karriere_1694_bachelorilandoperasjkarriere_1694_bachelorilandoperasjhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=6049https://youtu.be/SMh9got9EY4

Militære studier, ledelse og landmakt

  Utdanningstype:

  Bachelor


  Sted:

  Oslo, Krigsskolen


  Varighet:

  3 år


  Skole:

  Forsvarets høgskole


  Studiepoeng:

  180


  Søknadsfrist:

  15. april / 1. mars*


  SØK HER  

  Generell søknadsfrist (15. april)

SØK HER  

*For deg med befalsutdanning (1. mars)

Militære studier, ledelse og landmakt

Krav til søker
 • Ha generell studiekompetanse

 • Ha bestått sesjon med minimum karakter 5 på teoritesten (allment evnenivå)

 • Tilfredsstille fysi​ske minstekrav for utdanningen

Om utdanningen

Studiet gir deg en bachelorgrad i militære studier med fordypning innen fagområdene ledelse og landmakt. Du får en solid utdanning som skal gjøre deg i stand til å planlegge, lede og gjennomføre operasjoner. Utdanningen bygger på et bredt spekter av akademisk kunnskap, personlig utvikling og militære ferdigheter. Fullført og bestått utdanning gir fast tilsetting som offiser i Hæren. 

 

 

Hva lærer du?Hva lærer du?<p class="forsvaretElement-p"></p><p class="forsvaretElement-p">I løpet av studiet vil du få innsikt i ulike fagområder som militærmakt, ledelse, språk, internasjonal kommunikasjon, strategi og fysisk trening. Denne tverrfaglige tilnærmingen gjør deg i stand til å kunne løse et bredt spekter av oppgaver, spesielt innenfor praktisk ledelse.<br></p><p class="forsvaretElement-p">Læringsmiljøet på skolen er tuftet på å skape både teoretiske og praktiske arenaer som sammen skal gjøre deg skikket til å jobbe som offiser i Forsvaret. Undervisningen legges opp slik at du får prøvd ut og videreutviklet dine lederegenskaper i praksis. Dette gir deg som nyutdannet tyngden du trenger for å mestre utfordrende, interessante og ansvarsfulle lederstillinger.<br></p>
Hvem passer utdanningen for?Hvem passer utdanningen for?<p class="forsvaretElement-p"> <style> p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; } .MsoChpDefault { font-family:Cambria; } div.WordSection1 { } </style></p><p class="forsvaretElement-p"> Studiet passer for deg som ønsker en høyere lederutdanning, og som syntes det virker spennende å lære mer om militært lederskap og militære operasjoner. <br></p>
Hvor foregår studiet?Hvor foregår studiet?<p class="forsvaretElement-p"></p><p class="forsvaretElement-p">Studiet gjennomføres på Krigsskolen, som ligger på Linderud i Oslo. Kunnskapsnivået og læringsrammen på skolen holder samme akademiske kvalitet som ved alle andre akkrediterte høgskoler i Norge. <br></p><p class="forsvaretElement-p">Alle elever får tilbud om å bo gratis på skolens egne hybler. Dette er boligblokker som ligger inne på skolens område, i nærhet til undervisningsbygg, messe og idrettshall. Som elev ved Krigsskolen kan du spise alle dine måltider i spisemessa. Det blir servert frokost, lunsj og middag til faste tider hele uken, inkludert i helgene.<br></p><p class="forsvaretElement-p">Mulighetene for fritidsaktiviteter i leiren er mange med både treningsstudio, hinderbane, skytebane, musikkrom med instrumenter, TV-rom med spillkonsoller, samt muligheter for å delta på ulike kurs og turer på fritiden.<br></p>
Hverdagen på skolenHverdagen på skolen<p class="forsvaretElement-p">Utdanningen byr på en variert skolehverdag. Skolens utdanningsmodell kombinerer undervisning, trening og øvelser på en unik måte. Noen dager består av tradisjonell klasseromsundervisning, andre tilbringes ute på øvelse, trening eller skytebanen. Dette gjør studietiden både spennende og utfordrende.<br></p><p class="forsvaretElement-p">Skolen legger stor vekt på praktisk øving i løpet av studiet. Forsvarets lederutdanning er unik. Gjennom teori, praksis og refleksjon utvikler du deg som menneske, fagperson, medarbeider og leder. Utvikling av praktisk militært lederskap er sentralt i studiet og det legges vekt på gruppearbeid og gruppeprosesser.<br></p><p class="forsvaretElement-p">Bruk av forskjellige og ulike læremetoder som problembasert læring, prosjekter, øvelser og praktiske lederoppgaver i utdanningen sikrer læring som varer og gir god sammenheng mellom teori og praksis.<br></p><p class="forsvaretElement-p">All undervisningen er obligatorisk og foregår normalt i ukedagene, men øvelser, vakter, seminarer og hjemmeeksamener kan legges til helger.<br></p>
Hva kan jeg jobbe med?Hva kan jeg jobbe med?<p class="forsvaretElement-p">Etter endt utdanning er du sikret relevant jobb i Hæren når du gjennomfører en obligatorisk praksisperiode tilsvarende lengden på utdannelsen. </p><p class="forsvaretElement-p">Tjenestesteder spredt over hele landet, og i denne perioden kan du blant annet tjenestegjøre som troppssjef med ansvar for 20 til 40 soldater. En viktig del av jobben vil være å utdanne og lede dine egne soldater, også kalt en tropp, under oppdragsløsning.<br></p>
Videre muligheterVidere muligheter<p class="forsvaretElement-p">Studiet gir deg en solid lederutdanning med fordypning innen landmakt og militært lederskap. Utdanningens overordnede mål er å gi studentene de beste forutsetningene for en rekke offisersstillinger innen relevant fagområde i Hæren. Mulighetene er mange, og etter endt praksisperiode kan du søke på relevante stillinger i hele Forsvaret. <br></p><p class="forsvaretElement-p">Studiet kvalifiserer også for karriere- og utdanningsmuligheter på høyere nivå i Forsvaret og ved både nasjonale og internasjonale universiteter og høgskoler. Ved Forsvarets høgskole kan offiserer med bachelor- og krigsskoleutdanning blant annet bygge på med en mastergrad i militære studier.<br></p>

Søknad og opptak

For å finne de best kvalifiserte og mest motiverte kandidatene må alle søkere gjennom en grundig seleksjonsprosess.

 

 

Slik søker duSlik søker du<p></p><p class="forsvaretElement-p">Forsvaret bruker elektronisk søknadssystem med innlogging gjennom ID-porten/MinID. Vær oppmerksom på at søknadsskjemaet ikke er åpent hele året. Normalt vil dette bli tilgjengelig i god tid (8-16 uker) før søknadsfristen.</p><p class="forsvaretElement-p">Etter du har fylt ut og sendt inn søknaden, vil du motta et kvitteringsbrev som bekrefter at vi har mottatt søknaden din. Etter søknadsfristen har gått ut blir alle søknadene vurdert og behandlet. Normalt sendes innkallings- eller avslagsbrev ut i løpet av noen uker. De som mottar innkalling, vil bli bedt om å svare på om de ønsker å stille på opptak.<br></p>
OpptaketOpptaket<p class="forsvaretElement-p">For å finne de best kvalifiserte og mest motiverte kandidatene gjennomføres et felles opptak for utdanning i Forsvaret. Her må kvalifiserte søkere konkurrere seg til en skoleplass. Under opptaket blir kandidatene selektert på bakgrunn av en medisinsk vurdering, fysiske tester og personlige egenskaper.<br></p><p class="forsvaretElement-p">Opptaket handler om å finne ut hvem som har potensiale til å bli en god soldat, fagperson eller leder i Forsvaret. Seleksjonen er omfattende og varer i to uker – nettopp for å sikre at alle kandidatene blir sett og vurdert. <br></p><p class="forsvaretElement-p">Du må ikke nødvendigvis være god i kart og kompass, førstehjelp eller ha store muskler for å gjøre det bra under opptaket. Selektørene ser først og fremst etter gode holdninger og hva som ligger i bunn hos den enkelte. Det er lettere å lære bort kunnskap og ferdigheter enn gode holdninger. Derfor vil det å utvise gode holdninger være noe av det viktigste du kan gjøre under opptaket.<br></p><p class="forsvaretElement-p">På grunn av endringer i utdanningssystemet i Forsvaret, tas det forbehold om mindre endringer i innhold og varighet på opptaket. Eventuelle endringer vil bli gitt informasjon om i god tid før selve opptaket.<br></p>
ForberedelserForberedelser<p class="forsvaretElement-p"></p><p class="forsvaretElement-p" style="margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;">Det er mange som møter til opptak, noe som betyr at konkurransen om den enkelte skoleplass er hard. De som møter godt forberedt fysisk og mentalt har en klar fordel. Det er ingen hemmelighet at det i perioder kommer til å bli lite med søvn, mat og harde fysiske påkjenninger. Du kommer til å lære deg at grensen for hva du tåler kan flyttes mye lengere enn du tidligere hadde trodd.</p><p class="forsvaretElement-p" style="margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;">Det er ikke alt du får vite om opptaket, men du skylder deg selv å stille forberedt på det du vet. De <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=5e4f8313-a916-4cb8-8728-5e12fcefdcf3" style="text-decoration-line:underline;">fysiske</a> <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=5e4f8313-a916-4cb8-8728-5e12fcefdcf3" style="text-decoration-line:underline;">minstekravene</a> er absolutte, noe som betyr at de må bestås for at du skal kunne bli med videre i opptaket. Husk at du kan ha en dårlig dag på selve testdagen. Det er derfor en fordel at du klarer de fysiske kravene med god margin.  <br><br>Det kan være en fordel å gjøre seg opp noen tanker om hvorfor du ønsker å ta en utdanning i Forsvaret. Selv om du er godt forberedt på de fysiske minstekravene bør du forberede deg på å få utfordret motivasjonen din i løpet av opptaket. Når du er sliten, trøtt, sulten og lei vil de mentale forberedelsene være minst like viktige som de fysiske. Det er ofte i slike situasjoner du må ta stilling til om du vil fortsette eller trekke deg. Da må du ha bestemt deg i forkant, og ikke begynne å tenke på det når du er langt nede i kjelleren.<br></p><p class="forsvaretElement-p" style="margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;">Gjør deg selv en tjeneste – start både de fysiske og mentale forberedelsene i god tid.<br></p>

Spørsmål om denne linjen?

Ring oss: 
03003

Skriv til oss:
fpvs.kontakt@mil.no 

Snakk med oss på Facebook:
Utdanning og tjeneste i Forsvaret

Finn din utdanning

Forsvaret har et bredt utdanningstilbud med mange muligheter. Her kan du enkelt finne ut hva som passer for deg og dine interesser.

Se oversikt
Publisert 8. desember 2017 13:45.. Sist oppdatert 18. januar 2018 16:26.