Hærens befalsskoleHærens befalsskolehttp://forsvaret.no/media/PubImages/AA_HBSkpc_10.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7957Hærens befalsskole skaper ledere som er initiativrike, handlekraftige, faglig dyktige og ansvarsfulle.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​En utdanning ved Hærens befalsskole gjør deg i stand til å bekle rollen som soldat, instruktør og leder gjennom en unik kombinasjon av teori og praksis. Våre utdanninger forbereder deg på å tåle fysiske og psykiske belastninger. Slik får du mentalt overskudd til å ta vare på og lede andre mennesker i risikofylte og krevende situasjoner.​​​​​

Utdanningssystemet i Forsvaret er under endring. Det tas forbehold om endringer i utdanningstilbudet ved Hærens befalsskole fra 2018. 

​Ønsker du en grunnleggende befalsutdanning​, kan du lese mer om utdanningene våre innen fago​mrådene operativ​, teknisk eller administrasjon, ledelse og forvaltning​. Disse retningene har en vari​​​​ghet på totalt to år. Etter ett år med utdanning begynner du å jobbe og videreutvikle ditt lederskap i en av Hærens avdelinger gjennom en obligatorisk praksisperiode på ett år.

Gjennomgående krigsskole passer for deg som ønsker en offisersutdanning ved Krigsskolen, men ikke har fullført en befalsutdanning tidligere. Her gjennomfører du først ett år på Hærens befalsskole, samtidig som du er sikret videre skoleplass ved Krigsskolen.

Praksisåret vil kvalifisere deg til videre tjeneste i Hæren og Forsvaret øvrig. Er du klar?

Å være klar dreier seg om en personlig innstilling til hva tjeneste som soldat og leder innebærer. Du setter gruppen du er en del av, foran deg selv. Du får kunnskaper og ferdigheter som i ytterste konsekvens skal sette deg og din gruppe i stand til å fungere når samfunnet rundt oss kollapser. Du er beredt til å verne, selv om det kan koste deg livet, og du er beredt til å ta liv i statens tjeneste. Det kravet stilles ikke til noen andre i vårt fredelige samfunn.
Sjef for Hæren​

Uansett hvilken linje som passer deg best, vil du vil hele veien ha dedikerte veiledere som støtter de​​g i din personlige utvikling.​ ​Etter obligatorisk praksisperiode kan du søke kontrakt for tilsetning til fylte 35 år.​