BefalsutdanningBefalsutdanninghttp://forsvaret.no/media/PubImages/lederutdanning_landingsside.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=67Velg en utdanning som ikke bare utvikler deg som leder, men også som menneske. Få en unik kompetanse som kvalifiserer til en rekke spennende stillinger både i Forsvaret og i det sivile.

Utdanningssystemet i Forsvaret er under endring. Det tas forbehold om endringer i dette utdanningstilbudet fra 2018.

En befalsutdanning lærer deg å inspirere, ta avgjørelser, undervise, organisere, samt en rekke andre teknikker for å bli en god leder. Utdanningene kan variere i tid, men er vanligvis ett år skole og ett år praksis. 

HVORDAN FUNGERER DET?

En utdanning i Forsvaret er ikke det samme som ved de fleste sivile høgskoler- og universiteter. Noen dager har du tradisjonell klasseromsundervisning, andre dager tilbringes ute på øvelse, på trening eller på skytebanen. Vi kombinerer teori og praksis på en måte som gir deg en spennende og variert skolehverdag.

Ledere trengs overalt, og du vil garantert få brukt det du har lært senere i livet​​.​​

Undervisningen legges opp slik at du får prøvd ut og videreutviklet dine lederegenskaper i praksis. Dette gir deg som nyutdannet en unik ledererfaring som også er ettertraktet i det sivile arbeidsmarkedet. ​

​hva kan jeg bli?

En befalsutdanning gir deg gode muligheter for en karriere i uniform. Enten du ønsker å jobbe ute i skogen, på kontor, eller på et verksted, er mulighetene mange. Etter endt utdanning kan du søke på relevante stillinger i hele Forsvaret.

På samme måte som ved sivile høgskoler- og universiteter, vil utdanning​en du velger​ ​være av betydning for hva du kan jobbe med. Fordelen med en befalsutdanning er at du kan bygge på med etter- og videreutdanning som kvalifiserer til en rekke spennende stillinger både i og utenfor Forsvaret.​

Hvilken skole skal jeg velge?​

​Det er flere veier å gå for å ta en befalsutdanning. Forsvaret har fire forskjellige befalsskoler. En viktig del av utdanningen handler om utvikling av leder- og stridsferdigheter. Dette er felles for alle skolene, og nødvendig for at du skal kunne jobbe som befal i Forsvaret.

Det som skiller skolene fra hverandre er hvilke fagområder du kan utdanne deg innenfor. I tillegg til den grunnleggende befalsutdanningen, vil du spesialisere deg innen et bestemt fagområde. Klikk deg inn på de ulike befalsskolene for mer informasjon om de ulike studietilbudene. ​
​​

Forsvaret tilbyr også et bredt spekter av lederutdanninger på bachelornivå ​

Les mer om høyere utdanning
​​