt, sulten og lei vil de mentale forberedelsene være minst like viktige som de fysiske. Det er ofte i slike situasjoner du må ta stilling til om du vil fortsette eller trekke deg. Da må du ha bestemt deg i forkant, og ikke begynne å tenke på det når du er langt nede i kjelleren.<br></p><p class="forsvaretElement-p" style="margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;">Gjør deg selv en tjeneste – start både de fysiske og mentale forberedelsene i god tid.<br></p>

Spørsmål om denne linjen?

 

Finn flere svar på:
Ofte stilte spørsmål

Ring oss:
Forsvarets kontaktsenter: 915 03 003
Rekrutteringsoffiser: June Mari Kvål 992 41 244 

Skriv til oss:
fpvs.kontakt@mil.no 

Snakk med oss på Facebook:
Utdanning og tjeneste i Forsvaret

Finn din utdanning

Forsvaret har et bredt utdanningstilbud med mange muligheter. Her kan du enkelt finne ut hva som passer for deg og dine interesser.

Se oversikt
Publisert 8. desember 2017 13:31.. Sist oppdatert 16. april 2019 08:50.