Fregatten KNM Fridtjof Nansen i RødehavetFregatten KNM Fridtjof Nansen i Rødehavethttp://forsvaret.no/media/PubImages/tkR7780.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=515

Påbyggingsstudie for deg med maritime sertifikater

Har du utdanning fra maritime linjer på fagskole eller høyskolenivå? Studiet gir deg en solid fagutdannelse kombinert med Sjøforsvarets anerkjente lederutdannelse. Utdanningen er behovsstyrt og fremtidige søknadsrunder vil kunngjøres på denne siden.

 

 

Viktig informasjonViktig informasjon<p class="forsvaretElement-p">Utdanningssystemet i Forsvaret er under endring. Det tas forbehold om endringer i denne utdanningsmuligheten fra 2018. Mer informasjon gis mot slutten av 2017. <br></p>http://forsvaret.no/karriere_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=40

​​​​En lederutdanning ved Befalsskolen for Sjøforsvaret er krevende og stiller høye krav til din motivasjon, psykisk og fysisk robusthet, sosiale ferdigheter og læringsevne. I gjengjeld tilbyr vi utfordringer og muligheter som vil utvikle deg både som menneske og leder. 


Gjennom teori og praksis får du lære hva som kreves for å kunne bekle rollen som en selvsikker leder. Egenutvikling er gjennomgående i all utdanning som gjennomføres.  Som elev vil du hele veien bli fulgt opp av en dedikert veileder.

Gjennom utdanningen vil du videreutvikle deg og bli en selvsikker leder. I tillegg vil du erverve deg soldatferdigheter​ og få verdifull yrkeserfaring med krevende arbeidsoppgaver og mye ansvar.

Linjen er opprettet som et tilbud for deg som allerede har sivil maritim utdannelse og ønsker en jobb i Sjøforsvaret. Gjennom utdanningen vil du få grunnleggende befalsutdanning og opplæring på den fartøystypen du senere skal tjenestegjøre ved. Dette gjør deg kvalifisert til for tjeneste om bord på Sjøforsvarets fartøy og åpner muligheten for videre utdanning ved blant annet Sjøkrigsskolen.

Etter endt opplæring gjennomfører du en praksisperiode på seks ​måneder hvor du får prøvd ut og videreutviklet dine lederegenskaper som befal om bord på et av Sjøforsvarets fartøyer.

Forsvaret ønsker å finne de best kvalifiserte og mest motiverte ungdommene til sine utdanninger. Alle kvalifiserte søkere må derfor gjennom Forsvarets opptak og seleksjon (FOS). Dette er en felles seleksjon hvor du må gjennomføre blant annet fysiske tester for å se om du oppfyller minstekravene til utdanningen du søker. I løpet av opptaket ønsker vi å bli kjent med deg for å se hvem du er, hva du står for, og hvilke holdninger du har. Egnede kandidater vil mot slutten av opptaket få tilbud om skoleplass ved Befalsskolen for Sjøforsvaret.

KRAV TIL SØKER:

  • Ha yrkesfaglig utdanning fra fag- eller høyskole med teorigrunnlag til å løse maritime sertifikater D1 eller M1
  • Ha bestått sesjon del 1 og 2
  • Bestå fysiske minstekrav for lederutdanning i Forsvaret
  • ​Være norsk statsborger
  • Være minst 18 år før opptaket starter (innen 01.07.2017)​
  • Ha minimum karakter 5 på teoritesten (allment evnenivå) fra sesjon. Har du bestått sesjon del 1, men ikke blitt innkalt til sesjon del 2, kan du fortsatt søke. Da sørger vi for å kalle deg inn hvis du er kvalifisert​.​​
  • Ha plettfri vandel​
  • Kunne sikkerhetsklareres​​​

 

 

Informasjon til søkerInformasjon til søker<p class="forsvaretElement-p">​​<span style="font-size:1rem;">​​S</span><span style="font-size:1rem;">øknadsskjemaet er ikke åpnet enda. </span><span style="font-size:1rem;">På </span><a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=176107c0-8c88-4a78-98ec-4ff9c9cca15a" style="font-size:1rem;">denne siden​</a><span style="font-size:1rem;"> finner du en komplett oversikt over alle søknadsfrister, samt informasjon om når de ulike søknadsskjemaene åpner, hvordan du søker, og veien videre fra søknad til skoleplass.</span></p><p class="forsvaretElement-p"><span style="font-size:1rem;"></span><span style="font-size:1rem;">S</span><span style="font-size:1rem;">kulle du ha ytterligere spørsmål kan du ta kontakt med Forsvarets personell- og vernepliktssenter på telefon 03003.</span></p>http://forsvaret.no/karriere_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=3

Publisert 24. november 2014 12:30.. Sist oppdatert 30. august 2017 12:14.