Vakt og sikringVakt og sikringhttp://forsvaret.no/media/Lists/YouTubeVideoList/DispForm.aspx?ID=35https://www.youtube.com/watch?v=h2kiBd0tgy8&feature=youtu.be

Utskrevet befalskurs ved Befalsskolen for Sjøforsvaret

Utskrevet befalskurs ved KNM Harald Haarfagre gir deg en teoretisk og praktisk lederutdanning på 12 måneder i et spennende, utfordrende og lærerikt miljø. Neste mulighet er vinteropptaket som har søknadsfrist 1. november 2017.

​En lederutdanning ved Befalsskolen for Sjøforsvaret er krevende og stiller høye krav til din motivasjon, psykisk og fysisk robusthet, sosiale ferdigheter og læringsevne. I gjengjeld tilbyr vi utfordringer og muligheter som vil utvikle deg både som menneske og leder.

Gjennom teori og praksis får du lære hva som kreves for å kunne bekle rollen som en selvsikker leder. Egenutvikling er gjennomgående i all utdanning som gjennomføres.  Som elev vil du hele veien bli fulgt opp av en dedikert veileder.

I motsetning til de fleste sivile skoler er ikke gode karakterer ensbetydende med at du kommer inn.  Her må du også vise at du besitter en del egenskaper og holdninger som kreves for å kunne være befal i Sjøforsvaret.

De første seks månedene foregår på KNM Harald Haarfagre utenfor Stavanger. Her gjennomfører du et grunnleggende befalskurs hvor det undervises i blant annet ledelse, militære profesjonsfag, militær idrett, stridsmiljø og overlevelse, samt undervisningslære. Undervisningen kombinerer bruk av tradisjonell klasseromsundervisning med praktiske øvelser i felt.

Etter endt opplæring gjennomfører du en praksisperiode på seks måneder hvor du får prøvd ut og videreutviklet dine lederegenskaper.  

 

 

Nye fysiske testerNye fysiske tester<p>​</p><p style="box-sizing:content-box;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:16px;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;">Fra 1. januar 2017 innfør​es nye fysiske tester for utdanning i Forsvaret. ​På Forsvarets opptak og seleksjon vil du bli testet i:<br></p><ul style="box-sizing:content-box;margin:0px 0px 1.875em;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;padding-left:0px;list-style:none;color:#333333;font-size:16px;"><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"><span style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;line-height:1.625;color:inherit;background-color:transparent;">3000-meter løpetest</span></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"><span style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;line-height:1.625;color:inherit;background-color:transparent;">Styrketestene medisinballstøt, stille lengde og pull-ups</span></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"><span style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;line-height:1.625;color:inherit;background-color:transparent;"></span><span style="box-sizing:content-box;line-height:1.625;color:inherit;font-size:1rem;background-color:transparent;">200 meter svømmetest</span></li></ul><p class="forsvaretElement-p">Les om de nye kraven​e, hvordan øvel​​​sene utføres og hvordan du kan forberede deg på <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=5e4f8313-a916-4cb8-8728-5e12fcefdcf3">denne siden​</a>.</p><div><font color="#333333" face="proximanova, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div>http://forsvaret.no/karriere_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=31

​​​​Forsvaret ønsker å finne de best kvalifiserte og mest motiverte ungdommene til sine utdanninger. Alle kvalifiserte søkere må derfor gjennom Forsvarets opptak og seleksjon (Fos). Dette er en felles seleksjon hvor du må gjennomføre blant annet fysiske tester for å se om du oppfyller minstekravene til utdanningen du søker. I løpet av opptaket ønsker vi å bli kjent med deg for å se hvem du er, hva du står for, og hvilke holdninger du har. Egnede kandidater vil mot slutten av opptaket få tilbud om skoleplass ved Befalsskolen for Sjøforsvaret. 

​KRAV TIL SØKER:

  • Ha fylt 18 år før opptaket starter
  • Ha bestått sesjon del 1 og 2
  • Bestå fysiske minstekrav for lederutdanning i Forsvaret
  • Være norsk statsborger
  • Ha minimum karakter 5 på teoritesten (allment evnenivå) fra sesjon. Har du bestått sesjon del 1, men ikke blitt innkalt til sesjon del 2, kan du fortsatt søke. Da sørger vi for å kalle deg inn hvis du er kvalifisert​.​​
  • Ha plettfri vandel
  • Kunne sikkerhetsklareres

 

 

Informasjon til søkerInformasjon til søker<p class="forsvaretElement-p">​​<span style="font-size:1rem;">​​S</span><span style="font-size:1rem;">øknadsskjemaet er ikke åpnet enda. </span><span style="font-size:1rem;">På </span><a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=176107c0-8c88-4a78-98ec-4ff9c9cca15a" style="font-size:1rem;">denne siden​</a><span style="font-size:1rem;"> finner du en komplett oversikt over alle søknadsfrister, samt informasjon om når de ulike søknadsskjemaene åpner, hvordan du søker, og veien videre fra søknad til skoleplass.</span></p><p class="forsvaretElement-p"><span style="font-size:1rem;"></span><span style="font-size:1rem;">S</span><span style="font-size:1rem;">kulle du ha ytterligere spørsmål kan du ta kontakt med Forsvarets personell- og vernepliktssenter på telefon 03003.</span></p>http://forsvaret.no/karriere_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=3

Publisert 24. november 2014 12:32.. Sist oppdatert 18. april 2017 08:38.