Vakt og sikringVakt og sikringhttp://forsvaret.no/media/Lists/YouTubeVideoList/DispForm.aspx?ID=35https://www.youtube.com/watch?v=h2kiBd0tgy8&feature=youtu.be

Utskrevet befalskurs ved Befalsskolen for Sjøforsvaret

Utskrevet befalskurs ved KNM Harald Haarfagre gir deg en teoretisk og praktisk lederutdanning på 12 måneder i et spennende, utfordrende og lærerikt miljø. Neste mulighet er vinteropptaket som har søknadsfrist 1. november 2017.

 

 

Viktig informasjonViktig informasjon<p class="forsvaretElement-p">Utdanningssystemet i Forsvaret er under endring. Det tas forbehold om endringer i denne utdanningsmuligheten fra 2018. Mer informasjon gis mot slutten av 2017. <br></p>http://forsvaret.no/karriere_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=40

En lederutdanning ved Befalsskolen for Sjøforsvaret er krevende og stiller høye krav til din motivasjon, psykisk og fysisk robusthet, sosiale ferdigheter og læringsevne. I gjengjeld tilbyr vi utfordringer og muligheter som vil utvikle deg både som menneske og leder.

Gjennom teori og praksis får du lære hva som kreves for å kunne bekle rollen som en selvsikker leder. Egenutvikling er gjennomgående i all utdanning som gjennomføres.  Som elev vil du hele veien bli fulgt opp av en dedikert veileder.

I motsetning til de fleste sivile skoler er ikke gode karakterer ensbetydende med at du kommer inn.  Her må du også vise at du besitter en del egenskaper og holdninger som kreves for å kunne være befal i Sjøforsvaret.

De første seks månedene foregår på KNM Harald Haarfagre utenfor Stavanger. Her gjennomfører du et grunnleggende befalskurs hvor det undervises i blant annet ledelse, militære profesjonsfag, militær idrett, stridsmiljø og overlevelse, samt undervisningslære. Undervisningen kombinerer bruk av tradisjonell klasseromsundervisning med praktiske øvelser i felt.

Etter endt opplæring gjennomfører du en praksisperiode på seks måneder hvor du får prøvd ut og videreutviklet dine lederegenskaper.  

​​​​Forsvaret ønsker å finne de best kvalifiserte og mest motiverte ungdommene til sine utdanninger. Alle kvalifiserte søkere må derfor gjennom Forsvarets opptak og seleksjon (Fos). Dette er en felles seleksjon hvor du må gjennomføre blant annet fysiske tester for å se om du oppfyller minstekravene til utdanningen du søker. I løpet av opptaket ønsker vi å bli kjent med deg for å se hvem du er, hva du står for, og hvilke holdninger du har. Egnede kandidater vil mot slutten av opptaket få tilbud om skoleplass ved Befalsskolen for Sjøforsvaret. 

​KRAV TIL SØKER:

  • Ha fylt 18 år før opptaket starter
  • Ha bestått sesjon del 1 og 2
  • Bestå fysiske minstekrav for lederutdanning i Forsvaret
  • Være norsk statsborger
  • Ha minimum karakter 5 på teoritesten (allment evnenivå) fra sesjon. Har du bestått sesjon del 1, men ikke blitt innkalt til sesjon del 2, kan du fortsatt søke. Da sørger vi for å kalle deg inn hvis du er kvalifisert​.​​
  • Ha plettfri vandel
  • Kunne sikkerhetsklareres

Publisert 24. november 2014 12:32.. Sist oppdatert 29. september 2017 11:52.